To begin with – Po pierwsze FurthermorePobieranie 12.31 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar12.31 Kb.


http://mql.yoyo.pl Michał Kluz©05

TRANSITION WORDS

Wyrazy i wyrażenia pomagające ułożyć składną i urozmaiconą wypowiedź ustną /pisemną.Zauważ, że po większości tych wyrazów i wyrażeń zwyczajowo stawiamy przecinek
Dodawanie/ porządkowanie argumentów:


To begin with,...Po pierwsze...

Furthermore,... – Co więcej...

In addition,.../ Additionally,... – W dodatku, Co więcej

What is more… – Co więcej…

Also,… - Również...

lub:

Firstly,... – Po pierwsze...; Secondly,...- Po drugie...; Thirdly,... – Po trzecie...; Fourthly,... – Po czwarte..., Fifthly,... – Po piąte...

Przytaczanie kontrargumentów:


However,... – Jednak(że)

Yet,.../ But – Jednak(że)

Whereas – Podczas gdy

On the contrary Wprost przeciwnie

On the other hand,… – Z drugiej strony…

(antonim: On the one hand,… – Z jednej strony…)

Podawanie przykładów:


For example:…/ For instance:...Na przykład:... (skrót: “e.g.:”)

Ostatni akapit/ Podsumowanie:


All in all,…/ To sum up,…/ Summing up,…/ Lastly,…/ Finally,…/ In conclusion,…/ All things considered,… – Kończąc..., Na koniec..., Podsumowując...
Różne inne:

As far as x is concerned… – Jeśli chodzi o x…

According to x – Według x… (Uwaga! Nie można powiedzieć *According to me)

X holds that... – X utrzymuje(/twierdzi), że...

It’s believed that… – Wierzy się, że…
Taking x into consideration… - Biorąc x pod uwagę…

Thus(1)(in this way) tak, w ten sposób

In her diary her state of mind is simply recorded thus: "I am fed up with everything".(2)(consequently) tak więc, a zatem

...former miners who are now down to their last 2,000 pounds and thus qualify for social security benefits.Hence - stąd, w związku z tym

The computer has become cheaper and hence more available.Whereas - podczas gdy

Humans are capable of error whereas the computer is not.Therefore,... – Dlatego też..., Zatem...

Because – Bo, Ponieważ

In fact,…/ As a matter of fact,… - Faktycznie…Rzeczywiście…

Consequently,... – W konsekwencji..., Wskutek tego...

Whenever – Ilekroć, Zawsze kiedy...

for – bo/ponieważ

In other words… - Innymi słowy…

In my view/opinion – Moim zdaniem…, Według mnie…

X argues that… - X twierdzi/utrzymuje/argumentuje, że...

Nevertheless,… - Niemniej jednak…

alternatively - ewentualnie

Besides,... – Poza tym…

Despite/ In spite of... – (Po)Mimo…

By contrast with sb/sth… - W odróżnieniu od kogoś/czegoś

Therefore,... – Zatem...

Of course... – Oczywiście/Naturalnie...

Since... – Skoro...

In comparison with sb/sth – W porównaniu do kogoś/czegoś


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna