Ul. Wielkopolska 15, Szczecin, sPobieranie 22.23 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.23 Kb.
Protokół Zebrania Członków Oddziału Szczecińskiego PTF
Data Zebrania: 1 grudzień 2010
Miejsce Zebrania: Wydział Matematyczno-Fizyczny US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin, sala 109
Obecnych: 21 osób (patrz Zał. 1)
Porządek zebrania:


 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

Przewodniczącym Zebrania i protokolantem został wybrany J. Typek.


 1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału.

Sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawił M. Dąbrowski, sprawozdanie finansowe Oddziału przedstawił T. Molenda.


 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe.


 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie.

W głosowaniu nad sprawozdaniami przyjęto jednogłośnie oba sprawozdania.


 1. Wybór Przewodniczącego Oddziału.

 1. Zgłaszanie kandydatur

Zgłoszono jedną kandydaturę M. Dąbrowskiego.

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Wybrano Komisję Skrutacyjna w składzie J. Chrzanowski, A. Balcerzak.

 1. Wybory i ogłoszenie wyników

Głosowało 21 osób, głosów ważnych - 21, głosów za kandydatem - 21, wstrzymujących i przeciwnych kandydaturze – 0. Przewodniczącym Oddziału Szczecińskiego PTF na kadencję 2011-2012 został M. Dąbrowski.

 1. Wybór Sekretarza Oddziału.

a) Zgłaszanie kandydatur

Zgłoszono jedną kandydaturę J. Typka.

b) Wybory i ogłoszenie wyników

Głosowało 20 osób, głosów ważnych - 20, głosów za kandydatem - 20, wstrzymujących i przeciwnych kandydaturze – 0. Sekretarzem Oddziału Szczecińskiego PTF na kadencję 2011-2012 został J. Typek. 1. Wybór Skarbnika Oddziału.

a) Zgłaszanie kandydatur

Zgłoszono jedną kandydaturę T. Molendy.

b) Wybory i ogłoszenie wyników

Głosowało 21 osób, głosów ważnych - 21, głosów za kandydatem - 20, wstrzymujących - 0 przeciwnych kandydaturze – 1. Skarbnikiem Oddziału Szczecińskiego PTF na kadencję 2011-2012 został T. Molenda. 1. Wybory Członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

 1. Zgłaszanie kandydatur

Na Członków Zarządu zgłoszono następujące osoby: A. Bechler, K. Czerski, A. Mika, E. Pater i J. Stelmach. Na Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby: J. Garecki,, G. Gratkowska-Karbowniczek, S. Prajsnar

 1. Wybory i ogłoszenie wyników

W wyborach na Członków Zarządu uczestniczyło 20 osób. Oddano 20 ważnych głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

A. Bechler 20 głosów za

K. Czerski 20 głosów za

A. Mika 20 głosów za

E. Pater 19 głosów za, 1 głos przeciw

J. Stelmach 20 głosów za.

Członkami Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTF zostali wybrani: A. Bechler, K. Czerski, A. Mika, E. Pater i J. Stelmach
W wyborach na Członków Komisji Rewizyjnej wzięło udział 19 osób. Oddano 19 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

J. Garecki ` 18 głosów za, 1 głos przeciw

G. Gratkowska-Karbowniczek 18 głosów za, 1 głos przeciw

S. Prajsnar 18 głosów za, 1 głos przeciw

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: J. Garecki, G. Gratkowska- Karbowniczek i S. Prajsnar.


 1. Zakończenie zebrania

Na zakończenie zebrania M. Dąbrowski przedstawił plan działania Oddziału Szczecińskiego PTF na najbliższe miesiące.
Protokołował

Janusz Typek

Szczecin, 1.12.2010
Załącznik 1.

Lista obecności na Zebraniu Członków Oddziału Szczecińskiego PTF w dniu 1.12.2010

1

Arsoba Władysław

2

Balcerzak Adam

3

Bechler Adam

4

Chrzanowski Janusz

5

Czerski Konrad

6

Dąbrowski Mariusz

7

Dullak Witold

8

Fedaruk Ryhor

9

Ferrari Franco

10

Garecki Janusz

11

Gratkowska-Karbowniczek Grażyna

12

Krawcow Yuri

13

Mika Aneta

14

Molenda Tadeusz

15

Pater Ewa

16

Prajsnar Stanisław

17

Rewaj Tadeusz

18

Rudowicz Czesław

19

Stelmach Jerzy

20

Targosz-Slęczka Natalia

21

Typek Janusz


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna