Typ osobowości (tabela 1)Pobieranie 41.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.75 Kb.
Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Technicznych Radom

TYP OSOBOWOŚCI (TABELA 1)
O wyraźnym typie osobowości świadczą tylko skrajne wyniki : bardzo wysokie (>18 pkt.) dla ekstrawersji
i niskie (<12 pkt.) dla introwersjiEKSTRAWERSJA - typowy ekstrawertyk to człowiek otwarty, skierowany do zewnątrz: do ludzi i świata. Jest więc towarzyski, posiada wielu przyjaciół, odczuwa potrzebę prowadzenia rozmów z innymi ludźmi. Nie lubi zajęć wykonywanych w samotności.
Woli zajęcia praktyczne, w których coś się dzieje, coś się zmienia, lubi być w ruchu.
Nie przejmuje się zbytnio z powodu niepowodzeń i jest optymistycznie nastawiony
do przyszłości. Jednak bywa impulsywny, wybuchowy i często działa
pod wpływem chwili. Jego życie nie zawsze jest podporządkowane kontroli intelektu
i obowiązującym normom, bywa więc zbyt spontaniczny a nawet nierozważny koncentrując się na przyjemności.


ZAWODY:

sprzedawca, menedżer,

przedstawiciel handlowy,

nauczyciel, doradca, agent ubezpieczeniowy,

barman, sekretarka,

akwizytor, pracownik

społeczny, opiekunka


AMBIWALENCJA -

INTROWERSJA - typowy introwertyk to człowiek zamknięty, skierowany do wewnątrz: do własnych przemyśleń. Woli raczej czytać książki niż zabiegać o towarzystwo,
jest powściągliwy i opanowany kierując się zasadą: sto razy pomyśl a raz zrób.
Sprawy i zadania traktuje poważnie i sumiennie, lubi mieć uporządkowany tryb życia.
Nie lubi jak w pracy mu się przeszkadza, jak zmieniają się zasady i wymagania.
Zwykle posiada opinię człowieka na którym można polegać. Duża wagę przywiązuje
do zasad i norm, uczucia trzyma pod kontrolą a przyjaciół, których ma niewielu wybiera starannie. Jego stosunek do przyszłości na ogół jest ostrożny, przemyślany, sceptyczny a nawet pesymistyczny.


ZAWODY:

księgowy, informatyk,

operator urządzeń

i maszyn, kierowca, analityk, naukowiec,

laborant, mechanik,

marynarz, literat,

kompozytor, bibliotekarzPREFERENCJE ZAWODOWE (TABELA 2)K - KIEROWNICZE - osoby takie lubią podejmować się obowiązków i mieć kontrolę
nad rzeczami. Lubią być odpowiedzialne za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcję i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Spostrzegają siebie samych jako osoby
o dużej niezależności i samokontroli


ZAWODY:

menedżer,

dyrektor,

kierownik grupy

pracowników,

handel i


marketing


S - SPOŁECZNE - osoby takie lubią mieć do czynienia z ludźmi w sytuacjach zawodowych, udzielać im pomocy, doradzać, konsultować. Chętnie opiekują się innymi, pomagają
w rozwiązywaniu problemów. Preferują prace wymagające współpracy
i kontaktów interpersonalnych.


ZAWODY:

nauczyciel,

psycholog,

doradca


ubezpieczeniowy

sprzedawca,

akwizytorI - INNOWACYJNE - nowatorzy lubią zagłębiać problemy i eksperymentować
w trakcie pracy nad problemem, interesuje ich wymyślanie i wdrażanie nowych rozwiązań, lubią przedmioty ścisłe. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania.


ZAWODY:

marketing, grafik

komputerowy

programista,

artystaM - METODYCZNE - osoby takie lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem i kontrolą innych,
według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem dopóki go nie skończą. Pracują rutynowo, nie lubią niespodzianek.


ZAWODY:

księgowy,

administrator

systemów,

analityk laborant,

bibliotekarz

P - PRZEDMIOTOWE - osoby takie chętnie pracują przy pomocy narzędzi,
maszyn, urządzeń technicznych. Lubią naprawiać lub wytwarzać przedmioty
z różnych materiałów, wykorzystując sprawdzone technologie, interesuje ich budowa
i działanie urządzeń.


ZAWODY:

operator maszyn,

serwisant

elektryk,

mechanik,

budowlaniecŹródło: materiały szkoleniowe projektu „Drogowskazy”
Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Technicznych Radom

OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA (TABELA 3)REAL - REALISTYCZNA - charakteryzuje osoby zainteresowane zawodami wymagającymi praktycznego myślenia i zdolności mechanicznych.
Osoby te myślą w sposób konkretny, trzeźwy i praktyczny. Lubią pracować
z narzędziami i maszynami, stosować zasady mechaniki.
Nie wykazują specjalnych zainteresowań społecznych, nie lubią zadań wymagających kompetencji towarzyskich i emocjonalnych. Często brakuje im umiejętności społecznych. Identyfikacje: np.: Thomas Edison, Admirał Byrd


ZAWODY:

elektryk, technik,

stolarz, kontroler ruchu

lotniczego, hydraulik,

budowlaniec, operator

maszyn, pilot,

mechanik, ogrodnikBAD - BADAWCZA - charakteryzuje osoby zainteresowane zawodami wymagającymi abstrakcyjnego i analitycznego myślenia.
Osoby te wykazują przede wszystkim zainteresowania naukowe, charakteryzują się ciekawością. Lubią teoretyzować, koncentrować się
na problemach naukowych, dążą do zrozumienia otaczającego świata
i poszukują prawdy, unikają problemów i zadań praktycznych.
Często brakuje im zdolności przywódczych.
Identyfikacje: np.: Maria Skłodowska-Curie, Charles DarwinZAWODY:

fizyk, biochemik,

analityk, pracownik

naukowy, ekonomista,

socjolog, geolog,

filozof,


dentysta


ART - ARTYSTYCZNA - charakteryzuje osoby zainteresowane zawodami wymagającymi wyobraźni, złożoności poznawczej, niekonwencjonalności, nie znoszą rutyny i szybko nudzą się monotonna i prostą pracą.
Są to osoby twórcze, interesujące się sztuką, szukające w pracy oryginalnych i nowych rozwiązań. Do ich główne umiejętności zaliczyć można wyobraźnię i kreatywność. Osoby wrażliwe na ocenę społeczną,
szukające uznania. Często brakuje im uzdolnień typu urzędniczego.
Identyfikacja: np.: T.S. Eliot, Pablo PicassoZAWODY:

artysta plastyk, aktor,

grafik reklamowy,

architekt, projektant,

kompozytor, reżyser,

pisarzSPO - SPOŁECZNA - charakteryzuje osoby zainteresowane zawodami wymagającymi umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi, współpracy, wrażliwości, chęci pomagania. Osoby te charakteryzują się opiekuńczością, dojrzałością emocjonalną, zaangażowaniem
w sprawy społeczne i polityczne. Osoby te chcą pomagać ludziom, informować, uczyć. Często brakuje im uzdolnień technicznych i naukowych Identyfikacja, np. Jane Addams, Albert SchweitzerZAWODY:

psycholog, terapeuta,

opiekunka, nauczyciel,

sprzedawca, doradca,

politykKON - KONWENCJONALNA - charakteryzuje osoby zainteresowane zawodami wymagającymi rutyny, sumienności i rzetelności. Nie tolerują niejasności
i nieścisłości, nie lubią pracować w środowisku o niejasnej strukturze,
dobrze czują się w roli podwładnego, mają ugodowy charakter
i dobra pamięć. Przestrzegają norm i zasad, lubią jednoznaczne procedury
i jasne wymagania. Często brakuje im uzdolnień artystycznych.
Identyfikacja: np.: Jon D. Rockefeller, Bernard BaruchZAWODY:

księgowy, kurator,

kontroler jakości,

inwentaryzator, analityk

finansowy, sekretarka,

urzędnik bankowy

PS - PRZEDSIĘBIORCZA - charakteryzuje osoby zainteresowane zawodami, których podstawowym celem jest uzyskanie zysku. Osoby te wyróżniają się
dużą motywacją osiągnięć, rządzą sukcesu i awansu. Są zaradne, wykazują zdolności przywódcze, lubią ryzyko i pracę z lidami ukierunkowaną
na korzyści materialne. Preferują zadania nie do końca określone,
bez twardych wytycznych. Często brakuje im uzdolnień naukowych.
Identyfikacja: np.: Henry Ford, Andrew KarnegieZAWODY:

makler, przedsiębiorca, agent ubezpieczeniowy,

agent nieruchomości,

producent telewizyjny

Źródło: materiały szkoleniowe projektu „Drogowskazy”
Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Technicznych Radom

KOTWICE KARIERY (TABELA 4)
PRF - PROFESJONALIZM - Dążenie do bycia fachowcem w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia bycia najlepszym i niezastąpionym. Dlatego też awans pozbawiający obecnego stanowiska i dający nowe,
nieznane obowiązki może być odbierany jako zagrożenie dla wypracowanej pozycji eksperta.
Podstawą sukcesu i satysfakcji jest raczej dobrze wykonana robota i szacunek dla eksperta niż wspinanie się po stopniach kariery kierowniczej
PO - PRZYWÓDZTWO - Celem kariery jest zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, zwiększanie zakresu władzy, szacunek oraz wysokie zarobki wynikające z wysokiej pozycji na szczeblach kierowniczych. Podejmowanie decyzji i decydowanie o innych jest źródłem poczucia satysfakcji
i własnej wartości.
AN - AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ - Celem zawodowym jest pozycja samodzielnego specjalisty.
Dążenie do zwiększania własnej swobody, możliwości samodzielnego decydowania o metodach własnej pracy bez konieczności przestrzegania sztywnych reguł i poleceń przełożonych. Poczucie niezależności
i odpowiedzialności za własne decyzje stanowi o satysfakcji z pracy, w której ważniejsze jest
czy zadanie zostało zrealizowane, niż kiedy i w jaki sposób. Silna autonomia uniemożliwia awans
i podjęcie obowiązków kierowniczych związanych ze stosowaniem regulaminu i biurokracji.
BS - BEZPIECZEŃSTWO I STABILIZACJA - Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny związek z firmą, poczucie dwustronnej lojalności pracownika wobec firmy i firmy wobec pracownika.
Stabilność i trwałość zatrudnienia jest ważniejsze niż wyższe zarobki związane z ponoszeniem ryzyka
na stanowiskach kierowniczych. Celem zawodowym jest więc bezpieczna pozycja w firmie,
gwarantująca zatrudnienie i stałe zarobki, nawet kosztem awansu i nowych doświadczeń zawodowych.
KP - KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Dążenie do zmian, innowacji, rozwiązywania problemów
i modernizowania stanowiska pracy oraz sposobów jej wykonywania. Zdobywanie różnorodnych doświadczeń, poszukiwanie nowych informacji i nowatorskich rozwiązań, podwyższanie kwalifikacji i mobilność stanowią
o wartości pracownika. W przypadku, gdy firma nie promuje i nie docenia postaw przedsiębiorczych
oraz nie daje możliwości twórczych działań i nowatorskich rozwiązań drogą zawodową staje się
własna działalność gospodarcza.
UP - USŁUGI I POŚWIĘCENIE DLA INNYCH - Głównym celem w życiu jest w tym przypadku
pomaganie innym, leczenie, nauczanie, ulepszanie świata poprzez działalność polityczną. Poczucie misji
do spełnienia i konieczności realizowania podstawowych wartości humanistycznych lub etycznych staje się motorem działania i podstawą satysfakcji zawodowej. Sukces finansowy i awans często schodzi na drugi plan, przez co możliwe jest angażowanie się w różnorodne akcje na zasadach wolontariatu.
WE - WYZWANIE - Podłożem działania jest chęć przeciwstawiania się trudnościom, potrzeba rywalizacji,
walki i nieustannego potwierdzania własnej wartości w działaniach na granicy ryzyka kosztem
poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Celem zawodowym jest zwycięstwo i pokonanie trudności zarówno
w sferze rywalizacji pracowniczej, jak też w pokonywaniu obiektywnych trudności stojących przed firmą. Wizerunek specjalisty od spraw beznadziejnych otwiera możliwość awansu w zwrotnych momentach firmy.
- STYL ŻYCIA - Podstawowa wartością w życiu zawodowym jest rodzina, której podporządkowana jest praca, traktowana jako źródło utrzymania i stabilizacji osobistej. Konflikty pomiędzy życiem zawodowym
i rodzinnym często przybierają dramatyczną formę, w której bardzo trudny jest kompromis odbywający się kosztem rodziny. Praca nie jest zatem celem, lecz traktowana jest instrumentalnie, jako narzędzie rozwoju osobistego i rodzinnego.

JA I MÓJ BIZNES (TABELA 5)
Jeżeli wynik jest wyższy niż 25 punktów to osoba posiada zdolności do prowadzenia działań przedsiębiorczych. Powinna pomyśleć o własnej działalności gospodarczej. Jeśli wynik oscyluje pomiędzy 15 a 25
– osoba ta może sobie poradzić w działaniach w ramach własnej działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy wyniki są poniżej 15 punktów , osoba powinna pomyśleć o pracy najemczej.

Źródło: materiały szkoleniowe projektu „Drogowskazy”


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna