Tematy prac magisterskich obronionych na kierunku kulturoznawstwo, spec stosunki etniczne I migracje międzynarodowe – studia stacjonarne I niestacjonarne II stopnia w latach 2008-2010Pobieranie 152.78 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar152.78 Kb.
Tematy prac magisterskich obronionych na kierunku kulturoznawstwo, spec. stosunki etniczne
i migracje międzynarodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia


w latach 2008-2010


1.

KUBISIAK, Dorota.

Ciemnoskórzy obcokrajowcy w społeczeństwie polskim : postrzeganie zjawiska rasizmu.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

2.

CAŁUS, Mariusz.

Marginalizacja wymuszona czy dobrowolna? : ruchy kontestacyjne w wielokulturowym świecie na przykładzie hippisów.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

3.

PILARSKA, Marta.

Obraz Forty-eighters na tle niemieckiej społeczności etnicznej w Stanach Zjednoczonych oraz ich wpływ na społeczeństwo amerykańskie.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

4.

OWCA, Konrad.

Strażnicy tradycji : neopoganie jako przedstawiciele ruchu etnoreligijnego.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

5.

SOWA, Benedykt.

Zaginione miejscowości bieszczadzkie w dolinie górnego Sanu i współczesna pamięć o nich : pamięć i tożsamość mieszkańców Mucznego.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

6.

DROŹDZIEL, Greta.

Przykład współczesnego regionalizmu : konflikt krakowsko-warszawski, czyli dlaczego Kraków nie lubi Warszawy?

dr hab. Maria Szmeja

7.

SZCZĘŚNIAK, Katarzyna.

Trwanie pamięci? : Józef Kuraś w opinii uczniów nowotarskich szkół ponadgimnazjalnych.

dr hab. Maria Szmeja

8.

KUREK, Małgorzata.

Obraz Roma w oczach uczniów szkół średnich na przykładzie Mielca.

dr hab. Maria Szmeja

9.

KIEC, Ewelina.

Analiza migracji Polaków do wybranego zakładu pracy w szkockim regionie Fife.

dr hab. Maria Szmeja

10.

BUKOWSKA, Maria.

"Odnaleziona Bednarka" : los mieszkańców łemkowskiej wsi po II wojnie światowej.

dr Janusz Pezda

11.

ZARĘBSKA, Kamila.

Obraz Indii na przełomie wieków XIX i XX w relacjach abpa Władysława Michała Zaleskiego.

dr Janusz Pezda

12.

PODGÓRNY, Małgorzata.

Działalność instytucji emigracji polskiej we Francji na przełomie XIX i XX wieku.

dr Janusz Pezda


13.

KILAR, Małgorzata.

Studenci z guberni wileńskiej, koweńskiej i suwalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860-1918.

dr Janusz Pezda


14.

CZAPIŃSKA, Anna.

Współczesny naród kurdyjski.

dr hab. Maria Szmeja

15.

LEONOWICZ, Iwona.

Postrzeganie studentów z Nigerii, Indii i Iranu przez studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie : kontakt kulturowy a obraz innych etnicznie.

dr hab. Maria Szmeja

16.

BOBEŁ, Jadwiga.

Kobiety i rodzina w społecznej historii Quebecu.

prof. dr hab. Adam Walaszek

17.

SOLARCZYK, Patrycja.

Polacy w Wielkiej Brytanii na przykładzie miasta Sevenoaks.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

18.

TOWARNICKA, Paulina.

Polonia na Florydzie : fakty, wybrane organizacje.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

19.

SŁOWIK, Aleksandra.

Imiona nadawane dzieciom przez polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii jako wskaźnik stopnia ich asymilacji.

dr hab. Maria Szmeja

20.

KAPUSTA, Zuzanna.

Dziennik Berliński i środowisko Polaków w Berlinie w latach 1897-1939.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

21.

ZAJĄCZKOWSKA, Karolina.

Kształtowanie się i rozwój nacjonalizmu w Katalonii.

dr hab. Maria Szmeja

22.

HAŁDYS, Karolina.

Polacy w Wielkiej Brytanii : stereotypy i autocharakterystyka.

dr hab. Maria Szmeja

23.

PETRYNA, Magdalena.

Opinie i działania liderów tarnowskiej społeczności romskiej w kontekście mobilizacji etnicznej Romów w Europie.

dr hab. Maria Szmeja

24.

KUCHARZ, Joanna.

Macedonia : kwestie narodowościowe w perspektywie historycznej.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

25.

ŻURAWSKA, Sylwia.

Pojęcie tolerancji wobec mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

26.

ORACZEK, Dorota.

Współcześni emigranci z Polski w Zagłębiu Ruhry = Polish emigrants in Zagłębie Ruhry today.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

27.

JAWORSKI, Piotr.

Ochrona mniejszości narodowych w Polsce po roku 1989.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

28.

ŻUREK, Aneta.

Mniejszość polska w Barcelonie - jej sposób na zachowanie odrębności etnicznej.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

29.

BRZEZIŃSKA, Karolina.

Konflikt kosowski w ostatniej dekadzie XX wieku, od Miloševicia do rezolucji ONZ nr 1244 = Kosovo clash in the last decade of 20th century, from Milošević's period to ONZ resolution number 1244.

dr Janusz Pezda


30.

BRZEZIŃSKI, Łukasz

Kwestia narodu bośniackiego, proces tworzenia się tożsamości bośniackiej po rozpadzie Jugosławii = The question of the Bosnian nation, the process of Bosnian identity formation after disssolution of Yugoslavia.

dr Janusz Pezda


31.

HRYSZKO, Iwona.

Międzybrodzie wieś koło Sanoka.

dr Janusz Pezda


32.

JONAK, Anna.

Euskal merria = Konflikt bez końca.

dr Janusz Pezda


33.

LESZCZYŃSKA, Marta.

Społeczność międzynarodowa wobec konfliktu jugosłowiańskiego w końcu XX wieku.

dr Janusz Pezda


34.

KOWAL, Paulina.

Naród, obywatelstwo a seksualność : analiza wybranych zagadnień na podstawie publikacji w "Gazecie Wyborczej" w latach 2004-2008.

dr hab. Maria Szmeja

35.

KOWALIK, Kinga Alicja.

Rzeczywistość w Czechosłowacji : Czesi i Słowacy na łamach paryskiej "Kultury" w latach 1977-1990.

prof. dr hab. Adam Walaszek

36.

OBIDOWICZ, Barbara.

Jan Lebenstein : artysta - indywidualista, emigrant - polski patriota.

dr Janusz Pezda


37.

CZORNIJ, Jan.

Wychodźstwo Ukraińców do Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem emigracji lat 80-tych z obszaru Polski.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

38.

WOLNIACZYK, Sylwia.

Polacy w Irlandii : procesy integracji w świetle badań empirycznych.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

39.

GNIDUŁA, Magdalena.

Przebieg dyskusji internetowej : analiza forum pod artykułem "Weiss, Żydzi nie oczekują od Polski przeprosin" na portalu Gazeta.PL.

dr hab. Maria Szmeja

40.

WOJTOWICZ, Anna.

Problemy pogranicza amerykańsko-meksykańskiego.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

41.

WITKOWSKA, Anna.

Współcześni Kaszubi i ich tożsamość.

dr hab. Maria Szmeja

42.

GRYCHTOŁ, Grzegorz.

Historia społeczności żydowskiej w Bielsku od XVII wieku do 1939 r. = The history of Jewish community in Bielsko from XVII century to 1939.

dr Janusz Pezda

43.

DROŻDŻAŁ, Małgorzata.

Miasto o dwóch twarzach : migracje zarobkowe z miast peryferyjnych Polski na przykładzie Starachowic.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

44.

MAKOWIECKA, Justyna.

Juliusz Sakowski - animator życia literackiego drugiej Wielkiej Emigracji niepodległościowej.

dr Janusz Pezda

45.

KOWALCZYK, Stefan.

Charakterystyka społeczno-kulturowych przemian wśród Aborygenów w Australii.

prof. dr hab. Adam Walaszek

46.

SIEDLACZEK, Karolina.

Obecność islamu i muzułmanów w europejskiej przestrzeni publicznej : analiza na podstawie wybranych zagadnień we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

47.

BIEGACZ, Aldona.

Społeczeństwo szwajcarskie wobec cudzoziemców na podstawie wyników referendum z 26.09.2004 roku oraz analizy VOX.

prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić

48.

KANIA, Marta.

Tożsamość Kaszubów w twórczości literackiej oraz działalności społecznej grupy.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

49.

KALANDYK, Mariusz.

Tybet : naród pod presją : tożsamość etniczna, nacjonalizm, polityka.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

50.

KULIG, Agnieszka.

Islam arabskich imigrantów w Polsce.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

51.

MAZUR, Tomasz.

Na pograniczu : dzieje galicyjskiej linii rodu Ostaszewskich.

dr Janusz Pezda

52.

GASIŃSKA-SOBÓL, Dominika.

Wyjazdy i powroty : analiza współczesnych migracji Polaków do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

53.

SIWONIA, Lena.

Biblioteka Polska w Londynie.

dr Janusz Pezda

54.

GÓRAL, Magdalena.

Grupy narodowe i etniczne zamieszkujące Przemyśl w okresie międzywojennym.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

55.

LIGAS, Barbara.

Programy reintegracji byłych dzieci-żołnierzy w Afryce : droga do pokoju i zrównoważonego rozwoju.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

56.

MROŻEK, Małgorzata.

Biały Orzeł w cesarstwie smoka : dzieje Polaków w Harbinie (1898-1949).

dr Janusz Pezda

57.

WÓJCIK, Paweł.

Narod zwidsy : (lud stąd) : zarys kształtowania się świadomości narodowej na wschodniej Łemkowszczyźnie w ujęciu historyczno-socjologicznym.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

58.

GRUSZCZYŃSKA, Agata.

Emigracja z Kuby do Stanów Zjednoczonych : historia, polityka, Miami.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

59.

KOWALSKA, Magdalena.

Kobiety Wielkiej Emigracji : działalność charytatywna i społeczna kobiet w okresie Wielkiej Emigracji ze szczególnym uwzględnieniem Francji.

dr Janusz Pezda

60.

KLEJA, Zofia.

Agent Czartoryskiego : działalność Aleksandra Wereszczyńskiego na emigracji.


dr Janusz Pezda

61.

MALKO, Michał.

Propaganda sukcesu dla obcokrajowców : public relation czasów PRL-u na podstawie

czasopisma "Polska".dr Janusz Pezda

62.

PODSIADŁO, Marcin.

Ormianie w Krakowie : dzieje obecności Ormian na ziemiach polskich.

dr Janusz Pezda

63.

WNĘK, Ewelina.

Działalność Kościoła Polskokatolickiego w Krakowie.

dr Janusz Pezda

64.

SKAZA, Danuta.

Przemyt imigrantów i handel ludźmi : migracje nielegalne z Afryki do Włoch.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

65.

WEYMAYER, Maria.

Tożsamość polsko-żydowska trzeciego pokolenia Ocalonych z Holocaustu.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

66.

OCHOCKA, Magdalena.

Brytyjczyk czy Szkot? : tożsamość narodowa Szkotów na przestrzeni wieków.

dr Janusz Pezda

67.

POŻYCZKA, Anna.

Korzenie kulturowe współczesnej Irlandii.

dr Janusz Pezda

68.

RUTKIEWICZ, Patrycja.

Obraz górala w Stanach Zjednoczonych końca XX wieku na łamach "Tatrzańskiego Orła".

dr Janusz Pezda

69.

SKOTNICKA, Monika.

"Kurier Paryski" i "Kurier Polski w Paryżu" - próba monografii czasopisma.

dr Janusz Pezda

70.

ŻOŁNA, Katarzyna.

Kultura i korporacje - różnice kulturowe jako jeden z aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w wielokulturowym świecie.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

71.

FECKO, Katarzyna

Edukacja Romów w Polsce - szansa dla społecznej integracji versus zagrożenie asymilacją.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

72.

GĘBALA, Karolina.

Problem integracji Romów w społeczeństwie polskim.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

73.

KOWALCZYK, Marta.

Kultura Polonii amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych - tendencje przemian.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

74.

KUPIS, Magdalena.

Religia a tożsamość narodowa na przykładzie polskiego nacjonalizmu.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

75.

WESOŁOWSKI, Jakub.

Konflikt etniczny na tle religijnym w Jugosławii w latach 1991-1995.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

76.

NOWAK, Dorota.

Teatr polskiej emigracji we Francji na przełomie wieków XIX i XX.

dr Janusz Pezda

77.

POTOK, Anna.

Polsko-słowacka współpraca przygraniczna na przykładzie Limanowej i Dolnego Kubina.

dr Janusz Pezda

78.

PRUSAK, Dariusz.

Rom w Polsce - swój czy obcy?


dr Janusz Pezda

79.

STRYSZOWSKA, Monika.

Polska emigracja do Brazylii na łamach "Przeglądu Emigracyjnego".


dr Janusz Pezda

80.

ZABIEGAJ, Bogusława.

Lekarze polscy na emigracji we Francji w XIX wieku.

dr Janusz Pezda

81.

MARZEC, Joanna.

Nowa mniejszość w Polsce i nowa organizacja? : Stowarzyszenie Greków w Krakowie.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

82.

BŁASIAK, Izabela.

Integracja imigrantów w Polsce : wybrane aspekty wymiarów kulturowo-tożsamościowego i społecznego.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

83.

GAŁUSZKA, Elżbieta.

Cudzoziemcy, uchodźcy, imigranci w Polsce po 1989 roku : działalność Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

84.

ŁUKA, Agnieszka.

Tożsamość Greków mieszkających w Krakowie.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

85.

MOŁOŃ, Anna.

Żydzi i Ukraińcy na ziemi dynowskiej.

dr Janusz Pezda

86.

NOWICKA, Ewa.

Grecy w Nowej Hucie.

dr Janusz Pezda

87.

WOJTKIEWICZ, Kinga.

Podróż do edenu rodzaju formacji umysłowej - świadomości III : od kontrkultury do kultury alternatywnej czyli zjawisko hipizmu wczoraj i dziś.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

88.

OLSZYNKA, Agnieszka.

Granice Śląska w świadomości mieszkańców regionu.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

89.

KUBACKI, Grzegorz.

Przedsiębiorczość etniczna w Stanach Zjednoczonych na przykładzie imigracji koreańskiej.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

90.

ŁAKOTA, Patrycja.

Obrazy Kosowa na łamach prasy polskiej.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

91.

FOLGA, Anna.

Dzieło Kolpinga : rodzina z Bachowic.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

92.

FOLGA, Piotr.

Dolina Karpia : współpraca w ramach społeczności lokalnej.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

93.

KNAP, Katarzyna.

Nasi dziadkowie woleli być Słowakami, a teraz to pokolenie woli być Polakami : mniejszość słowacka na Polskim Spiszu i Orawie.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

94.

MANIEWSKA, Alicja.

Żydowski Tarnów : społeczność żydowska w Tarnowie i współczesna pamięć o niej.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

95.

TOKARZ, Magdalena.

Lwowianie we Wrocławiu : wkład byłych mieszkańców Lwowa w rozwój Wrocławia po 1945 roku.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

96.

HRYCYK, Stefania.

Tożsamość i pamięć : wspomnienia Romana Hrycyka.


dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

97.

JAMRYCH, Jadwiga.

Emigracja z terenów Podhala do Chicago na przykładzie Maruszyny.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

98.

JÓZEFIAK, Katarzyna.

Kult świętych, jako zjawisko społeczne na przestrzeni wieków i dzisiaj.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

99.

LEWANDOWSKA, Izabela.

Reakcje na ogłoszenie niepodległości Kosowa w prasie wybranych państw byłej Jugosławii.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

100.

RÓG, Urszula.

Rozważania na temat konfliktu we współczesnym świecie.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

101.

RYBA, Anna.

Miejsce i rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz tolerancji i mniejszości na przykładzie Stowarzyszenia Willa Decjusza.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

102.

TWARDYSKO, Oliwia.

Dylematy wielokulturowości i tożsamości we współczesnych społeczeństwach : przykład Kanady.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

103.

ZBORALSKI, Tomasz.

Tolerancja a akceptacja : rozważania wokół tematu.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

104.

ZIAJA, Magdalena.

Spisz naszymi oczami - tożsamość regionalna mieszkańców Polskiego Spisza.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

105.

PAWLUKIEWICZ, Jakub.

"Rozdrapywanie Afryki" : kolonialna rywalizacja Wielkiej Brytanii i Francji na Czarnym Lądzie.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

106.

NOWAK, Damian.

Geografia historyczno-polityczna greckokatolickiego dekanatu dukielskiego i jej wpływ na kształtowanie się tożsamości etnicznej i religijnej Łemków.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

107.

NIEDZIELSKA, Ewelina.

Wielokulturowość Sanoka w świetle "Gazety Sanockiej".

dr Janusz Pezda

108.

BIŁOS, Maciej.

Obraz Kanady na łamach prasy w PRL-u w latach 1980-1989.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

109.

PALECZEK, Anna.

Kultura romska w Tarnowie : inicjatywy i realizacje.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

110.

STASZCZAK, Emilia.

Ochrona praw i formy pomocy dzieciom-uchodźcom w Polsce.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

111.

ŚWIĄTKIEWICZ, Tomasz.

Polityka państwa polskiego wobec przedstawicieli mniejszości narodowych w latach 1935-1939.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

112.

KULPIŃSKA, Joanna.

Emigracja ze wsi Babica do Stanów Zjednoczonych.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

113.

DURAJ, Agnieszka.

Etniczność na sprzedaż? : Łemkowie.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

114.

PASICKA, Katarzyna.

Włochy - kraj imigracyjny?

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

115.

MAKOWSKA, Anna.

Zostać czy wracać? : dylematy polskiej społeczności w Doncaster.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

116.

HABER, Magdalena.

Migracje sezonowe kobiet : badania jakościowe.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

117.

KOĆMA, Agnieszka.

Obraz migracji Polaków do Francji w związku z akcesją do UE.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

118.

KORZEŃ, Urszula.

Greccy i tureccy Cypryjczycy w Londynie.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

119.

PYRDA-HANDZLIK, Marta.

Transnarodowość rodów arystokratycznych na podstawie dziejów Habsburgów żywieckich.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

120.

SCHUBERT, Klaudyna.

Tożsamość narodowa osób z wielokrotnym obywatelstwem.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

121.

TUJAKA, Paweł.

Stereotyp wolnomularza - zmagania z tematem.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

122.

KOSIEK, Dominika.

Rola spuścizny średniowiecza w kształtowaniu współczesnej serbskiej tożsamości narodowej.

dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ

123.

KOBOS, Mateusz.

Muzyka jako element odrębności grup etnicznych w Polsce na przykładzie Romów.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

124.

CIASTOŃ, Lucyna.

Jedzenie a tożsamość : sytuacja imigrantów pracujących w kebabach.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

125.

CHMIELEWSKA, Agnieszka.

Powstanie, historia i rozwój współczesnego stereotypu Rumuna w Polsce.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

126.

MILEWSKA, Eliza.

Izrael a emigracja Żydów rosyjskich.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

127.

BURA, Marzena.

Stereotypy i uprzedzenia młodych Polaków wobec mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

128.

KIEBUŁA, Anna.

Ukraina i Ukraińcy w prasie polskiej w okresie od 1991-2010 roku : główne problemy społeczne, polityczne i gospodarcze.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

129.

ŁAWECZKA, Anna.

Dystans społeczny jako operacyjna miara dychotomii "swoi-obcy", na przykładzie mieszkańców Krakowa i odwiedzających miasto turystów brytyjskich i irlandzkich.

prof. dr hab. Grzegorz Babiński

130.

BARSZCZ, Katarzyna.

Polityka PRL wobec mniejszości romskiej.


dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

131.

CHYL, Ewa.

Kultura sardyńska jako przykład kultury społeczności wyspiarskiej.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

132.

JASUWIENAS, Marta.

Kulturowy krajobraz Zakopanego oparty na wciąż żywym podhalańskim folklorze.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

133.

MYJAK, Dominika.

Celtowie wczoraj i dziś : kultura Celtów w Irlandii.


dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

134.

PAZDUR, Sylwia.

Konflikt religijny w Irlandii Północnej.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

135.

PYTLIK, Marta.

Problematyka żydowska w myśli politycznej współczesnych ugrupowań narodowych w Polsce.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

136.

SZWIC, Ewa.

Przedwojenny świat przemyskich Żydów.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

137.

URBAŃSKA, Aneta.

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza : współczesna tożsamość Polaków na Litwie i Białorusi.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka

138.

WOJCIECHOWSKA, Małgorzata.

Katastrofy naturalne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna