Tytuł naukowy Imię i nazwisko1 (Times, 12, pochylone, do lewej)Pobieranie 11.96 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar11.96 Kb.


Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr

ISSN 1898-5084

Tytuł naukowy Imię i nazwisko1 (Times, 12, pochylone, do lewej)

Katedra/Instytut/Zakład (Times, 9, do lewej)

Uczelnia (Times, 9, do lewej)Tytuł (Times, 13, bold, wyśrodkowany)


Podtytuł (times, 11, wyśrodkowane, kapitaliki)

Prosimy o przygotowanie tekstu w formacie B5 ISO o objętości mieszczącej się w granicach 20000-21000 znaków.

Treść artykułu: Times, 11, odstęp pojedynczy, wyjustowany, kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem – klawisz Tab, 0,5 cm.


  • Wszelkie obiekty (w tym rysunki czy wykresy) powinny być wykonane w tonacji czarno-białej (z wykorzystaniem odcieni szarości),


Rysunek 1. Tytuł rysunku (Times, 11, bez pogrubienia)

Źródło: opracowanie własne (Times 9, bez pogrubienia).

Odwołania do literatury (styl harwardzki) należy umieszczać w tekście głównym w nawiasie, np. [Kowalski, 2005 i podać nr strony w przypadku cytowania lub przytaczania poglądu]. W przypadku źródeł internetowych odwołania należy sporządzić wg wzoru: [Kowalski, (http)] lub jeśli w artykule internetowym brak nazwiska wówczas należy zamieści pierwsze słowa tytułu: [Teoria przedsiębiorstwa…, (http)], natomiast pełny opis wraz z adresem internetowym należy zamieścić w wykazie literatury.

Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu.

Literatura

Nowak T., 2002, Teoria przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Nowak T. (red.), 2002, Teoria przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy [w:] Rynek pracy, red. M. Kowalski, PWE, Warszawa.

Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy, „Problemy rynku pracy”, nr 2.

Nowak T., Zasobowa teoria firmy, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/?a=f32f6 (stan na dzień 08.07.2005).
Streszczenie (Times, 9, pochylone, wyśrodkowane)

Abstrakt o objętości 200-250 słów (obowiązkowo min. 200 słów) powinien być przygotowany w języku polskim i w języku angielskim (łącznie z przetłumaczeniem tytułu referatu na język angielski). (Times, 9)


Słowa kluczowe (do 5 w języku polskim oraz angielskim)

Tytuł w Jęz. Ang. (Times, 11, bold, wyśrodkowany)

Summary (Times, 9, pochylone, wyśrodkowane)

Streszczenie w języku angielskim (200-250 słów) (Times, 9)


Keywords:
JEL:
(numery klasyfikacji JEL są dostępne: http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)1 Dane kontaktowe autora artykułu: adres korespondencyjny, telefon, adres mailowy.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna