Tematy prac licencjackich kierunki biologia lub biotechnologia rok akademicki 2014/2015Pobieranie 60.62 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar60.62 Kb.
Tematy prac licencjackich

kierunki biologia lub biotechnologia

rok akademicki 2014/2015

Lp.

Wykładowca

Temat

1.

Prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz

Czynniki remodelujące chromatynę podczas różnicowania gametofitu roślin kwiatowych.

2.

Prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz

Epigenetyczne modyfikacje chromatyny włączone w przejście komórek somatycznych w generatywne u roślin nasiennych.

3.

Prof. dr hab. Barbara Chwirot

Bewacyzumab (przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu) w leczeniu czerniaka i innych raków - Aleksandra Tyburska – II r. biotechnologii

4.

Prof. dr hab. Barbara Chwirot

Osteopontyna – nowy marker w chorobach nowotworowych - Magdalena Stańczyk – II r. biotechnologii

5.

Prof. dr hab. Barbara Chwirot

Zastosowanie laserów w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób naczyniowych - Marcin Sych – II r. biotechnologii

6.

Prof. dr hab. Barbara Chwirot

Hormony ciążowe a rozwój nowotworów - Tomasz Wałachowski – II r. biotechnologii

7.

Prof. dr hab. Barbara Chwirot

Biologiczne podstawy współczesnych terapii łuszczycy - Magdalena Piórkowska – II r. biotechnologii

8.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Układ wirus-organizm. Procesy patologiczne i immunologiczne

9.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Mikrobiologia w kryminalistyce

10.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Toksyny bakteryjne. Nowe strategie w poszukiwaniu leków przeciwbakteryjnych

11.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Bakteriocyny – znaczenie w przyrodzie, czy także w życiu człowieka?

12.

Prof. dr hab. Hanna Dahm

Interakcje roślina-mikroorganizm

13.

Prof. dr hab. Wiesław Kozak

Immunomodulujące właściwości chemioterapii

14.

Prof. dr hab. Wiesław Kozak

Zastosowanie roślinnych modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej (BRMs) w medycynie

15.

Prof. dr hab. Wiesław Kozak

Mikrobiom ludzki a układ immunologiczny gospodarza

16.

Prof. dr hab. Wiesław Kozak

Hipertermia jako metoda leczenia nowotworów

17.

Prof. dr hab. Wiesław Kozak

Mechanizm działania i biologiczna rola hydrolaz epoksydowych


18.

Prof. dr hab. Wiesław Kozak

Geneza i znaczenie gorączki malarycznej


19.

Prof. dr hab. Chandra Pareek

Analiza ekspresji genów bydła przy zastosowaniu technologii cDNA-AFLP: Nerki

Gene expression analysis of bovine kidney using cDNA-AFLP technology20.

Prof. dr hab. Chandra Pareek

Analiza ekspresji genów bydła przy zastosowaniu technologii cDNA-AFLP: Jądro

Gene expression analysis of bovine testicle using cDNA-AFLP technology21.

Prof. dr hab. Chandra Pareek

Analiza ekspresji genów bydła przy zastosowaniu technologii cDNA-AFLP: Śledziona

Gene expression profiling of bovine spleen using cDNA-AFLP technology22.

Prof. dr hab. Chandra Pareek

Analiza ekspresji genów bydła przy zastosowaniu technologii cDNA-AFLP: Tarczyca

Gene expression profiling of bovine thyroid using cDNA-AFLP technology23.

Prof. dr hab. Chandra Pareek

Analiza ekspresji genów bydła przy zastosowaniu technologii cDNA-AFLP: Mięśni szkieletowych

Gene expression profiling of bovine skeletal muscle using cDNA-AFLP technology24.

Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska

Środki nasenne.

25.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Nowe geny kandydackie oporności na terapię w dziecięcych białaczkach

26.

dr hab. Anna Goc, Prof. UMK

Akwaporyny i ich funkcje u grzybów.

27.

dr hab. Anna Goc, Prof. UMK

Wpływ czynników biotycznych na ekspresję genów metalotionein.

28.

dr hab. Anna Goc, Prof. UMK

Selekcja mikroorganizmów umożliwiających degradację tworzyw polimerowych.

29.

dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK

Udział strigolaktonów w tworzeniu asocjacji roślina-mikroorganizm.

30.

dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK

Hydrofobiny – unikalne białka grzybów

31.

dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK

Zróżnicowanie genów nifH endofitów bakteryjnych

32.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK

HCN i NO w roślinach – trucizny czy regulatory

33.

dr hab. Krzysztof Jaworski

GMO – zagrożenie czy lepsza przyszłość

34.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK

Rośliny transgeniczne w biologii eksperymentalnej roślin

35.

dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Aktywność polimerazy RNA II podczas mejozy.

36.

dr hab. Krzysztof Jaworski

Techniki pozyskiwania białek rekombinowanych

37.

dr hab. Krzysztof Jaworski

Białka rekombinowane w przemyśle i medycynie

38.

dr hab. Justyna Rogalska

Zwierzęce modele depresji

39.

dr hab. Justyna Rogalska

Neuroprotekcyjna rola receptorów mineralokortykoidowych w depresji

40.

dr hab. Justyna Rogalska

Czynnik indukowany hipoksją – HIF

41.

dr hab. Justyna Rogalska

Neurologiczne podłoże ADHD

42.

dr hab. Justyna Rogalska

Zaburzenia reakcji stresowych po niedotlenieniu okołoporodowym

43.

dr hab. Maria Swiontek Brzezinska

Legionella sp. charakterystyka, występowanie, patogenność

44.

dr hab. Maria Swiontek Brzezinska

Bipolimery pochodzenia mikrobiologicznego

45.

dr hab. Maria Swiontek Brzezinska

Substancje biobójcze pochodzenia roślinnego wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym

46.

dr hab. Maria Swiontek Brzezinska

Substancje biobójcze pochodzenia mikrobiologicznego

47.

dr hab. Maria Swiontek Brzezinska

Biosynteza ektoiny

48.

dr hab. Alina Trejgell

Gatunki energetyczne w kulturach in vitro.

49.

dr hab. Alina Trejgell

Rośliny mięsożerne w kulturach in vitro.

51.

dr hab. Maciej Walczak

Mikrobiologiczna produkcja aminokwasów i ich zastosowanie przemysłowe

52.

dr hab. Maciej Walczak

Przeciwdrobnoustrojowe zastosowania ekstraktów roślinnych

53.

dr hab. Maciej Walczak

Możłiwości wykorzystania genów mikroorganizmów środowisk ekstremalnych

54.

dr hab. Maciej Walczak

Bioróżnorodność na poziomie molekularnym mikroorganizmów w środowikskach ekstramalnych

55.

dr Przemysław Grodzicki (z puli Prof. dr hab. Michała Caputy)

Wpływ wartości energetycznej pokarmu pobieranego przez pszczoły na sposób jego magazynowania i wykorzystania.

56.

dr Przemysław Grodzicki (z puli Prof. dr hab. Michała Caputy)

Porównawcza analiza wybranych strategii zimowania owadów.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna