Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubionaPobieranie 59.31 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar59.31 Kb.Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt. pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza
Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
Projekt wykonany w Zespole nazwa zespołu badawczego/grupy badawczej

pod opieką tytuł/stopień imię i nazwisko Opiekuna, czcionka12 pt, pochyła
Spis treści
1 Wprowadzenie 2
2 Tu wpisać tytuł rozdziału, Czcionką Times New Roman, bold, 11 pt. 4

2.1 Tu wpisać tytuły ewentualnych podrozdziałów, 11 pt. 4

2.2 Tu wpisać tytuły ewentualnych podrozdziałów, 11 pt. 10
3 Tu wpisać tytuł rozdziału, Czcionką Times New Roman, bold, 11 pt. 12

3.1 Tu wpisać tytuły ewentualnych podrozdziałów, 11 pt. 13

3.2 Tu wpisać tytuły ewentualnych podrozdziałów, 11 pt. 17

3.3 Tu wpisać tytuły ewentualnych podrozdziałów, 11 pt. 24


4 Podsumowanie 29

Streszczenie: Treść streszczenia wpisana czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią, tekst streszczenia powinien być wyrównany do obu marginesów, wpisany bez podziału na paragrafy, maksymalnie 15 linii tekstu. Treść streszczenia wpisana czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią, tekst streszczenia powinien być wyrównany do obu marginesów, wpisany bez podziału na paragrafy, maksymalnie 15 linii tekstu. Treść streszczenia wpisana czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią, tekst streszczenia powinien być wyrównany do obu marginesów, wpisany bez podziału na paragrafy, maksymalnie 15 linii tekstu.

Słowa kluczowe: Formatowanie jak powyżej; Czcionka pochyła; Kilka słów kluczowych; Rozdzielonych średnikami; Kolejne słowa kluczowe z dużej litery

1. Wprowadzenie

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

O


Rysunek 1. Przykład rysunku umieszczonego w pojedynczej kolumnie. Podpis: Times New Roman 9pt.
dnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.


2 Tytuł rozdziału

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.
2.1 Tytuł podrozdziału

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.3 Tytuł rozdziału

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.
3.1 Tytuł podrozdziału

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.
Tabela 1. Przykład tabeli umieszczonej w dwóch kolumnach Podpis: Times New Roman 9pt.


L.p.

EA 1)

EB 1)

EC 1)

ED 1)

EF 1)

1.

2.

3.4.

-99.00001

-100.03310

-100.03451

-100.00231-99.00001

-100.03310

-100.03451

-100.00231-99.00001

-100.03310

-100.03451

-100.00231-99.00001

-100.03310

-100.03451

-100.00231-99.00001

-100.03310

-100.03451

-100.00231
1) w kcal/mol; czcionka 8 pt. w przypisach do Tabeli

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

TRysunek 2. Przykład rysunku umieszczonego w dwóch kolumnach. Podpis: Times New Roman 9pt.
ekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.
Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

T


Tabela 2. Przykład tabeli umieszczonego w pojedynczej kolumnie. Podpis: Times New Roman 9pt.


L.p.

EX 1)

EY 1)

1.

2.

3.4.

-99.00001

-100.03310

-100.03451

-100.00231-99.00001

-100.03310

-100.03451

-100.00231
1) w kcal/mol; czcionka 8 pt. w przypisach do Tabeli
ekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.4 Podsumowanie

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami. Odnośniki literaturowe cytowane poprzez kolejne numery, jako indeks górny.1 Odnośniki literaturowe powinny być cytowane zgodnie z formatem przyjętym przez czasopisma ACS. Przykłady podane są w sekcji Literatura.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.

Tabele i rysunki mogą być umieszczone w układzie jednokolumnowym lub dwukolumnowym, w zależności od ich rozmiaru. Przykłady zamieszczone są w dalszej części tego szablonu. Tabele i rysunki powinny być numerowane (Tabela 1, Rysunek 1, itd. ). Nagłówki tabeli i podpisy pod rysunkami należy wpisywać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. Zawartość tabeli również należy wpisać czcionką Times New Roman, o rozmiarze 9pt. W tabelach należy stosować wyłącznie linie poziome w celu oddzielenia wiersza nagłówka tabeli od kolejnych wierszy, nie należy rozdzielać kolumn liniami.

Tekst, zarówno we Wprowadzeniu, jak i dalszych sekcjach powinien zostać wpisany czcionką Times New Roman, prostą, rozmiar czcionki 10 pt., z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Odstęp po każdym paragrafie winien wynosić 6 pt.Podziękowania. Tutaj czcionka 10 pt. z pojedynczą interlinią. Tekst powinien być wyrównany do obu marginesów. Paragraf bez wcięcia. Linia odstępu pomiędzy Szczegółami obliczeniowymi a Podziękowaniami. Linia odstępu również po Podziękowaniach.

Literatura

[1] Nowak, J.; Kowalski, A J. Am. Chem. Soc. 2010, 125, 9440-9445.

[3] Kowalski, A.; Nowak, J. J. Phys. Chem. 2009, 110, 151-162.

[2] Multiple Bonds between Metal Atoms; Cotton, F. A., Murillo, C. A., Walton, R. A., Eds.; Springer Science and Business Media: New York, 2005.

[3] Sattelberger, A. P. In Multiple Bonds between Metal Atoms; Cotton, F. A., Murillo, C. A., Walton, R. A., Eds.; Springer Science and Business Media: New York, 2005; Chapter 5.

[4] Lista odnośników literaturowych powinna być numerowana [w nawiasach kwadratowych] wpisana czcionką 9 pt., z pojedynczą interlinią, zgodnie z formatem czasopism ACS, jak w przykładach powyżej.


: studia
studia -> Harmonogram egzaminów (sesja letnia) Wydział Mechaniczny Studia Niestacjonarne I i II stopnia, II sem., rok akademicki 2014/2015
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> `Kryterium jakości oprogramowania
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna