Tematyka sesji Sesja plenarna Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnym pielęgniarstwiePobieranie 30.22 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar30.22 Kb.
Program naukowy

I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo-nauka i praktyka”Nowe wyzwania, nowe możliwości

Olsztyn, 4-5 października 2012 r.

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Anny Komorowskiej

Tematyka sesji

Sesja plenarna

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnym pielęgniarstwie
  Dr n. med. Grażyna Rogala Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  w Warszawie

 2. Nowe wyzwania w kształceniu akademickim pielęgniarek
  Dr hab. n. med. Danuta Dyk, KRASzM w Warszawie

 3. Tradycja a nowoczesność- co tracimy a co zyskamy w kształceniu pielęgniarek
  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM
  w Olsztynie

 4. Jak czas i uwaga poświęcona przez pielęgniarkę rodzinną różnicuje sytuację wśród chorych na cukrzycę
  Dr hab. n. med. Anna Abramczyk, prof. UWM w Olsztynie

I SESJA - Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa

 1. Wiedza studentów na temat wybranych zagadnień związanych ze starością
  Ewa Kupcewicz1, Danuta Umiastowska2, Alina Kędzia3, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski
  w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Pielęgniarstwa, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego

 2. Psychologiczna ocena poczucia własnej skuteczności u czynnych zawodowo studentów studiów medycznych
  Regina Żuralska1, Danuta Postroźny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia Gdański Uniwersytet Medyczny


 1. Ocena narażenia na dym tytoniowy wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Regina Żuralska1, Jerzy Foerster,2, Piotr Pankiewicz3, 1Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
  i Promocji Zdrowia Gdański Uniwersytet Medyczny, 2Zakład Gerontologii Społecznej
  i Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdański Uniwersytet Medyczny
 1. Zaburzenia depresyjne i lękowe wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  Mariola Ejdys Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Pielęgniarstwa

 2. Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne pacjentów z zapalnymi układowymi chorobami tkanki łącznej
  Mariola Ejdys, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Pielęgniarstwa

II SESJA - Kobieta i dziecko w obszarze opieki pielęgniarek i położnych

 1. Obszar komunikacji niewerbalnej między położną a pacjentką w sytuacji poronienia
  Izabela Sebastyańska – Targowska, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM w Olsztynie 1. Skutki spożywania alkoholu etylowego przez kobietę ciężarną dla dziecka. Studium przypadku Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)
  Ewa Fijołek, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Położnej „Gemelli” w Suszu. 1. Wiodąca rola pielęgniarki/położnej w opiece nad dzieckiem z chorobą kolodionową
  Anna Tkaczyk, Grażyna Piegdoń, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 1. Analiza przebiegu porodu z zastosowaniem immersji wodnej w I okresie porodu
  Barbara Chojnowska, Szpital Powiatowy w Iławie

 2. Zasoby strukturalne stacjonarnego lecznictwa pediatrycznego w Polsce, Krystyna Piskorz-Ogórek , Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych UWM Olsztyn, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

III SESJA - Pacjent w okresie okołooperacyjnym

 1. Objawy stresu u pacjentów związane z zabiegiem operacyjnym
  Jolanta Paciuch, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

 2. Metody uśmierzania bólu u chorych po zabiegach chirurgicznych

 1. Ocena satysfakcji ze znieczulenia
  Danuta Dyk, Edyta Cudak, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i intensywnej Opieki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 1. Monitorowanie bezpieczeństwa opieki w okresie okołooperacyjnym
  Hanna Taraszkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 1. Ocena warunków pracy pielęgniarek anestezjologicznych
  Małgorzata Suchocka, SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie 1. Środowisko szpitalne – ryzyko zakażeń
  Iwona Flohr-Banaszek, Beata Siwik, Beata Zarzycka, SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

IV SESJA - Wybrane aspekty organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie-

 1. Rzeczywistość samodzielności zawodowej pielęgniarek
  Kamila Tkaczuk1, Marek Dobosz1, Aleksandra Gaworska-Krzemińska2, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny1 , Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie GUMed2 1. Rozwój zawodowy pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  Beata Siwik, Brygida Kondracka, Magdalena Radłowska, Iwona Flohr -Banaszek, SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1. Walidacja narzędzia badawczego dla potrzeb planowania obsad pielęgniarskich
  w szpitalnych oddziałach ratunkowych

  Jadwiga Klukow, Anna Ksykiewicz-Dorota, Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 2. Zarządzanie standardami akredytacyjnymi przez personel pielęgniarski w szpitalu (porównania międzynarodowe)
  Izabela Witczak, Joanna Tomaszewska -Mielniczek, Teresa Sycz, Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, Dział Bezpieczeństwa Procesów Medycznych. 1. Wybrane problemy w opiece nad pacjentem hospitalizowanym
  Elżbieta Majchrzak – Kłokocka1, Maria Danielewicz2, Abramczyk3, Zofia Jurczyk3, Hanna Taraszkiewicz1, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie1 ,Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie2, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie3V SESJA - Wybrane aspekty jakości w opiece pielęgniarskiej

 1. Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów hospitalizowanych
  Zofia Małgorzata Jurczyk1, Elżbieta Majchrzak – Kłokocka2, Anna Abramczyk1, Hanna Taraszkiewicz2, Maria Danielewicz3, ,Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie1, 2Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie3 1. Satysfakcja pacjentów hospitalizowanych z opieki realizowanej przez pielęgniarkę
  Elżbieta Majchrzak – Kłokocka1 , Maria Danielewicz2 , Anna Abramczyk 3 , Zofia Małgorzata Jurczyk3, Hanna Taraszkiewicz1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie1 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie2 , Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie3 1. Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych z chorobą nowotworową wobec personelu pielęgniarskiego
  Irena Bill, Wioleta Borowska, Bożena Czochra, Elżbieta Grzeszczak, Alina Kędzia, Danuta Kowalska, Beata Siwik, Wioletta Szemplińska, Beata Szeszko, Joanna Wyszyńska, Danuta Zalewska, SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1. Oczekiwania pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie opieki realizowanej przez pielęgniarkę rodzinną – w świetle badań ogólnopolskich
  Anna Abramczyk, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Wiek a sytuacja zdrowotno-społeczna i poziom zapotrzebowania na opiekę wśród pacjentów chorych na cukrzycę na poziomie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  Anna Abramczyk, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14.30-15.30 VI SESJA - PLAKATOWA

 1. Analiza rozpowszechniania używania substancji psychoaktywnych przez studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Piotr Pankiewicz, Dorota Ostrach, Katarzyna Jeziorek, Małgorzata Filanowicz, Katedra Chorób Psychicznych, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Colegium Medium w Bydgoszczy. Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa. Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego. 1. Silna i słaba wola a alkoholizm
  Piotr Pankiewicz, Anna Burkiewicz, Mikołaj Majkowicz 1, Danuta Szemrowicz 2, Janusz Szeluga3 Małgorzata Filanowicz , 1 Katedra Chorób Psychicznych, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego1, 2NZOZ,REMED+LECTUS, 3Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wydział Pedagogiki, 4Collegium Medium w Bydgoszczy. Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa. Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

 2. Ocena roli pielęgniarki nad dzieckiem oparzonym
  Szymańska Agnieszka, Bobula Ewa, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
  w Olsztynie

 1. Przeszczepy rodzinne wątroby u dzieci. Między teorią a praktyką pracy pielęgniarki operacyjnej
  Jagoda Jolanta, Piekutowska Jadwiga, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut -Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 1. Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece pooperacyjnej nad pacjentami z guzami nowotworowymi w obrębie twarzoczaszki
  Jureczko Aleksandra, Wrona Barbara, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii-Instytut im.M.Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach 1. Warunki życia rodzin pielęgniarek podejmujących naukę na wyższych studiach zawodowych i magisterskich
  Kędzia Alina1, Kowalska Maria , Jackowska Ewa, Jurkiewicz Anna, Chruścicka Joanna, Jarzynka Ludmiła, Cybulska Kamila, Rudzińska Gabriela, Konopińska Ewa , Gadecka Wioletta , Grudna Marzena 2, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie 1 studenci studiów drugiego stopnia, Katedra Pielęgniarstwa Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie2.

 2. Rola pielęgniarki w znieczuleniu chorych do operacji w obrębie klatki piersiowej, Waszczyńska Małgorzata, Oddział Anestezjologii, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

 3. Prawa pacjenta do intymności i poszanowania godności osobistej
  Beata Szkudlarek, Alina Kędzia, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych UWM
  w Olsztynie

 1. Czynniki wpływające na zaburzenia snu personelu pielęgniarskiego pracującego na bloku operacyjnym
  Iwona Szambora, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Czas na wygłoszenie referatu – 15 min.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna