Tytuł referatu (us tyt)Pobieranie 10.67 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar10.67 Kb.
tytuł referatu (us_tyt)

Imię i Nazwisko autora (us_autor)
Instytucja (us_autor)
e@mail (us_autor)


Streszczenie/Abstract (us_n1)

Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Tekst streszczenia w języku referatu(us_abstrakt). Maksimum 8 linii.

Słowa kluczowe w języku referatu: (3-5 słów)

Tytuł – poziom 1 (us_n1)

Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st)Tytuł – poziom 2 (us_n2)

Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Tekst wyróżniony w tekście podstawowym (us_st+bold) Tekst inaczej wyróżniony w tekście podstawowym (us_st+italic) Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st)1 Poziom tekstu podstawowego (us_st) Poziom tekstu podstawowego (us_st).Rys 1. Rysunek powinien być w całości jednym obiektem i sformatowany stylem (us_rys)


Podpis pod rysunkiem (us_podpis)

  • Tekst wypunktowany (us_pkt),

  • Tekst wypunktowany 2-go poziomu (us_pkt1),

  • Tekst wypunktowany 2-go poziomu (us_pkt1),

  • Tekst wypunktowany 2-go poziomu (us_pkt1),

  • Tekst wypunktowany (us_pkt).

  1. Tekst wyliczony (us_wylicz_1)

  1. Tekst wyliczony 2-go poziomu (us_wylicz_2)

  2. Tekst wyliczony 2-go poziomu (us_wylicz_2)

  1. Tekst wyliczony (us_wylicz_1)

  2. Tekst wyliczony (us_wylicz_1)

Nr_tabeli (us_nr_tab)

Tytuł tabeli (us_tyt_tab)Szerokość tabeli nie może przekraczać 12,5 cm tytuły w tabeli - bold
Przy wypełnianiu tabel zaleca się stosowanie stylu (us_zaw_tab)


Literatura (us_n1)

[ABCD99] Abacki A., Babacki B., Cabacki C., Dabacki D.: Tytuł dzieła, wydawnictwo, 1999. (us_lit)

[AbBa99a] Abacki A., Babacki B.: Tytuł dzieła, wydawnictwo, 1999.

[AbBa99b] Abacki A., Babacki B.: Tytuł dzieła, wydawnictwo, 1999.[ABCD+99] Abacki A., Babacki B., Cabacki C., Dabacki D. Ebacki E.: Tytuł dzieła, wydawnictwo, 1999. (us_lit)

Tytuł referatu w języku angielskim jeśli referat jest w języku polskim lub w języku polskim jeśli referat jest w języku angielskim (us_n1)

Tekst streszczenia w języku angielskim jeśli referat jest w języku polskim i po polsku jeśli referat jest w języku angielskim (us_abstrakt) Tekst streszczenia w języku angielskim jeśli referat jest w języku polskim i po polsku jeśli referat jest w języku angielskim (us_abstrakt) Tekst streszczenia w języku angielskim jeśli referat jest w języku polskim i po polsku jeśli referat jest w języku angielskim (us_abstrakt). Maksimum 8 linii.

Słowa kluczowe: (5-8 słów)

1 Przypis (us_przypis)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna