Tytuł wystąpienia (Czcionka: times new roman, 14 pkt, wszystkie wersaliki, pogrubienie; Akapit: wyrównanie do środka)Pobieranie 7.37 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar7.37 Kb.
Tytuł wystąpienia

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN, 14 pkt, wszystkie wersaliki, pogrubienie; Akapit: wyrównanie do środka)

Pierwszy autor1, Drugi autor2
(Czcionka: Times New Roman, podkreślona; Akapit: wyrównanie do środka, odstęp przed - 12 pkt, odstęp po - 12 pkt)


1Afiliacje, (np. AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków)
2Afiliacje,
(Czcionka: Times New Roman, 12 pkt, kursywa; Akapit: wyrównanie do środka; odstęp przed – 12 pkt, odstęp po – 12 pkt)

Całość pisana w programie MS Word, format A4. Treść merytoryczna abstraktu powinna zmieścić się na jednej stronie podanego formatu. Abstrakt max 150 słów, odstęp 1,5.Czcionka: Times New Roman, 12 pkt. Wszystkie marginesy: 3 cm. Akapit: wyjustowany, odstęp przed – 6 pkt, odstęp po – 6 pkt. Literaturę źródłową wpisywać w stopce. W zakładce Plik / Ustawienia strony / Układ ustawić „Od krawędzi: Stopka: 3 cm”. Systemy notacji bibliograficznej tradycyjny.

Abstrakty dłuższe niż jedna strona A4 nie będą przyjmowane. Mile widziane wszelkie urozmaicenie treści w postaci rysunków, diagramów lub wykresów (nie wychodzące poza podany margines). Rysunki i wykresy będą drukowane w odcieniach szarości.

Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób:


  • nazwisko_referat.doc

  • nazwisko_poster.doc

  • w przypadku gdy dwie różne formy wystąpienia mają ten samy tytuł prosimy przesłać dwa abstrakty nazwane zgodnie z powyższą formułą, np. nazwisko_poster.doc i nazwisko_komunikat.doc

Wszystkie abstrakty zostaną publikowane w Książce Abstraktów. Przesyłając swój abstrakt wyrażasz zgodę na jego opublikowanie w materiałach konferencyjnych.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych (zgodne z niniejszym wzorcem) abstraktów drogą elektroniczną jako załącznik w formacie *.doc podaczas rejestracji on-line do dnia 15 marca 2012.LITERATURA
(czcionka: rozmiar 12 pkt, wszystkie wersaliki, Akapit odstęp przed/po – 6 pkt, )

[1] Autor, „Tytuł książki. Podtytuł”, tłumacz, nr tomu lub części, miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania, nazwa serii i numer tomu w ramach serii

[2] Autor, „Tytuł artykułu”, w: autor „Tytuł czasopisma”, rok wydania, rocznik, numer lub zeszyt, ss. xx-xx

[3] http://www.nazwastrony1.pl, http://nazwastrony2.com oraz inne źródła internetowe

([...] Czcionka: Times New Roman, 10 pkt; Akapit: wyjustowany)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna