Tradycje I wspóŁczesnośĆ interdysycplinarnej wspólpracy a ekoinnowacje dla lepszej jości życia. Jan W. Dobrowolski (agh)Pobieranie 7.1 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar7.1 Kb.
Konspekt wykładu wygłoszonego w Uniwersytecie Otwartym ADH w dniu 7 marca 2015
TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ INTERDYSYCPLINARNEJ WSPÓLPRACY

A EKOINNOWACJE DLA LEPSZEJ JOŚCI ŻYCIA.
Jan W. Dobrowolski (AGH)

Krakowskie środowisko naukowe posiada wyjątkowo długą i godna naśladowania

tradycje współpracy interdyscyplinarnej ukierunkowanej na poprawę stanu środowiska

oraz zdrowia społeczeństwa jako najważniejszej przesłanki do poprawy jakości życia.

Prof. Dietel nie tylko odegrał wielka role w rozwoju nowych działów medycyny jak

hematologia i balneoterapia, ale jako prezydent Krakowa zrealizował modelowe prace

w zakresie zapobieganie epidemii malarii po przez likwidacje miejsc rozrodu komarów jako przenosników zarodzica malarii. W miejsce dawnych fos i starorzeczy zainicjował on tworzenie na wzór Wiednia plant. Tego rodzaju zieleni zwartej przyczynia się nie tylko do poprawy estetyki miasta ale sprzyja korzystnemu dla zdrowia spacerom i kulturze ekologicznej. Inna tym razem prekursorska w skali międzynarodowej inicjatywą była koncepcja prof. Jordana polegająca na zagospodarowaniu nieużytków na dostępny dla

wszystkich park. Przeznaczonyjest on przede wszystkim dla rozwoju kulturowego oraz aktywności fizycznej dzieci. Jordan utworzył w ten sposób model parku sprzyjanego nie tylko

kontaktowi z przyroda ale wyposażonego w urządzenia umozliwiające korzystne dla zdrowia dzieci systematycznew cwiczenia fizyczne (stanowiącego antynomie sportu wyczynowego)w środowisku wolnym od skażeń. Innym nowym elementem koncepcji parku przeznaczonego głównie dla dzieci było umieszczenie w nim pomników osób które odegrały szczególnie wielka role w kulturze, nauce i historii. Sprzyja to wszechstronnemu rozwojowi dzieci w tym rozwojowi zainteresowan w róznych dziedzinach, a pośrednio też współpracy interdyscy-plinarnej. Watek ten rozwijali w sferze badan podstawowych i stosowanych tacy znakomici uczeni jak prekursor nowej nauki kriogeniki, szczególnie zasłużony rektor UJ

prof.Czyrniański (mający z tego powodu ]konterfekt w uniwersyteckim kościele św.Anny). On przycznil się szczególnie do rozwoju współpracy interdyscyplinarnej także jako członek

założyciel Akademii Krakowskiej i Polskiej Akademii Umiejętności, a także jako inicjator

zainteresowań córki swojego krewnego Marii Skłodowskiej z powszechnie znanymi wspaniałymi skutkami m.in.w postaci jednego w historii nauki przypadku przyznania jednej

osobie Nagrody Nobla z dwóch dziedzin nauki a mianowicie chemii i fizyki. Pragne przypomniec ze role tej rodziny w nauce światowej omówil na wykładzie w naszym Uniwersytecie Otwartym przedstawiciel Polonii prof.Wołkowski z Sorbony. Innym uczonym szczególnie zasłużonym dla rozwoju współpracy interdyscyplinarnej i humanizacji techniki był rektor AGH w b.trudnym okresie historii prof.Goetel. On to opracowal koncepcje sozologii i sozotechniki i przedstawił prekursorska koncepcje oszczędnej gospodarki zasobami przyrody która zaakceptowali czołowi specjaliści na Zjeżdzie Generalnym Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody w 1956 r. Prof.Goetel utworzyl nie tylko Klub

Technika i Humanisty, ale również I w Polsce Otwarte Seminarium Ochrony Przyrody i Zabezpieczenia Trwałości Użytkowania Jej Zasobów. Ta tradycje kontynuuje i rozwija jużod bez mala 26 lat Uniwersytet Otwarty dla wszystkich w AGH. Szczególny wkład w rozwijanie współpracy nauk biologiczno-medycznych, technicznych, społeczno-ekonomicznych dla ekologicznej profilaktyki środowiskowych czynnikow ryzyka dla zdrowia (w szczególności dla zapobiegania białaczkom i róznym, postaciom nowotworów) wniosł prof. Aleksandrowicz z krakowskiej AM -tworca kiedys najbardziej aktywnej i najbardziej

wielospecjalistycznej Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN Oddział w Krakowie,.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna