Tematy prac dyplomowych magisterskich InformatykaPobieranie 1.35 Mb.
Strona1/14
Data02.05.2016
Rozmiar1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Tematy prac dyplomowych magisterskich Informatyka
Studia stacjonarne II stopnia - rok 2011

Studenci są zobowiązani do wybrania tematu pracy i uzyskania akceptacji promotora w terminie do 15 czerwca 2010 r.

Promotorzy prac są zobligowani do przesłania danych dyplomanta realizującego temat na adres Joanna.Puchalska@cs.put.poznan.pl,

w terminie do 20 czerwca 2010 r.

Po przekroczeniu tych terminów tematy prac zostaną przydzielone arbitralnie przez Z-cę Dyrektora IIn.


Temat

SeSiL- Biblioteka semantycznych miar podobieństwa
Wersja angielska tytułu pracy:

SeSiL – a library of semantic similarity measures
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i implementacja biblioteki miar podobieństwa, które uwzględniają semantykę porównywanych danych wyrażoną za pomocą ontologii.
Dane wyjściowe

Literatura na temat technologii semantycznych w ramach tzw. semantycznej sieci WWW (dot. m.in. języka reprezentacji ontologii OWL). Artykuły proponujące semantyczne miary podobieństwa dostarczone przez promotora. Narzędzie do manipulowania danymi/ontologiami w języku OWL oraz do wnioskowania – Pellet.
Zadania

1.Zapoznanie się z dostępną literaturą.

2.Opracowanie koncepcji biblioteki.

3.Opracowanie i implementacja wybranych miar w języku JAVA.

4. Integracja implementacji biblioteki z systemem, który powstaje w ramach projektu EU FP7 e-LICO.


Promotor

dr inż. Agnieszka Ławrynowicz
Opiekun

j.w.

Temat

Algorytmy odkrywania semantycznych częstych wzorców.
Wersja angielska tytułu pracy:

Algorithms for semantic frequent pattern discovery
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i implementacja algorytmów odkrywania częstych wzorców, które uwzględniają semantykę danych, na których operują, wyrażoną za pomocą ontologii.
Dane wyjściowe

Literatura na temat technologii semantycznych w ramach tzw. semantycznej sieci WWW (dot. Np. języka reprezentacji ontologii OWL). Artykuły proponujące metody odkrywania częstych wzorców z relacyjnych/ontologicznych danych dostarczone przez promotora. Narzędzie do manipulowania danymi/ontologiami w języku OWL oraz do wnioskowania – Pellet.
Zadania

1. Zapoznanie się z dostępną literaturą.

2. Opracowanie podstawowej wersji algorytmu na bazie metod zaproponowanych w literaturze przedmiotu.

3. Opracowanie zrównoleglonej i rozproszonej wersji algorytmu.

4. Implementacja zaproponowanych wersji algorytmu w języku JAVA.5. Testy implementacji w ramach systemu, który powstaje w projekcie EU FP7 e-LICO, w ramach aplikacji pilotowej systemu w dziedzinie rekomendacji w repozytoriach multimediów.
Promotor

r inż. Agnieszka Ławrynowicz
Opiekun

j.w.

Temat

Wizualizacja danych HR w perspektywie struktury organizacyjnej za pomocą oprogramowania org.manager
Wersja angielska tytułu pracy:

HR data visualization from the organizational structure perspective using org.manager
Cel pracy

Przygotowanie konfiguracji demonstracyjnej (w systemie SAP HR i w aplikacji org.manager) prezentującej możliwości integracji org.managera z SAP HR
Dane wyjściowe

Literatura, dokumentacja techniczna
Zadania

 1. Rozpoznanie możliwości org.managera (w szczególności org.convertera).

 2. Konfiguracja/oprogramowanie przykładów (zarówno po stronie SAP HR, jak i org.managera).

 3. Przygotowanie warsztatów szkoleniowych.

 4. Przygotowanie dokumentacji (podręcznik konfiguracji i instrukcje użytkowników).
Promotor

Prof. J. Józefowska
Opiekun

j.w.

Temat

Projekt i implementacja uniwersalnego generatora raportów SAP HR
Wersja angielska tytułu pracy:

Design and implementation of a universal report generator in SAP HR
Cel pracy

Opracowanie programu generatora – przyjaznego narzędzia dla użytkowników, którzy bez umiejętności programistycznych mogliby tworzyć raporty HR (czerpiące dane zarówno z modułów PA, TM, OM jak i PY)
Dane wyjściowe

Literatura, dokumentacja techniczna
Zadania

 1. Analiza struktur danych HR.

 2. Implementacja generatora raportów w języku ABAP.

 3. Przygotowanie dokumentacji (technicznej i użytkownika).
Promotor

Prof. J. Józefowska
Opiekun

j.w.

Temat

Konfiguracja i analiza funkcjonalności modułu Benefits w SAP HR
Wersja angielska tytułu pracy:

Configuration and analysis of functions of Benefits module in SAP HR
Cel pracy

Przygotowanie konfiguracji demonstracyjnej modułu SAP Benefits (zarządzanie pakietami motywacyjnymi pracowników)
Dane wyjściowe

Literatura, dokumentacja techniczna
Zadania

 1. Analiza funkcji modułu Benefis w systemie SAP HR.

 2. Przygotowanie prezentacji funkcjonalności modułu.

 3. Przygotowanie przykładowej konfiguracji.

 4. Przygotowanie dokumentacji (podręcznik konfiguracji i użytkownika).
Promotor

Prof. J. Józefowska
Opiekun

j.w.

Temat

Analiza i rozpoznawanie dźwięku
historycznych instrumentów muzycznych

Wersja angielska tytułu pracy:

Analysis and recognition of historic musical instruments sound.
Cel pracy

Celem pracy zbadanie podobieństwa dźwięków niektórych historycznych instrumentów muzycznych (wiola da gamba, kornet) do głosu śpiewaczego
Dane wyjściowe

 1. Literatura dotycząca tematu, wyniki wstępnych badań podobieństwa wioli da gamba i głosów śpiewaczych, nagrania studyjne instrumentów muzycznych i głosu śpiewaczego
Zadania

 1. Utworzyć bazę nagrań służących badaniom

 2. dokonać analizy sygnałowej zebranych nagrań

 3. zbadać podobieństwo głosów śpiewaczych i instrumentalnych za pomocą metod uczenia maszynowego
Promotor

Dr inż Ewa Łukasik
OpiekunTemat

Udźwiękowienie modelu 3D zabytkowego instrumentu muzycznego
Wersja angielska tytułu pracy:

Sonification of the 3D model of an ancient musical instrument
Cel pracy

Celem pracy jest wyposażenie istniejącego modelu 3D zabytkowego klawikordu w funkcje umożliwiające wirtualną grę na instrumencie z generowaniem autentycznego dźwięku
Dane wyjściowe

 1. Istniejący projekt 3D wirtualnego klawikordu z interfejsem w postaci rękawicy z czujnikami ruchu i położenia

 2. specyfikacja techniczna narzędzi wirtualnego interfejsu
Zadania

 1. Dokonać przeglądu metod i narzędzi syntezy dźwięków instrumentów muzycznych

 2. Wbudować wybrany/wybrane mechanizm/y syntezy do modelu 3D instrumentu

 3. Przeprowadzić próby i nagrania wirtualnej gry z profesjonalnym muzykiem

 4. Opracować scenariusze prezentacji gry na wirtualnym instrumencie

 5. Opracować dokumentację i podręcznik użytkownika
Promotor

Dr inż Ewa Łukasik
OpiekunTemat

Regulacja predykcyjna z modelem rozmytym
Cel pracy

Zaprojektowanie algorytmu predykcyjnego z rozmytym modelem obiektu w środowisku Matlab. Przygotowanie zestawu ćwiczeniowego dla studentów.
Dane wyjściowe

Literatura. Dokumentacja techniczna środowiska Matlab.
Zadania

 1. Analiza i synteza algorytmu predykcyjnego.

 2. Model obiektu z wykorzystaniem logiki rozmytej.

 3. Weryfikacja i walidacja zaproponowanego algorytmu sterowania.

 4. Opracowanie dokumentacji ćwiczenia laboratoryjnego.
Promotor

dr inż. Mariusz NOWAK
Opiekun

-

Temat

Regulacja predykcyjna z modelem neuronowym
Cel pracy

Zaprojektowanie algorytmu predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu w środowisku Matlab. Przygotowanie zestawu ćwiczeniowego dla studentów.
Dane wyjściowe

Literatura. Dokumentacja techniczna środowiska Matlab.
Zadania

 1. Analiza i synteza algorytmu predykcyjnego.

 2. Model obiektu z wykorzystaniem sieci neuronowej.

 3. Weryfikacja i walidacja zaproponowanego algorytmu sterowania.

 4. Opracowanie dokumentacji ćwiczenia laboratoryjnego.
Promotor

dr inż. Mariusz NOWAK
Opiekun

-

Temat

Moduł optymalizacji w wielowarstwowej strukturze sterowania
Cel pracy

Projekt i implementacja modułu optymalizacji w wielowarstwowej strukturze sterowania wybranym procesem w środowisku Matlab.
Dane wyjściowe

Literatura. Dokumentacja techniczna środowiska Matlab.
Zadania

 1. Analiza wybranego procesu przemysłowego.

 2. Analiza i synteza wybranych algorytmów sterowania.

 3. Projekt wielowarstwowej struktury sterowania.

 4. Projekt i implementacja modułu optymalizacji w procesie sterowania.

 5. Weryfikacja i walidacja zaproponowanego systemu sterowania.Promotor

dr inż. Mariusz NOWAK
Opiekun

-

Temat

Algorytmy metaheurystyczne do rozwiązywania wybranego dyskretno-ciągłego problemu rozdziału zasobówWersja angielska

tytułu


Metaheuristic algorithms for solving a discrete-continuous project scheduling problemCel pracy

Opracowanie i implementacja algorytmów metaheurystycznych do rozwiązywania wybranego dyskretno-ciągłego problemu rozdziału zasobów i analiza ich efektywności na podstawie eksperymentów obliczeniowychDane wyjściowe

Literatura i publikacje naukowe na zadany tematZadania

 1. Opracowanie algorytmów metaheurystycznych do rozwiązywania wybranego dyskretno-ciągłego problemu rozdziału zasobów

 2. Implementacja opracowanych algorytmów

 3. Ocena efektywności zaproponowanych algorytmów na podstawie eksperymentów obliczeniowychPromotor

dr hab. inż. Grzegorz WaligóraOpiekun


Temat

Heurystyczny rozdział zasobu ciągłego dla wybranego dyskretno-ciągłego problemu rozdziału zasobówWersja angielska

Tytułu


Heuristic continuous resource allocation in a discrete-continuous project scheduling problemCel pracy

Opracowanie, implementacja i analiza obliczeniowa heurystycznych podejść do rozdziału zasobu ciągłego w wybranym dyskretno-ciągłym problemie rozdziału zasobówDane wyjściowe

Literatura i publikacje naukowe na zadany tematZadania

 1. Opracowanie heurystycznych procedur do rozdziału zasobu ciągłego w wybranym dyskretno-ciągłym problemie rozdziału zasobów.

 2. Implementacja opracowanych heurystyk..

 3. Opracowanie i wykonanie eksperymentu obliczeniowego w celu oceny efektywności zaproponowanych rozwiązań.Promotor

dr hab. inż. Grzegorz WaligóraOpiekun


Temat

Prywatność i anonimowość w InternecieCel pracy

Celem pracy jest analiza zagrożeń dla zachowania prywatności i anonimowości w Internecie oraz przedstawienie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa użytkowników Internetu w zakresie prywatności i anonimowości.Dane wyjściowe

Literatura przedmiotu. Projekty zrealizowane w ramach zajęć z Bezpieczeństwa w Systemach KomputerowychZadania

 1. Analiza zagrożeń dla prywatności i anonimowości w Internecie związanych z używaniem przeglądarki, serwisów społecznościowych.

 2. Przedstawienie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa użytkowników w zakresie prywatności i anonimowości (metadane, biometria, tryby poufności w przeglądarkach, sieć TOR i rozwiązania alternatywne, anonimowe publikowanie dokumentów)

 3. Testy funkcjonalności opisanych rozwiązańPromotor

Dr inż. Tomasz ŁukaszewskiOpiekun

Dr inż. Tomasz ŁukaszewskiTemat

Ochrona danych prywatnych i biznesowych przechowywanych na komputerach osobistychCel pracy

Celem pracy jest analiza zagrożeń związanych z przechowywaniem danych prywatnych i biznesowych przez użytkowników komputerów osobistych oraz przedstawienie rozwiązań zapobiegającym przypadkom utracenia danych, wykradzenia ich czy też zachowania poufności danych.Dane wyjściowe

Literatura przedmiotu. Projekty zrealizowane w ramach zajęć z Bezpieczeństwa w Systemach KomputerowychZadania

 1. Analiza zagrożeń związanych z przechowywaniem danych na komputerach osobistych i możliwością ich utracenia, wykradzenia czy też braku poufności danych (emisja ujawniająca, wykradanie danych z firmy przez sieć firmową, szkodliwe aplikacje).

 2. Przedstawienie rozwiązań chroniących dane przez w.w. zagrożeniami.

 3. Testy funkcjonalności opisanych rozwiązańPromotor

Dr inż. Tomasz ŁukaszewskiOpiekun

Dr inż. Tomasz ŁukaszewskiTemat

Odzyskiwanie danych z nośników pamięci masowejCel pracy

Celem pracy jest analiza rozwiązań pozwalających na częściowe lub całkowite odzyskanie danych przechowywanych na nośnikach pamięci masowejDane wyjściowe

Literatura przedmiotu. Projekty zrealizowane w ramach zajęć z Bezpieczeństwa w Systemach KomputerowychZadania

 1. Analiza metod pozwalających na częściowe lub całkowite odzyskanie danych z nośników pamięci masowej.

 2. Wykonanie eksperymentów dla różnych rodzajów nośników pamięci masowej (dyski twarde, płyty optyczne, pamięci flash)Promotor

Dr inż. Tomasz ŁukaszewskiOpiekun

Dr inż. Tomasz ŁukaszewskiTemat

Ontologiczne rozszerzenie klasyfikatora bayesowskiegoCel pracy

Celem pracy jest implementacja naiwnego klasyfikatora bayesowskiego, pozwalającego na realizację klasyfikacji dla danych, które są opisane pojęciami z pewnej ontologii (odwzorowującymi podzbiory zbioru możliwych wartości atrybutu) i wykonanie eksperymentów obliczeniowychDane wyjściowe

Literatura przedmiotu.Zadania

 1. Implementacja ontologicznego rozszerzenia klasyfikatora bayesowskiego (naiwnego klasyfikatora bayesowskiego)

 2. Wykonanie eksperymentów dla wybranych danych testowych i porównanie z klasycznym klasyfikatorem bayesowskimPromotor

Dr inż. Tomasz ŁukaszewskiOpiekun

Dr inż. Tomasz Łukaszewski  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna