Udział szkoły w obchodach roku jubileuszowego pod hasłem „Wieś Kobyla takie miejsce na Śląsku od 8 wieków”Pobieranie 21.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.77 Kb.
Udział szkoły w obchodach roku jubileuszowego

pod hasłem

Wieś Kobyla takie miejsce na Śląsku od 8 wieków”.

Jak mali kobylanie świętowali?

 

           W dn. 22.09.2012 r. kobylanie uczcili powstanie wsi Kobyla 8 wieków temu jako osady historycznej.  Sobotnie obchody  były  punktem kulminacyjnym uroczystości rocznicowych w roku jubileuszowym 2012.  Dzień ten był świętem wszystkich mieszkańców wsi Kobyla z udziałem licznych i zacnych gości. Na uroczystość przybyli m.in. Posłowie na Sejm RP Henryk Siedlaczek i Ryszard Zawadzki, Starosta Adam Hajduk, wice starosta Józef Stukator, z-ca komendanta PSP Jan Krolik, dyrektor Raciborskiego Muzeum Joanna Muszała-Ciałowicz, prezes Stowarzyszenia „Sokół” Pan Nazarko,  przedstawiciele gminnych i lokalnych władz oraz Stowarzyszenia LYSKOR, dyrektorzy szkół oraz  dzieci i młodzież z  terenu całej gminy, przedstawiciele lokalnych organizacji, wielu mieszkańców z sąsiednich wsi a nawet z sąsiednich gmin.              Organizatorem uroczystych obchodów była   tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna a współorganizatorami    Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli,  Szkoła Podstawowa w Kobyli i Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli.

Obchody jubileuszowe  zostały współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pt. „ Wieś Kobyla – takie miejsce na Śląsku od 8 wieków. Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez organizację obchodów jubileuszowych w tym konkursów, wystaw, warsztatów, uroczystości i wydanie materiałów promujących miejscowość z uwzględnieniem jej historii, tradycji, walorów przyrodniczych i krajoznawczo – rekreacyjnych”. 

                Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się już o godz. 11:00. Przy SP OSP z Kobyli zorganizowała pokaz strażacki. Natomiast w szkole można było oglądać wystawę pt. „Dzieje szkoły w Kobyli”. O godz. 15:00 kobylanie i goście uczestniczyli we Mszy Św. w intencji mieszkańców, następnie z orkiestrą przeszli do GOK – u, gdzie rozpoczęła się uroczystość rocznicowa.

                     Gości  i mieszkańców przywitał koordynator projektu Jan Zaczyk. W swym przemówieniu podkreślił, że „celem  zadań podejmowanych w trakcie realizacji naszego projektu było utrwalanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska. Człowiek musi mieć poczucie zakorzenienia, to znaczy identyfikacji z określonym bliskim środowiskiem. Człowiek musi mieć takie poczucie, jeśli chce być w pełni podmiotem, a nie przedmiotem toczących się procesów kulturowych.”

                    Następnie głos zabrał prezes miejscowej OSP Wilhelm Walenko, który przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań podejmowanych w roku jubileuszowym.

                                                           

         W dniu 28 marca br. odbyła się uroczysta inauguracja obchodów jubileuszowych. Obchody jubileuszowe nieoficjalnie rozpoczęły się już znacznie wcześniej. W Szkole Podstawowej w Kobyli jesienią w 2011 r. zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne pod hasłem „Kobyla w czterech porach roku” i trwały cały rok . Pod tym też hasłem prowadzone były zajęcia na lekcjach plastyki i na kółku plastycznym oraz w czasie pozaszkolnym.  Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół na terenie gminy przygotowywali się do konkursów gminnych: plastycznego i fotograficznego, które zostały rozstrzygnięte w sierpniu  tego roku. Efekt tej działalności można było podziwiać na wystawie prac konkursowych. Wcześniej,  przez cały miesiąc,  wystawa ta była eksponowana w miejscowej szkole.

                 29 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury, w dniu zakończenia roku szkolnego, została odsłonięta  wystawa fotograficzna pt. „Dzieje szkoły w Kobyli”. Natomiast 03 września podczas inauguracji roku szkolnego, odsłonięto wystawę fotograficzną pt. „Dzieje Kobyli i jej mieszkańców”. W odsłonięciu wystaw uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i wielu rodziców.

                W ramach projektu został opracowany i opublikowany folder na temat historii i etnografii wsi Kobyla, w większości napisany w języku śląskim oraz jej walorów przyrodniczo – krajoznawczych. OSP wydała także kalendarz o charakterze edukacyjnym, w którym zostały umieszczone archiwalne zdjęcia ze zbiorów kolekcjonerskich mieszkańców, kalendarium historyczne i informacje przyrodniczo – geograficzne oraz promujące  wieś, wewnątrz, jak i na zewnątrz. Autorkami tych publikacji są Małgorzata Rożnowska i Róża Szramek. Podczas uroczystości rocznicowych publikacje te rozdawane były nieodpłatnie oraz wiele egzemplarzy zostanie przekazanych placówkom oświatowo – kulturalnym na terenie LYSKORU oraz Gminie Kornowac i Gminie Lyski.

        W ramach obchodów zostały zorganizowane dwudziestogodzinne warsztaty rzemieślnicze techniką mnufakturową, na których kursanci zapoznali się z  tajnikami ginącego zawodu – mietlorza. Warsztaty ukończyło 11 osób.

O przebiegu warsztatów szeroko informowały media: „Nowiny Rybnickie”, „Nowiny Raciborskie”, lokalna prasa Gminy Kornowac „Twoja Gmina”, TV Katowice a  także  TVP  INFO  oraz  TV Polonia.  

            Podczas imprezy rocznicowej mieszkańcy i goście uczestniczyli w pokazie połączonym z degustacją tradycyjnych miejscowych przysmaków, zorganizowanych przez KGW oraz ziół leczniczych, które rosną na terenie Kobyli,  prezentowanych przez magister farmacji Justynę Kiedrowską. Pani Bronisława Trybisz zaprezentowała wyrób mioteł techniką manufakturową.                 

                Całość uświetniła uroczysta akademia środowiskowa. Występ przygotowała Szkoła  Podstawowa w Kobyli i Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli. Był to niezwykły występ, ponieważ wspólnie wystąpiły dzieci z Kobyli i z Łańc z miejscowej podstawówki, młodzież z Kornowaca i ich babcie z KGW. Była to zatem obsada wielopokoleniowa, a teksty i piosenki zaprezentowano w języku śląskim.

                    Następnie zostały podsumowane gminne konkursy i wręczone nagrody.

Ngrody wręczali Wój Gminy Kornowac G. Niestrój, prezes OSP W. Walenko oraz dyrektor ZSP w Kobyli J. Kolarczyk.  Po czym - kółko artystyczne z Gminnego Ośrodka Kultury  zabłysnęło  swoimi talentami.

Do końca roku w GOK - u i w miejscowej szkole będzie można oglądać wystawy.

            Po zakończeniu realizacji zadań projektowych o godz. 20:00 Rada Sołecka zaprosiła wszystkich gości i mieszkańców na zabawę taneczną.

                    Głównymi celami  projektu były:

-       obchody jubileuszowe,

-       wzrost tożsamości lokalnej wśród mieszkańców i ich integracja,

-       kultywowanie tradycji i zwyczajów,-       ukazanie dziedzictwa kulturowego regionu.

               W. Walenko stwierdził „uważamy, że cele zostały osiągnięte i te obchody na długo zostaną w naszej pamięci. Wierzymy, ze za 10 lat ponownie spotkamy się aby świętować powstanie naszej przepięknej wsi.” W imieniu beneficjenta   podziękował   wszystkim osobom, które aktywnie włączały się w organizację obchodów przez cały rok a szczególnie koordynatorowi projektu – Panu Janowi Zaczykowi oraz Małgorzacie Rożnowskiej za całokształt ich pracy.

                Nauczycielka historii M. Rożnowska wygłosiła referat okolicznościowy  

oraz zaprezentowała kalendarz i folder. Zaznaczyła, że zostały przekazane źródła i wraziła nadzieję, że okażą się przydatne do dalszych badań z historii Kobyli i mogą stać się inspiracją dla przyszłych dziejopisów. Na zakończenie dodała: „ W dzisiejszych czasach nie pozwólmy, aby zanikały takie wartości jak: patriotyzm, miłość do ojczyzny i własnej ojcowizny, tradycje i zwyczaje, poczucie tożsamości związane z miejscem urodzenia oraz integracja lokalna.

Dzisiejsze święto jest dla nas bardzo ważne, bowiem świadczy to o tym, że staramy się ocalić od zapomnienia dzieje naszych pradziadów a młodym pokoleniom przypominamy o tym, co nasze i gdzie jest nasz dom. Albowiem bez tych wartości nie można owocować”.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna