Typowe ścieżki dostępu do poszczególnych opcji programów Photo PaintPobieranie 7.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.35 Kb.
Typowe ścieżki dostępu do poszczególnych opcji programów
Photo Paint:

- Utworzenie obrazu szaroodcieniowego: Image, Color Mode, Grayscale (8-bit).

- Tworzenie oznakowania na obrazie w formie tekstowej (oznakowanie tekstowe): wybranie z przybornika opcji Text Tool, ustawienie rodzaju i koloru czcionki (przybornik, paleta kolorów), połączenie obiektu (napisu) z tłem: Object, Combine, Tworzenie oznakowania na obrazie w formie graficznej (oznakowanie graficzne): wybranie z przybornika opcji Paint Tool, np. „pencil”, ustawienie rodzaju i koloru tworzonej krzywej (przybornik, paleta kolorów)

- Tworzenie obrazu szaroodcieniowego (tło oraz obiekty w postaci graficznej): File, New, Create a New Image, ustawienie rozmiaru (np. 100 x 100 (pixels), 72 dpi w trybie grayscale) oraz tła na żądany poziom szarości. Nastepnie uaktywnienie paint tool (przybornik narzedzi (Toolbox)) oraz ustawienie na odpowiednią grubość przy włączonym lub wyłączonym antyaliasingu, następnie prawym myszy kliknięcie na obrazie i wybranie opcji color.

- Wyodrębnianie fragmentu o zadanym rozmiarze i lokalizacji: Window, Dockers, Info, ?, pixels; Ustawianie

opcji Normal lub Fixed Size na pasku menu: Rectangle Mask Tool, Mode, FixSize.

- Tworzenie zadanego koloru z wykorzystaniem modeli np. RGB, HSB, CMY, CMYK (aktywacja paska

narzędziowego: Tools, Customization, na pasku narzędziowyn dwa razy kliknąć na Fill, Edit, Color Viewers).- Tworzenie figur geometrycznych:

Widok Tool box: Tools, options, zaznaczyć Toolbox, New, Background Biały (255,255,255) OK. Rectangle tool, kwadrat, koło przy Fill czarnym a jeżeli nie jest czarne to kliknąć 2x lewym na Fill (na dole paska narzędzi), Edit. Object combine with background (po to, aby znikło pulsowanie konturu).

Pomiar rozmiaru obiektu oraz jego lokalizacji: Window, dockers, info, x,y ustawić na piksele. Tworzenie trójkąta: Poligon

Image ProPlus:

- Utworzenie obrazu szaroodcieniowego: Edit, Convert to Gray Scale 8

- Tworzenie galerii obrazów: skopiować obraz pierwotny tyle razy, ile filtrów jest stosowanych, utworzyć galerię obrazów (obraz pierwotny oraz obrazy po przeprowadzonych filtracjach), wykorzystać opcję windows, tile image, skopiować ekran do schowka (Print Screen) i wkleić np. do Worda (otworzyć Word, opcja Edit, Paste).

- Tworzenie oznakowania: Edit, Annotate (wyświetla się okno Annotation), nacisnąć Aa, narysować ramkę (wyświetli się okno Annotation Object Properties), wybór Test, Settings,Color, nacisnąć OK., okno Annotation, nacisnąć na dwie ukośne strzałki.- Wyodrębnianie fragmentu, powiększanie, tworzenie tablicy liczb: Edit, AOI, wybranie np. Box3 (w oknie AOI manager) wybranie opcji set. Edit, Duplicate/Crop to AOI. Powiększenie: prawy myszy, zoom. Tablica: Measure, Bitmap Analysis.

- Histogram: Measure, Histogram.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna