Ul. Św. Agnieszki 2 31-068 KrakówPobieranie 66.28 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar66.28 Kb.


MIROSERWIS, ul. Św.Agnieszki 2 31-068 Kraków

tel. 12 426 18 10, kom. 509 250 107, http://www.aupair.com.pl e-mail: info@aupair.com.pl


Włochy - 2012

Miła Koleżanko !

Pobrany przez Ciebie plik zawiera: listę potrzebnych dokumentów, opis toku postępowania, kwestionariusz ( formularz) i blankiet świadectwa lekarskiego


Lista potrzebnych dokumentów:

1. Formularz - załączony poniżej

Uważnie przeczytaj, wypełnij dokładnie i czytelnie czarnym długopisem.

Przeczytaj też uważnie i podpisz oświadczenie na ostatniej stronie formularza.
2. List w języku włoskim napisany przez Ciebie do rodziny goszczącej.

Przedstaw w nim siebie w sposób przekonujący i jak najkorzystniejszy, ale oczywiście zgodnie z prawdą, tak, abyś się spodobała rodzinie, aby nabrali do Ciebie sympatii i właśnie Ciebie - spośród kilku kandydatek - chcieli przyjąć. Prosta rada: Zapytaj mamę co chciałaby wiedzieć o dziewczynie, której na rok miałaby powierzyć opiekę nad dziećmi i domem.

W liście podaj następujące informacje:

a)  Środowisko: miejscowość, rodzice, rodzeństwo.

b)  Twoja motywacja wyjazdu jako au pair: poznanie codziennego życia we Włoszech, kultury, historii i obyczajów, chęć biegłego opanowania języka, udział w kursach językowych

c)  Twoje doświadczenia w kontaktach z dziećmi, jak widzisz siebie w roli au pair, również przy pracach w gospodarstwie domowym.

d)  Twoje dotychczasowe wykształcenie, nauka języka włoskiego i ewentualne doświadczenia w tym względzie np. kontakt z „żywym” językiem.

e)  Jaka jesteś, co lubisz: np. spokojna, nieśmiała lub energiczna, wesoła, łatwo nawiązujesz kontakt z dziećmi i dorosłymi lub potrzebujesz dość dużo czasu, aby kogoś poznać, polubić i zaufać mu.

Jakie są Twoje zainteresowania (hobby).

f)  Twoje plany na przyszłość.

List ten jest jednocześnie "testem językowym" określającym Twój stopień zaawansowania w j. włoskim. Napisz go samodzielnie, ale bez obaw, prostymi zdaniami, dopuszczalne są błędy językowe. Uwierz we własne siły! Po pobycie Au-pair będziesz biegle mówić!

3. Opinia osoby, która zna Cię od dłuższego czasu np. nauczycielka (pracodawca, ksiądz) i może stwierdzić, że jesteś solidna, uczciwa, godna zaufania, że można powierzyć Ci bez obaw opiekę nad dziećmi i całym dobytkiem.

4. Referencja mówiąca o Twoich kontaktach i doświadczeniach z dziećmi.

Referencję tę może napisać matki dzieci, którymi się opiekowałaś lub może wystawić placówka w której pracowałaś (przedszkole, żłobek, szkoła, wolontariat).

W referencji powinny znaleźć się następujące informacje:  1. dokładne dane osoby piszącej referencję: imię, nazwisko, adres, telefon,

  2. wiek i liczba dzieci, którymi się opiekowałaś,

  3. długość i częstotliwość Twoich kontaktów z dziećmi,

  4. Twoje obowiązki,

  5. ocena Twojej osoby jako opiekunki: czy jesteś odpowiedzialna, wyrozumiała, cierpliwa, pomysłowa w zabawach z dziećmi, czy potrafisz się nimi samodzielnie zajmować, łatwo nawiązujesz kontakt z dziećmi, lubisz je i one Ciebie, czy na podstawie własnych obserwacji matka tych dzieci uważa Cię za dobrą opiekunkę, którą można bez obaw polecić innej matce.

Tekst ten może być napisany odręcznie, ale z podaniem adresu, numeru telefonu, nazwiska i podpisem osoby piszącej. Do opinii i referencji napisanej po polsku należy dołączyć tłumaczenie na język włoski. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

5. Zaświadczenie lekarskie - pieczątka przychodni u góry, pieczątka lekarza z podpisem - na dole

6. 2 zdjęcia o wymiarach zdjęć legitymacyjnych - koniecznie uśmiech!

7. Kilka zdjęć "prywatnych" np. z wakacji, na których jesteś dobrze widoczna, konieczne są też zdjęcia (minimum 3) z dziećmi, którymi się opiekowałaś. Zanim rodzina zapozna się z Twoimi dokumentami, popatrzy na zdjęcia.

Zdjęcia należy nakleić na kartkę z bloku technicznego i opisać.

8. Kserokopia dwóch stron paszportu - strona z nazwiskiem i zdjęciem i strona z datą ważności paszportu lub dowodu osobistego
Tok postępowania

1. Porozmawiaj z rodzicami, oceń czy jesteś przygotowana do spędzenia dłuższego czasu w obcej rodzinie”.

2. Wypełnij formularz i przygotuj pozostałe dokumenty.

3. Dalsze formalności możesz załatwiać na kilka sposobów

a)  przyjazd do biura MIKROSERWISU w Krakowie na rozmowę informacyjną o programie Au pair, sprawdzenie dokumentów i podpisanie umowy z MIKROSERWISEM.

W tym celu zadzwoń do MIKROSERWISU aby ustalić termin przyjazdu do Krakowa na rozmowę informacyjną. Jeśli rodzice mają wątpliwości co do rzetelności naszej oferty, to zapraszamy ich razem z Tobą na rozmowę. Podczas tej rozmowy uzyskasz szczegółowe informacje na temat: praw i obowiązków o perki.Na pierwsze spotkanie należy przywieźć napisany przez Ciebie list i wypełniony formularz, jeżeli możesz to również zdjęcia, referencje o Tobie i o kontaktach z dziećmi. Pozostałe dokumenty możesz przysłać później

b)  spotkanie z naszą lokalną przedstawicielką

MIKROSERWIS posiada sieć przedstawicielek w całej Polsce. Naszymi przedstawicielkami są o perki, które już zakończyły pobyt za granicą i obecnie studiują lub pracują w kraju. Zadzwoń do nas - może w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania jest już nasza przedstawicielka. Opowie Ci ona o swoich doświadczeniach, przeprowadzi rozmowę informacyjną i pomoże w skompletowaniu dokumentów. Nie będziesz musiała przyjeżdżać do Krakowa. Pozostałe formalności załatwisz telefonicznie i listownie.

c)  korespondencyjnie

wszystkie formalności można załatwić również korespondencyjnie. Jeżeli wybierzesz tę formę , przyślij do naszego biura w Krakowie komplet dokumentów, a my, po ich otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i prześlemy Ci umowę.

4. Po pozytywnym wyniku rozmowy informacyjnej (przeprowadzonej osobiście lub telefonicznie) będziesz mogła podpisać z nami (lub z naszą przedstawicielką) umowę określającą warunki wyjazdu i wpłacić pierwsza ratę w wysokości 250 zł.

5  W podanym w umowie terminie uzupełnisz brakujące dokumenty i wpłacisz resztę należności czyli 250 zł.

6. Otrzymujesz ofertę rodziny au pair.

7. Rozmawiasz telefonicznie z rodziną au pair i ustalasz szczegółowo warunki pobytu w rodzinie, termin wyjazdu itp.

8. Informujesz Au Pair MIKROSERWIS o kontakcie z rodziną au pair i terminie wyjazdu.

9. Przez cały czas pobytu za granicą masz możliwość kontaktu z Biurem Au Pair MIKROSERWIS.

ZapraszamyAu Pair MIKROSERWIS, ul.Św.Agnieszki 2 31-068 Kraków, tel. 12 426-18-10 kom. 509 250 107

http://www.aupair.com.pl e-mail: info@aupair.com.pl

                                        FORMULARIO DI CANDIDATURA

di ragazza alla pari in ItaliaApplication for an au-pair stay in Italy

          Compilare in italiano a stampatello/ Please fill in block letters in Italian

                                        

Cognome _____________________________________________Surname

Fornire


Nome ______________________________________________ 2 foto

Christian names

Please add

Indirizzo ______________________________________________ four photosComplete address Via / Street separately
__________________________________________________________

Codice Postale / Code No. Citta / Town ____________________POLONIA / POLAND

Paese / Country
Telefono /Phone

0

0

4

8

Mobile Phone

0

0

4

8E-mail _____________________________________________________

Data di nascita __________________________ Luogo di nascita __________________Date of birth Place of birth

Nazionalità ___________________________ Religione _______________________Nationality

Professione del padre _________________________ Professione della madre __________________Father's profession Mother's profession

Numero ed età dei fratelli _____________________________________________________________Number and ages of brothers and sisters

Scuola finita ______________________________ Professione ___________________________Final school grade Professional qualification

Occupazione attuale __________________________________________________________________Present occupation

Conoscenza delle lingue buona discreta sufficiente scarsaLanguages good satisfactory sufficient little

Italiano/ Italian

Inglese / English

Tedesco / German

Francese / French

altre ______________

other languages

Quanti anni e dove ha studiato l’italiano ? _______________________________________________How long have you been learning Italian and where?

__________________________________________________________________________________

Ha compilato il formulario da sola con aiuto di qualcuno ?

Did you write the application on your own or with someone's help ?

Accetta la famiglia con bambini all’ eta’ di: 0 - 1 1 - 3 3 – 6 dai 6 anniDo you accept a family with children aged:

Mi piacciono bambini di ogni età. Io so: vestirli, lavarli, dargli da mangiareI like children of any age. I am able to: dress, wash, feed and put children to bed

occuparmi di loro in un modo interessante, giocare con loro, portarli a fare le passeggiateoccupy them in an interesting way, play with them and take them out for walks

aiutarli a fare i compitisupervise homework

Ha avuto delle esperienze nel lavoro con i bambini?Where did you gain this experience ? __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

È capace di occuparsi dei bambini handicappati: fisicamente psicologicamente ?

Would you undertake caring for a mentally handicapped or physically disabled child?

sì, vorrei provarci no, non ne ho nessuna esperienzaYes, I can try No, I have not such experience

Quali lavori domestici sa fare? Io so:What household jobs can you do:

cucinare bene lavarecooking and baking well washing

cucinare soltanto piatti semplici stirarecooking simple meals by yourself ironing

fare le pulizie fare le spesetidying shopping

Tempo libero ______________________________________________________________________Interests and hobbies

Le piacciono gli animali? sì, tutti sì, esclusi _______________________________Do you like animals? Yes, all Yes, except

no, non mi piacciono affattoNo, I don't
È vegetariana ? _________________ Accetta la famiglia vegetariana ? __________________

Are you vegetarian ? Do you accept a vegetarian family ?

____________________________________________________________________________________

Ha la patente?

Do you have a driving licence ?.

, guido bene sì, però non ho l’esperienza pratica noYes, I do. And I have much practice Yes, I do. But I have no driving practice No

Sai andare in bicicletta ? si noAre you able to ride a bike? Yes No

Sai nuotare ? si noCan you swim ? Yes No

Soffre di allergia? Se sì, a che cosa è allergica? ___________________________________________Do you suffer from allergies ? If so, which ?

Fuma? ___________________ Quante sigarette al giorno ?________________________Do you smoke ? How many cigarettes a day ?

Se sì, è pronta a rinunciare a fumare durante il soggiorno presso una famiglia in Italia? ______________If so, could you refrain from smoking in the host family's home ?

Se no, accetta la famiglia dei fumatori? ___________________________________________________If not, do you accept a family with smokers ?

Quale regione (città) preferisce? _________________________________________________________Which area (town) do you prefer ?
Preferisce:

Which places would you accept to live in ?

grande città periferia di una grande cittalarge town surrounding area of town

piccola città campagnasmaller town rural area
Data dell’arrivo: _____________________ Durata del soggiorno : ____________________

When can you start Length of stay
                                      
Luogo___________________ Data _____________ Firma ___________________________

Place Date Signature
DICHIARAZIONE

Ho letto attentamente e ho preso conoscenza di tutte le informazioni. Insieme alla presentazione della domanda riguardanteil soggiorno "Ragazza alla pari" in Italia faccio la seguente dichiarazione:

1. Approvo tutte le condizioni della "Ragazza alla pari" e mi obbligo ad adempirle.

2. Mi obbligo a rispettare tutte le leggi e prescrizioni vigenti in Italia, e in modo particolare:

a) non verrò senza aver espletato tutte le formalita richieste,

b) accetto il carattere particolare dell'offerta "alla pari" che non è il contratto di lavoro,

c) so che oltre agli impegni presso la famiglia "alla pari" non posso esercitare nessun lavoro remunerativo,

3. Faccio tutto il possibile per creare e mantenere buoni contatti con la famiglia "alla pari". Sono in grado di prendere cura dei bambini con piena responsabilità.

4. Cercherò di realizzare il programma culturale "alla pari" attraverso la partecipazione ai corsi di lingua ed altri corsi di carattere educativo.

5. Mi obbligo a fare tutto il possibile per arrivare in Italia nella data stabilita.

6. Fino al momento dell'arrivo sarò in contatto epistolare con la famiglia "alla pari" e la informerò (come pure l'Ufficio "alla pari" MIKROSERWIS) delle fasi dell'espletamento delle formalità.

7. Se per cause importanti non potrò realizzare il contratto, informero immediatamente l'Ufficio "alla pari" MIKROSERWIS e se ho già ricevuto l'offerta della famiglia, ne darò notizia alla stessa famiglia "alla pari".

8. Indipendentemente dal certificato medico dichiaro di essere sana fisicamente e dal punto di vista psichico, non soffro di malattie croniche e negli ultimi anni non sono stata sottoposta alle cure psichiatriche.

9. Tutti i dati presentati nel formulario sono conformi alla verità. So che la presentazione dei dati falsi nonchè il comporta­mento non conforme alla dichiarazione da me firmata provocherà l'interruzione del soggiorno "alla pari" in Italia.

10. Sono d'accordo per l'uso dei miei dati personali allo scopo di indirizzarmi alla famiglia "alla pari".

Oświadczenie

Wszystkie informacje dokładnie przeczytałam i przyjęłam do wiadomości. Wraz ze złożeniem wniosku o pobyt Au-pair we Włoszech składam następujące oświadczenie:

1. Zgadzam się ze wszystkimi warunkami Au-pair i zobowiązuję się je dotrzymać.

2. Będę dokładnie przestrzegać wszystkich praw i zarządzeń Republiki Włoskiej, a w szczególności :

a) Nie przyjadę bez dopełnienia wymaganych formalności,

b) Akceptuję szczególny charakter oferty Au-pair, która nie jest umową o pracę,

c) Wiem, że poza obowiązkami w rodzinie Au-pair nie wolno mi podejmować żadnej pracy zarobkowej,

3. Zrobię wszystko, co leży w moich możliwościach, aby stworzyć i zachować dobry kontakt z rodziną Au pair. Jestem w stanie z  pełną odpowiedzialnością opiekować się dziećmi.

4. Będę się starać realizować kulturalny program Au-pair poprzez udział w kursach językowych i innych zajęciach dokształcających.

5. Zobowiązuję się uczynić wszystko, aby przyjechać w dokładnie umówionym terminie.

6. Do momentu przyjazdu będę utrzymywać listowny kontakt z rodziną Au-pair i informować ją oraz Biuro Au-pair >MIKROSERWIS< o poszczególnych etapach załatwiania formalności.

7. Jeśli, wbrew oczekiwaniu, nie mogłabym z ważnych powodów dotrzymać umowy, natychmiast poinformuję o tym Biuro Au-pair >MIKROSERWIS<, a jeśli otrzymałam już ofertę rodziny, również tę rodzinę Au pair.

8. Oprócz zaświadczenia lekarskiego dodatkowo oświadczam, że jestem zdrowa fizycznie i psychicznie, nie cierpię na choroby przewlekłe i w ostatnich latach nie leczyłam się psychiatrycznie.

9. Wszystkie dane przedstawione we wniosku są zgodne z prawdą. Wiem, że konsekwencją podania nieprawdziwych danych oraz mojego postępowania niezgodnego z podpisanym oświadczeniem jest przerwanie pobytu Au-pair we Włoszech.

10. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych personalnych w celu skierowania mnie do rodziny Au pair.
............................. .................................. .........................................

Miejscowość Data PodpisMIKROSERWIS ul. św.Agnieszki 2, 31-068 Kraków tel. 12 426-18-10

MEDICAL EXAMINATION FORM

Surname _____________________________________________________________________

First names ___________________________________________________________________

Address ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Date of birth __________________________________________________________________


MEDICAL HISTORY - to be completed by the au pair and reviewed by Doctor
1. Tick the appropriate box if you now suffer or have ever had:
Tuberculosis Diabetes Rheumatism

Nervous or Mental Disorder Epilepsy Heart disease

Venereal Disease Asthma Spine Trouble
If you have answered yes to any of the above, give details ____________________________

___________________________________________________________________________

2. Have you sustained any injury or undergone any operation? If so, give details

___________________________________________________________________________

3. Have you consulted a specialist (psychologist or psychiatrist) because of emotional problems?

_____________________________________________________________________________

4. Are you at present on any form of medical treatment concerning physical or mental health?

_____________________________________________________________________________
Applicant’s signature
_________________________________
The above-mentioned patient is in general good health and an ordinary clinical examination shows normal conditions with no definite symptoms of illness. From the medical point of view there are no contraindications for a stay abroad.
Stan zdrowia wyżej wymienionej pacjentki jest ogólnie dobry i standardowe badania medyczne nie wykazują żadnych symptomów chorobowych. Z medycznego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań do pobytu za granicą.

Date ________________ Doctor’s signature ___________________________Au-pair MIKROSERWIS, www.aupair.com.pl tel. (12) 426 18 10, kom. 509 250 107 Włochy - 2010 /7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna