Unia Europejska: zestawienie bibliograficzne w wyborzePobieranie 12.1 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar12.1 Kb.
Unia Europejska: zestawienie bibliograficzne w wyborze

 1. ABC Konstytucji Unii Europejskiej. - Warszawa, 2004.
  (nr inw. 2443br/czyt.)

 2. ABC prawa wspólnotowego / Klaus-Dieter Borchardt. - Warszawa, 2003.
  (nr inw. 2286br,2420br,2421br/czyt.)

 3. ABC Unii Europejskiej. - Warszawa, 2004.
  (nr inw. 2434br/czyt., 2435br)

 4. Agencje Unii Europejskiej / red. Andrzej Dumała. - Warszawa, 2002.
  (nr inw.2028br, 2175br)

 5. Agencje Wspólnoty Europejskiej - czym są i jak działają / oprac. i tłumaczenie Elżbieta Kolasińska, Ewa Łukowicz-Oniszczuk. - Warszawa, 2006.
  (nr inw.2711br)

 6. Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej: konsekwencje dla konsumentów  i przedsiębiorców. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2144br)

 7. Bibliografia wydawnictw zwartych 1986-2003: integracja europejska. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2213br/czyt.)

 8. Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: informator. - Warszawa, 2004.
  (nr inw.2418br,2451br,2474br/czyt.)

 9. Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE: wnioski dla Polski. - Warszawa, 2006.
  (nr inw. 2713br)

 10. E-Europa: społeczeństwo informacyjne: regulacje prawne 1991-2000 (wybór). Cz.1. - Warszawa, 2000.
  (nr inw.1763br)

 11. E-Europa: społeczeństwo informacyjne: materiały analityczne 1993-2000. Cz. 2. - Warszawa, 2000.
  (nr inw.1764br)

 12. Edukacja językowa w Unii Europejskiej: informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli / Elżbieta Gajek. - Warszawa, 2004.
  (nr inw. 37220)

 13. Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / Grzegorz Peszko, Jan Rączka, Olga Kiuiła. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2246br)

 14. Encyklopedia Unii Europejskiej / pod red. K.A.Wojtaszczyka. - Warszawa, 2004.
  (nr inw.38865/czyt.)

 15. Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich / D. Kornobis-Romanowska. - Warszawa, 2001.
  (nr inw.35503)

 16. Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej / [oprac. Jolanta Falkenberg, Anna Gaĺkiewicz, Ewa Łukowicz-Oniszczuk]. - Warszawa, 2005.
  (nr inw.2601br/czyt.)

 17. Hymny, flagi, godła: Unia Europejska, członkowie i kandydaci / Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz. - Rzeszów, 2004.
  (nr inw.38147)

 18. Jak działa Unia Europejska?: przewodnik po instytucjach UE. - Luksemburg, 2004.
  (nr inw. 2325br,2422br/czyt., 2423br)

 19. Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy / Ewa Wapiennik, Radosław Piotrowicz. - Warszawa, 2002.
  (nr inw. 2030br, 2347br)

 20. Niezbędnik europejski - vademecum: polskie źródła informacji o Unii Europejskiej [10 CD-ROM- ów]. [Cz.1-10]. - Warszawa, 2004.
  (nr inw.447av-476av)

 21. Nowa idea dla Europy: Deklaracja Schumana - 1950-2000 / Pascal Fontaine . - Warszawa, 2004.
  (nr inw.2424-5br)

 22. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej: geneza, stan i perspektywy rozwoju / red. Filip Jasiński, Katarzyna Smoter . - Warszawa, 2005.
  (nr inw.2587br)

 23. Odkrywamy Unię Europejską: kompendium wiedzy / B.Kicińska [et al.]. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.38895)

 24. Opracowania analityczne o wybranych aspektach wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa, 2004 [CD-ROM].
  (nr inw.362av)

 25. Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej: praca zbior. / red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz. - Warszawa, 2005.
  (nr inw.2602br)

 26. Polityka Unii Europejskiej wobec Europy środkowej / Beata Płonka. - Kraków, 2003.
  (nr inw.38107)

 27. Polska w Unii Europejskiej od A do Z / oprac. Jacek Maziarski, Stanisław Zawiśliński. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2128br)

 28. Polska w Unii Europejskiej: doświadczenia pierwszego roku członkostwa. -Warszawa, 2005.
  (nr inw.2574br)

 29. Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej. - Warszawa, 2002.
  (nr inw.2032br/czyt.)

 30. Rozszerzenie Unii Europejskiej: analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy środkowej i wschodniej / Alan Mayhew. - Warszawa, 2002.
  (nr inw. 2415br/czyt.)

 31. Rynek pracy w jednoczącej się Europie: wybrane zagadnienia do studiowania / Katarzyna Głąbica. - Warszawa, 2005.
  (nr inw.38779)

 32. Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2259br)

 33. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 29 paźdz.2004 r. (CIG 87/2/04 REV 2, Bruksela): Protokoĺy i Załączniki I i II do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (CIG 87/04 ADD1 REV1): Deklaracje i Akt Końcowy. - Warszawa, 2004.
  (nr inw.2585br/czyt.)

 34. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską: tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei); Traktat o Unii Europejskiej: tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei). - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2260br)

 35. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst ujednolicony): Traktat o Unii Europejskiej (tekst ujednolicony). - Warszawa, 2005.
  (nr inw.2608br/czyt., 2609br)

 36. Traktaty Rzymskie; Traktaty o przystąpieniu państw do Unii Europejskiej; Traktaty Unii Europejskiej itp. T.I-X. - Warszawa, 2004.
  (nr inw.2548br-2557br/czyt.)

 37. Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej. - Wyd. 3. - Warszawa, 2004.
  (nr inw.2528br/czyt., 2529-2530br)

 38. W służbie regionom [dotyczy polityki regionalnej Unii Europejskiej]. - Warszawa, 2004.
  (2428br-2429br)

 39. Województwo Śląskie na drodze do Unii Europejskiej. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2129br)

 40. Wybrane Ośrodki Informacji Europejskiej w Polsce. - Warszawa, 2003 [CD-ROM].
  (nr inw.339av, 400av)

 41. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w prawie polskim: wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. - Warszawa, 2003.
  (nr inw.2212br)

 42. Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Ukĺadu Europejskiego (1992-2003) / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [i in.]. - Warszawa, 2005.
  (nr inw.2603br)Opracował Michał Seemann – PBW Filia w Chorzowie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna