Tylko dwa tygodniePobieranie 37.65 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.65 Kb.Zespół Promocji i Wydawnictw

Dział Informacyjny

CODZIENNY PRZEGLĄD PRASY Warszawa, 2003.11.04
Dziennik - Gazeta Pomorska z dnia 3.11.2003

  • TYLKO DWA TYGODNIE


Tygodnik - Nowy Plon z dnia 9.11.2003

  • W SKRÓCIE – KRAJ - RADA MINISTRÓW przyjęła uchwałę w sprawie poręczeń…

  • W SKRÓCIE – KRAJ - RZĄD ZADECYDOWAŁ o zmianie rocznego programu działań interwencyjnych ARR…


Tygodnik - Tygodnik Chełmski z dnia 9.11.2003

  • KOLEJNA KADENCJA W ZWIĄZKU PSZCZELARZY


Magazyn - Top Agrar Polska z 11.2003


Zielony Sztandar z dnia 9.11.2003

  • ROŚNIE GÓRKA WIEPRZOWA

Dziennik - Gazeta Pomorska z dnia 3.11.2003
TYTOŃ. Wnioski o dopłaty

TYLKO DWA TYGODNIE
Producenci tytoniu będą mieli w tym roku zaledwie dwa tygodnie na wypełnienie wniosku o dopłaty agencyjne.

Agencja Rynku Rolnego udzieli dopłat producentom tytoniu, którzy sprzedali surowiec ze zbiorów w 2003 r, w ramach umów kontraktacyjnych zawartych z przedsiębiorstwami - przetwórcami tytoniu. Plantator otrzyma dopłatę w wysokości 2,5 zł do każdego kilograma sprzedanego surowca.

Dopłaty za tegoroczny tytoń będą wypłacane w br. i w przyszłym. Osoby, które sprzedały tytoń pomiędzy 1 września a 15 listopada br będą miały dwa tygodnie na wypełnienie wniosku, a oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego 30 dni na przelanie pieniędzy. - Wypłacimy dopłaty jeśli wniosek będzie bezbłędnie wypełniony - twierdzi Adam Koc z Oddziału Terenowego ARR w Bydgoszczy. - Na ewentualne poprawki plantatorzy będą mieli siedem dni.

Aby rolnicy uniknęli błędów, pracownicy ARR prowadzą akcje informacyjne, szkolą producentów tytoniu za pośrednictwem związku plantatorów.

- Od 18 listopada zapraszamy plantatorów do siedziby naszego związku w Grudziądzu - mówi Kazimierz Zwolicki, prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu. - Pomożemy w wypełnianiu wniosków.

Podpisywanie i składanie dokumentów o dopłaty odbędzie się w siedzibie grudziądzkiego związku pomiędzy 18 a 21 listopada br. Plantatorzy z Kujawsko-Pomorsklego Rejonu Uprawy Tytoniu powinni zabrać ze sobą umowy kontraktacyjne, dowód osobisty i dokument z banku informujący o numerze konta.

Plantatorzy, którzy sprzedadzą tytoń po 15 listopada (przed 31 marca 2004 roku) będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku o dopłaty. Będą mogli to zrobić pomiędzy 1 a 30 kwietnia przyszłego roku.

Związek Plantatorów Tytoniu mieści się w Grudziądzu przy ul. Toruńskiej 121, Biuro czynne jest od poniedziałku do płatku, w godz. 7.00-15.00, tel. 0-56/46-555-71.(l.t.)
Tygodnik - Nowy Plon z dnia 9.11.2003
W SKRÓCIE - KRAJ
RADA MINISTRÓW przyjęła uchwałę w sprawie poręczeń przez Agencję Rynku Rolnego spłaty kredytów zaciąganych przez Krajową Spółkę Cukrową. Kwota poręczeń kredytów dla spółki zrzeszającej 23 cukrownie wynosi 560 mln zł. Dzięki tym pożyczkom KSC będzie mogła zapłacić rolnikom za buraki oraz opłacić koszty przechowywania cukru.
RZĄD ZADECYDOWAŁ o zmianie rocznego programu działań interwencyjnych ARR na rynku zbóż w 2003 roku. Agencja ma zrezygnować z zakupu 300 tys. ton zbóż - 270 tys. ton pszenicy i 30 tys. ton żyta, a zwiększyć o 1,1 mln ton limit zakupu pszenicy w systemie z dopłatą ARR do cen skupu.

Tygodnik - Tygodnik Chełmski z dnia 9.11.2003
KOLEJNA KADENCJA W ZWIĄZKU PSZCZELARZY

Na VIII Walnym Zjeździe Nadbużański Związek Pszczelarzy podsumował

prawie pięcioletni okres działalności i wybrał władze na następną kadencję
Głównie z zamiłowania

- Sytuacja w pszczelarstwie staje się coraz trudniejsza - mówił Marek Słupczyński, prezes NZP - wzrastają koszty produkcji, choroby (warroza, nosemoza, zgnilec) wymagają stałych wydatków na leczenie, a nowe przepisy weterynaryjne zabraniają zakupu ich bezpośrednio u producenta (z ewentualną zniżką) nawet poprzez Związek.

- Zakupywane są więc tylko w uprawnionych zakładach weterynarii. Wydatki na ten cel w ostatnim roku wyniosły 6 tysięcy złotych, a w okresie ostatnich 5 lat - ponad 56 tysięcy złotych. Dochodzą do tego stałe kłopoty z zakupem tańszego cukru, który jest niezbędny do dokarmiania pszczół na zimę. W bieżącym roku jeszcze, jak dotychczas, Związek zaopatrywał swoich członków w cukier pochodzący z rezerw Agencji Rynku Rolnego. Jego cena była niższa od detalicznej o kilkadziesiąt groszy. Tymczasem dochodzą wieści, że z chwilą przystąpienia do UE pomoc taka nie będzie możliwa. Do kraju wciąż sprowadzany jest miód z innych krajów a najgorzej, że „na dziko" i sprzedawany jako polski. To uderza w polskich pszczelarzy.

Z innymi typowo gospodarczymi problemami pasiecznicy radzą sobie sami - z zimowaniem pszczół, zatruciami i podtruciami, a także z wciąż ubożejącymi pożytkami.

Nadbużański Związek Pszczelarzy obejmuje 9 kół skupiających 210 członków. Należą do niego pszczelarze z terenu powiatu chełmskiego i włodawskiego oraz z gminy Siennica z powiatu krasnostawskiego. W posiadaniu nadbużańskich pszczelarzy jest 6151 pni (rodzin pszczelich), pasieki więc nie są duże - średnio 29 rodzin. Wynika z tego, że większość pasieczników zajmuje się pszczelarstwem bardziej z zamiłowania niż dla korzyści finansowych.

Gdzie nie żyje pszczoła, nie żyje też człowiek - tak mówiła Janina Kozak, sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego uczestnicząca w Zjeździe. W pracy Nadbużańskiego Związku Pszczelarskiego wiele miejsca zajmuje działalność służąca propagowaniu pszczelarstwa. Organizowane więc były konkursy wiedzy o pszczole dla dzieci i młodzieży, konkurs na najsmaczniejszy miód, a także znane już nie tylko w Chełmie Nadbużańskie Święto Pszczoły. Ten swoisty festyn już na stałe wpisał się w kalendarz imprez. Te poczynania mają służyć propagowaniu wśród konsumentów wartości odżywczych i leczniczych miodu i produktów pszczelich, ich promocja oraz propagowanie znaczenia i roli pszczół w środowisku naturalnym.

Dzięki darczyńcom Związek utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizn i dofinansowywania zadań celowych (zwalczanie chorób). Tak szeroka działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia Starostwa Powiatowego w Chełmie, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - chociaż nie jest to cała lista instytucji wspomagających i dofinansowujących.

Z okazji Zjazdu szereg osób otrzymało związkowe odznaczenia, w tym trzy osoby uhonorowane zostały Medalem ks. dr Jana Dzierżonia. Oni teraz będą rządzić. Delegaci wybrali Zarząd na następna kadencję. Po raz wtóry prezesem został Marek Słupczyński. W skład Zarządu ponadto weszli: Wiesław Radzieńciak, wiceprezes, Mieczysław Staniuk, sekretarz, Tadeusz Jaskóła, skarbnik, Józef Skrzypczak, członek oraz Tadeusz Kamiński i Kazimierz Panasiuk jako z-cy członka. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej delegaci wybrali Zbigniewa Kozińskiego. Sądowi Koleżeńskiemu przewodzić będzie Andrzej Chwała. Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego zostali: Zbigniew Koziński i Marek Słupczyński.(AlBo)
Magazyn - Top Agrar Polska z 11.2003
CISZA NA RYNKU ZIARNA
Październik przyniósł stabilizację i uspokojenie rynku zbożowego w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Pomimo zmniejszonego zapotrzebowania na pasze, większość obrotów giełdowych koncentruje się właśnie w tym segmencie. W przypadku zbóż konsumpcyjnych, wolnorynkowe obroty wciąż są niewielkie, głównie za sprawą trwającego jeszcze do końca października skupu ziarna z dopłatą ARR. Do agencyjnych magazynów trafia głównie pszenica i żyto z przeznaczeniem na konsumpcję. Na wolnym rynku obserwuje się relatywnie wysokie ceny tych podstawowych zbóż.

Za tonę pszenicy konsumpcyjnej trzeba zapłacić od 570 do 600 zł, a żyta od 440 do 450 zł. Zdecydowanie największe braki w podaży obserwuje się w przypadku żyta i jęczmienia. Pod koniec października na większości giełd towarowych jęczmień notowano po 500-530 zł/t, a ceny za ziarno browarniane dochodziły do 600 zł/t.

Sporadycznie do zawarcia transakcji dochodzi w przypadku owsa z przeznaczeniem na płatki. Jego ceny są dość stabilne i pod koniec października utrzymały się na poziomie z ubiegłego miesiąca, tj. 430-450 zł/t.
Magazyn - Top Agrar Polska z 11.2003
CENOWE DNO
Co prawda większość specjalistów uważała, iż ostatni wzrost cen skupu żywca wieprzowego do poziomu blisko 4 zł/kg jest tylko chwilowy, to jednak mało kto spodziewał się tak silnego i szybkiego obniżenia jego cen. Po drastycznym spadku cen, który miał miejsce w drugiej połowie września i na początku października, skupujący oferowali rolnikom najczęściej 3-3,10 zł/kg, a w niektórych rejonach nawet poniżej 3 zł/kg.

Na szczęście dla producentów żywca trzeci tydzień października przyniósł niewielki spadek podaży tuczników i zahamowanie spadku cen. Należy pamiętać iż ceny, o których tu mowa, są cenami wyjściowymi. Większość skupujących premiuje jakość tuczników co powoduje, iż najlepsi rolnicy uzyskujący ceny o 20 do 30 gr/kg wyższe od ceny wyjściowej. Świadczą o tym dane z zakładów rozliczających się wg klasyfikacji EUROP. Za MPC dla klasy E średnia cena wynosiła 4,70 zł/kg, U - 4,50 zł/kg, R - 4,10 zł/kg, O - 3,70 zł/kg P - 3,30 zł/kg, co po uwzględnieniu struktury skupu wg jakości daje średnią skupu żywca 3,40 zł/kg.

Wraz z obniżką cen skupu świń spadły notowania cen mięs na giełdach towarowych. Jednak i tu w drugiej połowie października odnotowano odwrócenie tendencji spadkowej. W tym czasie za półtusze klasy R oferowano w cenie 4.70 - 4,90 zł/kg zł/kg, schab z/k 10,30 - 10,60 zł/kg, karkówkę z/k 6,50 - 8 zł/kg. Równocześnie na giełdach towarowych dostępne były surowce wieprzowe pochodzące z importu w cenach zbliżonych do cen krajowych elementów.

W październiku nadal sporym zainteresowaniem cieszyły się półtusze z zapasów ARR z przeznaczeniem na eksport. Przy cenach wywoławczych 2,20 i 2,80 zł/kg na większości przetargów cały wystawiany towar znajdował nabywców a ceny transakcji wahały się od 3 do 3,60 zł/kg. Tegoroczny eksport jak na razie jest trzykrotnie wyższy, niż w 2002 r. Jeśli popyt na rynkach wschodnich utrzyma się w kolejnych tygodniach to istnieje szansa, że ARR uda się sprzedać znaczną część swoich zapasów.

Po ostatnich ciągłych wahaniach trudno jest prognozować ceny na najbliższe miesiące. Z oficjalnych danych wynika, iż nadal mamy do czynienia ze sporą nadwyżką produkcji. W drugiej połowie roku produkcja wieprzowiny wyniesie 1,25 mln ton, czyli o 3% więcej, niż przed rokiem. Duża też będzie podaż w pierwszym półroczu przyszłego roku. Tak więc ewentualny wzrost cen nadal będzie krótkookresowy.
Magazyn - Top Agrar Polska z 11.2003
SUKCESYWNE PODWYŻKI
Bardzo poszukiwane na rynku staje się żyto, którego brakuje szczególnie w Wielkopolsce. Kupujący oferują powyżej 450 zł/t i mimo to mają trudności z nabyciem tego ziarna. Ceny pszenicy dochodzą do 600 zł/t, za pszenżyto płaci się 500 zł/t, a za owies można dostać nawet 400 zł/t. Obecnie najmniejszą dynamiką wzrostu cen cechuje się jęczmień. Zboże to najszybciej osiągnęło bardzo wysoki poziom cenowy, co spowodowało znaczne zwiększenie jego podaży na rynku.

Wszystko wskazuje na to, iż listopad będzie następnym miesiącem wzrostu cen zbóż. Przewidywana jest jednak zwiększona podaż pszenicy przechowywanej w systemie ARR, co może wyhamować wyścig cen.Michał Czechowski, Dalgety Agra Polska
Zielony Sztandar z dnia 9.11.2003
ROŚNIE GÓRKA WIEPRZOWA
Ceny trzody chlewnej ostatnio nieco wzrosty bo przy ustabilizowanym popycie nawet mały spadek podaży wywołuje taki efekt. Rolnicy byli zadowoleni we wrześniu, kiedy to za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie średnio 3,83 zł, o 19 proc. więcej, niż w czerwcu. Na początku października mieliśmy wahnięcie w dół - do 3,53 zł za kilogram. W niektórych rejonach cena skupu obniżyła się nawet do 3,30 zł/kg. Ten regres w połowie miesiąca jeszcze się pogłębił. Potem było powolne odbijanie się od dna.

Na „świński dołek" będziemy musieli zaczekać. On tak naprawdę rozpocznie się dopiero w przyszłym roku. Co najmniej do końca br. podaż żywca będzie jeszcze rosła. Choćby dlatego, że przy szybko drożejącym zbożu i innych paszach rolnicy będą się wyzbywać tuczników, które osiągnęły minimalną wagę rzeźną. Agencja Rynku Rolnego przewiduje, że w drugiej połowie br. produkcja wieprzowiny u nas wyniesie 1025 tys. ton, co oznacza, że będzie o 3 proc. większa, niż w analogicznym okresie 2002 r.

Według prognoz ARR w grudniu tego roku średnia cena skupu trzody chlewnej wyniesie od 3,30 zł/kg do 3,50 zł/kg. Przed świętami Bożego Narodzenia będzie pewno wyższa, bo zakłady mięsne gromadzą wtedy surowiec do produkcji wędlin. Agencja będzie interweniować jedynie wówczas, gdyby na rynku pojawiły się duże ilości mięsa i rolnicy nie mogli z tego powodu sprzedać swoich tuczników. Możliwość podjęcia skupu interwencyjnego istnieje bowiem nie zostały wykorzystane w pełni fundusze przeznaczone na przechowanie 10 tys. ton wieprzowiny. ARR stopniowo pozbywa się dużych zapasów mięsa wieprzowego. W br. przez siedem miesięcy udało się wyeksportować około 106 tys. ton, ilość trzykrotnie większą, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W momencie przystąpienia Polski do UE Agencja chciałaby mieć zapasy nie większe, niż 30-40 tys. ton. Potem wywóz wieprzowiny może być utrudniony ze względu na ograniczoną liczbę zakładów posiadających unijne uprawnienie eksportowe. UE od kilku lat subsydiuje jedynie eksport przetworów wieprzowych a nie mięsa. Nie możemy zatem liczyć na dopłaty do półtusz wieprzowych.

Pierwsza połowa 2004 r. zapowiada się jako okres wciąż jeszcze dużej podaży trzody chlewnej. ARR przewiduje, że w ciągu tych sześciu miesięcy produkcja wieprzowiny wyniesie 1 mln 118 tys. ton. Byłoby to o 93 tys. ton więcej, niż w drugim półroczu 2003 r. Będziemy mieli nadwyżki tego mięsa w ilości 50-70 tys. ton. Z ich upłynnieniem nie powinno być jednak problemów. Wszystko wskazuje na to, iż „świński dołek" w UE zacznie się wcześniej, niż u nas. Prasa brytyjska donosi, że o ile przez większą część br. cena żywca wieprzowego w Unii kształtowała się na poziomie 0,85 funta za kilogram, to w ostatnich trzech miesiącach wzrosła ona do 0,94 funta za 1 kg. Francuzi podają, że według ich rozeznania średnia cena trzody chlewnej w krajach Piętnastki przekroczyła już we wrześniu tego roku poziom 1,36 euro za kilogram.Znacznego wzrostu cen tuczników należy się spodziewać u nas w III kwartale przyszłego roku. Wtedy nałożą się na siebie dwa zjawiska: sezonowy spadek podaży i zmniejszenie produkcji wynikające z cyklu świńskiego.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna