Tematy ćwiczeń z Biologii Molekularnej dla II roku BiologiiPobieranie 5.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.25 Kb.
Tematy ćwiczeń z Biologii Molekularnej
dla II roku Biologii


 1. Zapoznanie z pracownią biologii molekularnej, przepisy BHP, obliczenia biochemiczne.

 2. Charakterystyka chemiczna kwasów nukleinowych.

 3. Izolacja genomowego DNA z drożdży Saccharomyces cerevisiae.

 4. Amplifikacja genów kodujących rybosomowe białka P1A i P1B
  drożdży Saccharomyces cerevisiae.

 5. Transkrypcja w warunkach in vivo w komórkach bakteryjnych

i drożdżowych.

 1. Izolacja RNA z komórek drożdży.

 2. Elektroforetyczna analiza RNA.

8-9. Badanie subkomórkowej lokalizacji białek w komórkach ssaczych – projektowanie i fizyczne otrzymanie konstruktów genetycznych, transfekcja i hodowla komórek ssaczych, analiza lokalizacji białek w komórce metodami mikroskopii konfokalnej.

 1. Cykl życiowy drożdży Saccharomyces cerevisiae - koniugacja.

 2. Cykl życiowy drożdży S. cerevisiae – sporulacja.

11a. Badanie wpływu inhibitorów translacji na wzrost komórek drożdżowych.

 1. Cykl życiowy drożdży S. cerevisiae – Kiełkowanie zarodników drożdży po sporulacji

 2. Wykrywanie inhibitorów proteaz serynowych.

 3. Identyfikacja inhibitora trypsyny metodą elektroforezy w warunkach
  niedenaturujących.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna