Uchwała nr 630/xlix/2014 rady dzielnicy IV prądnik białY z dnia 10 kwietnia 2014 r w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w KrakowiePobieranie 5.88 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.88 Kb.
UCHWAŁA NR 630/XLIX/2014

RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy
ul. Chełmońskiego w Krakowie.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.: uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) uchwala się, co następuje:/AU-02-8.6730.2.361.2014.AGY/

§ 1.
Opiniuje się pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową z parkingiem podziemnym i naziemnymi miejscami postojowymi oraz drogami wewnętrznymi na działkach nr 1004/10, 1006/6, 1004,11obr.33 Krowodrza wraz z przebudową zjazdu na działkach nr 1004/11, 1004/10, 1003/5 obr.33 Krowodrza przy ul. Chełmońskiego w Krakowie”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna