UKŁady cyfrowe przed zajęciamiPobieranie 28.11 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar28.11 Kb.
Ćwiczenie 8.

UKŁADY CYFROWE
Przed zajęciami.
A) Zapoznaj się (literatura, wykład, internet) z właściwościami cyfrowymi (tabele prawdy, dopuszczalne poziomy Hi i Lo)

B) Do każdego punktu „Programu ćwiczenia” narysuj schemat logiczny. Jeżeli układ wymaga projektu - koniecznie dodaj odpowiednią tabelę prawdy i dowód logiczny według zasad algebry Boole’a.
Program ćwiczenia.

Stosowane w ćwiczeniu układy scalone to z grupy TTL:
7400 (cztery NAND 2-wej), 1 szt.
7404 (sześć NOT), 1 szt.

7402 (cztery NOR 2-wej), 1 szt.


7486 (cztery EX-OR 2-wej) 1 szt.

7474 (dwa przerzutniki D zboczowe) 1 szt.


7475 (cztery przerzutniki D latch) 1 szt.
74107 (dwa przerzutniki JK-MS) 1 szt.Tylko te układy możesz wykorzystać do projektu!

Wszystkie uruchamiane i badane układy będą zasilane tylko jednym napięciem, znamionowo: Ucc = + 5 V.


A.  Badania funktorów:

1. Zbadaj zgodność działania z tablicą prawdy funktora NAND (7400)

2. Zbadaj zgodność działania z tablicą prawdy funktora EX-OR (7486)
B.  Konwersja funktorów; zaprojektuj, połącz i zbadaj działanie logiczne układu:

3. Funktora NOR 2-wej zrobionego z NAND’ów (z jednego 7400),

4. Funktora EX-OR 2-wej zrobionego z NAND’ów (z jednego 7400),

5. Funktora NAND 4-wejściowy zrobionego z funktorów wymienionych na początku „Programu ćwiczenia”.
C.  Realizacja układów kombinacyjnych; zaprojektuj, połącz i zbadaj działanie logiczne układu:

6. Multipleksera 2-wej: wejścia danych X0, X1, wejście sterujące (adresowe) A, wyjście Y.7. Demultipleksera 2-wyj: wejście danych X, wejście sterujące (adresowe) A, wyjścia Y0, Y1.8. Komparatora dwóch liczb 2-bitowych: wejścia danych (liczby): A = a1 a0 ; B = b1 b0 , wyjście Y

Y = 1 gdy A = B

Y = 0 gdy A ≠ B
D.  Realizacja układów sekwencyjnych; zaprojektuj, połącz i zbadaj działanie logiczne układu:
9. 4-bitowy, jednokierunkowy rejestr przesuwny

10. Licznik asynchroniczny modulo 3 z możliwością: zerowania, blokady i wpisu (niezerowego ) stanu
początkowego
Uwaga 1. Każdy student przynosi na zajęcia projekty indywidualne, które zbiorę po zajęciach.
Uwaga2. Projekty: 3-4-5-6-7-8, oprócz schematu ideowego powinny zawierać tabele prawdy
i opis analityczny (realizacja i minimalizacja funkcji) pokazujący sposób rozwiązania problemu.
Uwaga3. Projekty: 9 i 10, oprócz schematu ideowego powinny zawierać sekwencje czasowe,
i tabele prawdy

Przykład

Zaprojektuj (zrealizuj) NAND 3- wejściowyTabela prawdy

a

b

c

y

y’

0

0

0

1
0

0

1

1
0

1

0

1
0

1

1

1
1

0

0

1
1

0

1

1
1

1

0

1
1

1

1

0
gdzie:

y’ – wynik badań układu
Lub inaczej:Uwaga: Cyfry na rysunkach oznaczają numery
wyprowadzeń („nóg”) układów scalonych©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna