Uczestnicy konferencji: Alexander AlberroPobieranie 35.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.43 Kb.
Awangarda w bloku. Wybrane aspekty twórczości oraz studio Henryka Stażewskiego (1894-1988) i Edwarda Krasińskiego (1925-2004)

5-6.10.2007


Uczestnicy konferencji:

Alexander Alberro


Profesor historii sztuki na University of Florida, autor Conceptual Art and the Politics of Publicity (MIT Press 2003). Jego eseje ukazywały się w licznych czasopismach i katalogach wystaw. Był ponadto redaktorem i współredaktorem wielu publikacji, w tym Art After Conceptual Art (2006), Museum Highlights(2005), Recording Conceptual Art (2001), i innych.


Sabine Breitwieser
kuratorka, od 1991 r. dyrektor artystyczny i zarządzający wiedeńskiej Generali Foundation (dyrektor-założyciel). Sprawując tę funkcję stworzyła słynną międzynarodową kolekcję sztuki współczesnej, w skład której wchodzi ponad 2000 prac około 200 artystów. Kuratorka licznych wystaw w Austrii (m.in. w Generali Foundation: „Edward Krasiński. Les mises en scène”, 2006; „Gustav Metzger. History History”, 2005; „The Dream of the Audience: Theresa Hak Kyung Cha”, 2004; „Occupying Space. Generali Foundation Collection”; „Allan Sekula. Performance under Working Conditions”, 2003; „Designs for the Real World”; „Adrian Piper. seit 1965. Metakunst und Kunstkritik”, 2002; „double life. Identity and transformation in contemporary arts”; „Mia san mia. Hans Haacke”, 2001) i za granicą. Wydała ponad 80 książek i katalogów, jest autorką licznych esejów o sztuce współczesnej i zarządzaniu muzeami. Wykłada w Austrii i na świecie.
Do jej najnowszych publikacji należą: Two Times Four: Isa Genzken’s Hi-Fi Series w:Isa Genzken, Londyn-Nowy Jork 2006; Art and Artists: Please wait for a Commission, w: International 04, Liverpool Biennial 2004. Jest redaktorką seriiGenerali Foundation Collection Series orazpierwszego tomu Art After Conceptual Art, red. Alexander Alberro i Sabeth Buchmann (2006). 


Rachel Haidu
jest profesorem sztuki nowoczesnej i najnowszej na University of Rochester. Publikowała artykuły o Marcelu Broodthaersie, Danielu Burenie, Thomasie Hirschhornie i Gerhardzie Richterze w „Artforum”, „Documents”, „Obiegu”, „Texte zur Kunst” oraz w kilku antologiach. Obecnie kończy książkę zatytułowaną The Absence of Work: Marcel Broodthaers 1968-1976 (October Books/MIT Press, w druku).


Piotr Juszkiewicz
(ur. 1959), profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia w Instytucie Historii Sztuki. Głównym obszarem jego zainteresowań jest sztuka XX w. i sztuka współczesna oraz krytyka artystyczna XVIII-XX w. Jego teksty krytyczne ukazywały się m.in. w „Odrze”, „Nowym Nurcie”, „Artium Quaestiones”. Jest autorem książek Wolność i Metafizyka. O tradycji artystycznej twórczości Marcela Duchampa (Poznań 1995), Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży (Poznań 2005), a także redaktorem licznych publikacji, m.in. Melancholia Jacka Malczewskiego (Poznań 1998). Stypendysta Cambridge University (1990), The Getty Grant Program (Columbia University, 1996; Rochester University, 1998), Institute of Advanced Studies in the Humanities (Edinburgh University, 2005).


Klara Kemp-Welch
wykłada na wydziale Historii Sztuki, University College w Londynie, gdzie kończy swoją rozprawę doktorską zatytułowaną Between Affirmation and Negation: Modes of Subversion in Central European Action-Based Practice 1965-1981, której promotorką jest prof. Briony Fer. Ponadto, jej zainteresowania badawcze obejmują polityczny wymiar post-konceptualizmu w kontekście globalnym. Publikowała artykuły o Tadeuszu Kantorze, Endre Tót, Jerzym Beresiu i Aernout Miku. 


Maria Matuszkiewicz
(ur.1981), studentka historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje pracę magisterską o działalności Anki Ptaszkowskiej.


Luiza Nader
(ur. 1976), historyczka sztuki. Prowadzi zajęcia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie ukończyła pracę doktorską na temat sztuki konceptualnej w Polsce. Jej zainteresowania koncentrują się na sztuce współczesnej, teoriach podmiotowości, pamięci, traumie oraz relacji pomiędzy konstruowaniem historii i doświadczeniem psychoanalizy. Publikowała teksty w katalogach (m.in. Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur,2002), periodykach (m.in. „Artium Quaestiones”, „Ikonotheka”, „Obieg”, „Przegląd Filozoficzny”, „springerin”) oraz antologiach (Memory/haunting/discourse, 2005;Art after Conceptual Art, 2006). W 2005 r. otrzymała stypendium Fulbrighta.


Paweł Polit
(ur. 1965), kurator i krytyk sztuki. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim (1990) i studia kuratorskie w Royal College of Art w Londynie (1997). Kurator programu Audytorium oraz wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie: m.in. „Peter Downsbrough: Inside” (1994), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Doświadczenia dyskursu: 1965-1975” (1999), „Stanisław Ignacy Witkiewicz. Marginalia filozoficzne” (2004), „Martin Creed” (2004). Publikował w katalogach wystaw i w pismach: „Kresy”, „Magazyn Sztuki”, „Er®go”, „Obieg”. Od 2001 r. prowadzi zajęcia poświęcone sztuce amerykańskiej w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 


Anka Ptaszkowska
(ur. 1935), krytyk sztuki, współtwórczyni Galerii Foksal w Warszawie, od 1970 r. żyje w Paryżu, gdzie prowadziła Galerie 1-36, a następnie Vitrine pour l'art actuel. Wykładała historię sztuki nowoczesnej w Szkole Sztuk Pięknych w Caen. Autorka licznych tekstów w katalogach oraz artykułów, m.in. w „Strukturach”, „Współczesności”, „Artpress”. Współorganizatorka wielu wystaw, m.in. „Echange entre artistes. Pologne - USA”. W najbliższym czasie w wydawnictwie Ha!art ukaże się jej książka Traktat o życiu Krzysztofa Niemczyka na użytek młodych generacji


Andrzej Przywara
(ur. 1968), kurator, krytyk sztuki, współtwórca Fundacji Galerii Foksal, której od 2001 r. jest prezesem. Studiował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1988- 994). W latach 1988-2001 pracował w Galerii Foksal. Redaktor publikacji: Hans Bellmer (1995), Tadeusz Kantor. Z archiwum Galerii Foksal (1998). Kurator organizowanych przez Fundację Galerii Foksal wystaw, m.in. „Koniec egzotycznej podróży” (Warszawa 2006), „David Lamelas. Czas jako działanie” (Warszawa 2006), „Ukryte w słońcu” (Cieszyn 2003). 


Karol Sienkiewicz
(ur. 1980), krytyk i historyk sztuki, absolwent stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2005) oraz historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2007), redaktor internetowego pisma o sztuce współczesnej „Sekcja”.


Blake Stimson
profesor historii sztuki na University of California, Davis, autor The Pivot of the World: Photography and Its Nation (MIT Press 2006) i współredaktor trzech tomówCollectivism after Modernism: The Art of Social Imagination after 1945 (Minnesota 2007), Visual Worlds (Routledge 2005) oraz Conceptual Art: A Critical Anthology(MIT Press 1999). Eseje, recenzje i wywiady z prof. Stimsonem ukazywały się w licznych czasopismach i innych publikacjach.


Adam Szymczyk (Kunsthalle Basel)


Andrzej Turowski
profesor historii sztuki współczesnej na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (2004), krytyk sztuki. Do 1983 r. wykładał w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach siedemdziesiątych współpracował z Galerią Foksal w Warszawie współtworząc jej program. Kierował Centre de Recherches Comparatives sur les avant-gardes. Autor licznych artykułów, rozpraw i książek poświęconych sztuce współczesnej i nowoczesnej, szczególnie polskiej i rosyjskiej awangardzie oraz problematyce modernizmu w Europie Środkowej (m.in.Malewicz w Warszawie,Kraków 2002; Budowniczowie świata, Kraków 2000;Awangardowe marginesy, Warszawa 1998; Wielka utopia awangardy, Warszawa 1990; Existe-t-il un Art de l'Europe de l'Est?, Paris 1986; Konstruktywizm polski, Warszawa 1981). Kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą (m.in. „Fin de Temps! L’histoire n’est plus”, Tulon 2004; „Jerzy Kujawski. Maranatha”, Poznań-Warszawa 2006), współorganizator wystawy „Europa, Europa” (Bonn 1994). Wykłada we Francji i na świecie.


Uczestnicy dyskusji Muzeum w bloku:

Joanna Mytkowska 


(ur. 1970), kurator, krytyk sztuki. Od lipca 2007 r. dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1988-1993). W latach 1994-2001 pracowała w Galerii Foksal. Współtwórczyni Fundacji Galerii Foksal, gdzie pracowała w latach 2001-2007. Od 2006 r. kurator w Centre Pompidou w Paryżu. Redaktor publikacji: Edward Krasiński (1997), Henryk Stażewski. Ekonomia myślenia i postrzegania (2006). Kuratorka wystaw w Polsce i za granicą m.in. „Le Nuage Magellan” (2007), „Oskar Hansen. Sen Warszawy” (2005), „Loophole” (2005), „Nova Popularna”, „Prym”, „Akcja równoległa” (2004) „Spacer na koniec świata z Robertem Walserem” (2002).


Charles Esche
jest dyrektorem Van Abbemuseum w Eindhoven oraz współwydawcą periodyku i książek „Afterall”, wykłada w Central Saint Martins College w Londynie. Jego działalność koncentruje się na kwestiach instytucji sztuki, globalnej wymiany kulturowej i lokalnych społeczności, jednostkowości i sfery publicznej. Esche był kuratorem wielu wystaw i projektów w Holandii i za granicą, m.in. Riwaq Biennial (Ramallah 2007-2009), Biennale w Istambule (2005), „EindhovenIstanbul” (Eindhoven 2005), „Nedko Solakov” (Rooseum, Graz 2003-2004), „Surasi Kusolwong” (Rooseum, Graz 2004), „Fixing the Bridge, Community and Art. workshop 2” (Yogyakarta, Indonesia 2003), Gwangju Biennial (2002). Publikował teksty w licznych książkach, katalogach i periodykach. Wybór jego tekstów zatytułowany Modest Proposals wydało w 2005 r. Baglam Press w Istambule.


Maria Hlavajova 
(ur. 1971), mieszka i pracuje w Amsterdamie. W latach 1994-1999 była dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Sorosa w Bratysławie (Słowacja), a w 2000 r. jednym z kuratorów Manifesta 3 w Ljubljanie (Słowenia). Ponadto w latach 1998-2001 wykładała gościnnie w Center for Curatorial Studies, Bard College w Nowym Jorku. W 2004 r. odpowiadała za realizację projektu „Who if not we…?”, który stanowił poświęconą sztukom wizualnym część programu Thinking Forward, zorganizowanego w ramach holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Od 2000 r. jest dyrektorem artystycznym BAK, basis voor actuele kunst, w Utrechcie. Organizowała wystawy i projekty w BAK z zamieszkałymi w Holandii artystami, takimi jak Yael Davids, Gerrit Dekker, Job Koelewijn, Krijn de Koning, Germaine Kruip, Aernout Mik, Maria Pask, Jeroen de Rijke/Willem de Rooij, jak również z artystami z całego świata, wśród których są Kamal Aljafari, Paweł Althamer, Gerard Byrne, Josef Dabernig, Jens Haaning, Deimantas Narkevičius, Roman Ondák, Ene-Liis Semper oraz Ann-Sofi Sidén. Obecnie jest kuratorem holenderskiego pawilonu na Biennale w Wenecji w 2007 r.


Joanna Tokarska-Bakir
jest antropolożką kultury, profesorką Collegium Civitas. Kieruje Katedrą Antropologii Kulturowej Collegium Civitas oraz wykłada w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród jej licznych publikacji na szczególną uwagę zasługują dwie książki: Rzeczy mgliste. Eseje i studia (Sejny 2004) oraz Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych(Kraków 2000).


Artur Żmijewski 
(ur. 1966), w 1995 r. ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, broniąc dyplom w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego. Żmijewski tworzy instalacje, obiekty oraz fotografie, przede wszystkim jednak zajmuje się realizacjami video i filmem. Bardzo często posługuje się ankietą lub wywiadem, co przekłada się na formę prac – zarejestrowanych wypowiedzi i rozmów. Żmijewski był twórcą pisma „Czereja”, pracuje także jako kurator oraz krytyk. W 1995 r. był stypendystą Gerrit Rietveld Akademie w Amsterdamie, w 2000 r. w ramach wystawy „Guarene Arte 2000” przyznano mu nagrodę Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Per L'Arte Prize. W 2005 r. jego film Powtórzenie był pokazywany w Pawilonie Polskim na 51 Biennale w Wenecji. Ostatni film Oni(2007) miał swoją premierę w ramach documenta 12 w Kassel.

tłum. Katarzyna Bojarska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna