Ukrainy i południowej RosjiPobieranie 79.35 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar79.35 Kb.
Najczęściej przyjmowana hipoteza lokalizuje Indoeuropejczyków na obszarze stepów Ukrainy i południowej Rosji, utożsamiając ich z ludnością kultury grobów jamowych.

Inna koncepcja wywodzi ludy indoeuropejskie z dorzecza środkowego Dunaju, gdzie w połowie VI tysiąclecia p.n.e. ukształtowała się kultura ceramiki wstęgowej.

Zgodnie z tzw. hipotezą anatolijską Indoeuropejczycy mieliby pochodzić z Półwyspu Bałkańskiego, dokąd ich przodkowie przywędrować mieli z obszarów Anatolii.

Należy podkreślić, że termin Indoeuropejczycy oznacza tu wspólnotę językową. Nie trzeba wiązać go jednoznacznie z określoną kulturą ani tym bardziej z określonymi cechami genetycznymi (rasą). Ludy indoeuropejskie zapewne często wchłaniały różne populacje nieindoeuropejskie, przejmując elementy ich kultury. Do ok. 1000 p.n.e. rozmaite ludy indoeuropejskie skolonizowały prawie całą Europę i znaczne obszary Azji (Azja Mniejsza, Azja Środkowa, część Indii). 
wedyjski
łacinalitewski
Praindoeuropejski

1
eka
ūnusvienas
*oyno-, oyko-, sem-

2
dvā
dúōdu
*duwóh

3
trayas
trēstrys
*tréyes

4
catvāras
quattuorketuri
*kʷetwóres

5
pañca
quinquepenki
*pénkʷe

6
ṣāt
sexšeši
*swék̑s

7
sapta
septemseptyni
*septḿ̥

8
aṣṭā
octoaštuoni
*ok̑tō

9
nava
novemdevyni
*néwn

10
daśa
decemdešimt
*dék̑m̥100
śatam
centumšimtas
*k̑m̥tóm


Rozwój wokalizmu i konsonantyzmu praindoeuropejskiego

PIE vocales

przednie

tylne

krótkie

długie

Krótkie

długie

monoftongi

e i

ē ī

a o u

ā ō ū

dyftongi

ei eu

ēi ēu

ai oi au ou

āi ōi āu ōuPS I vocales

przednie

tylne

krótkie

długie

krótkie

długie

monoftongi

e ь

i ě ę

o ъ

a y u ǫ

dyftongi

ei
oi ai
Rozwój pie. sonantów

Pie.

r

l

Bałt-słow.

r

r’

l

l’

PS.

TrT

T ъr A


Tr’T

T ьr A


TlT

T ъl A


Tl’T

T ьl A
Pie.

m

n

Bałt-słow.

m

m’

n

n’

PS.

T ǫ T

T ъm ATęT

T ьm A


T ǫ T

T ъn A


TęT

T ьn A
PIE consonantes

eksplozywne

spiranty

sonorne

czyste

przydechowe

czyste

przydechowe

płynne

nosowe

wargowe

p b

ph bh


m

przedniojęzykowo-
zębowe

t d

th dh

s z

sh zh

r l

n

tylnojęzykowe

k g

kh gh

tylnojęzykowe-
palatalne

k’

k’h ǵh

labiowelarne

ku gu

kuh guhPS I consonantes

eksplozywne

afrykaty

spiranty

sonorne

płynne

nosowe

wargowe

p b
v
m

przedniojęzykowe

t d
s z

r l

n

średniojęzykowe


j (i)
tylnojęzykowe

k g
x

PS II consonantes

eksplozywne

afrykaty

spiranty

sonorne

płynne

nosowe

wargowe

p b
v
m

przedniojęzykowe

t d
s z

r l
przedniojęzykowe-
spalatalizowane
c dz č ǯ

s’ š žśredniojęzykowe.j (i)

ŕ ĺ

ń

Tylnojęzykowe

k g
x
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna