Unit 1 f foreshock wstrząs zapowiadający trzęsienie aftershock wstrząs wtórnyPobieranie 18.33 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.33 Kb.
UNIT 1 F

 1. foreshock – wstrząs zapowiadający trzęsienie

 2. aftershock - wstrząs wtórny

 3. rubble – gruz, tłuczeń

 4. to close down a factory – zamykać fabrykę

 5. to wash away the bridge – zmyć / zerwać most

 6. running water – bieżąca woda

 7. to trigger sth - wywołać, spowodować (debate, tsunami)

 8. a trigger – spust (pistolet)

 9. axis - /'æksıs/ - oś

 10. meltdown - topnienie rdzenia reaktora nuklearnego

 11. entire village – cała wieś

 12. magnitude - /'mægnıtjud – rozmiar / siła

 13. to rip apart – rozrywać, przewracać do góry nogami

 14. to blaze – płonąc / palić się

 15. frantic – rozpaczliwy

 16. to head for – udać się do… / w kierunku

 17. to hurl /hl/ - rzucać, ciskać

 18. to be stranded - być pozostawionym własnemu losowi

 19. to head back to sea – cofać się do morza

 20. debris /d'bri/ - szczątki, ruiny

 21. to be loaded with - być wypełnionym czymś

 22. a swamp-like landscape – krajobraz przypominający bagno

 23. to broadcast the news – nadawać wiadomości

 24. pylon /'paıln/ - słup wysokiego napięcia

 25. to crumble – popękać, pokruszyć

 26. a nuclear power station – elektrownia jądrowa

 27. cooling system – system chłodzący

 28. to rock the plant – zakołysać fabryką

 29. courage / courageous – odwaga / odważny

 30. relief workers – pracownik organizacji humanitarnej

 31. to cling to a roof – chwycić się dachu

 32. incomplete – niedokończony, niepełny

 33. a great / good deal of - dużo (rzeczowniki niepoliczalne)

 34. a large / small amount / quantity of - dużo / mało (rzeczowniki niepoliczalne)

 35. either – jeden z dwóch

 36. neither - żaden z dwóch

 37. none – żaden z wielu

UNIT 1 G


 1. rail accident – wypadek kolejowy

 2. landslide – osunięcie ziemi

 3. flood - powódź

 4. factory explosion – wybuch fabryki

 5. road accident – wypadek drogowy

 6. plane crash – rozbicie samolotu

 7. severe / freak storm – silna burza

 8. environmental disaster – katastrofa środowiskowa

 9. tsunami – fala tsunami

 10. earthquake - trzęsienie

 11. war – wojna

 12. civil war – wojna domowa

 13. avalanche - lawina

 14. to collide / collision – zderzyć się / kolizja

 15. a tremor – wstrząs

 16. oil spill – wyciek oleju

 17. to survive / survivor – przetrwać / ocalały

 18. a blast – wybuch / podmuch

 19. a chemical plant – fabryka chemiczna

 20. to collapse – zawalić się

 21. a burst water pipe – pęknięta rura wodna

 22. to blacken – uczernić/ poczernić

 23. to whiten – wybielić

 24. to suffer / sufferer – cierpieć / pokrzywdzony

UNIT 1 H

 1. the earth crust – skorupa ziemska

 2. a crust of bread - skórka chleba

 3. frequent – częsty

 4. frequency - częstotliwość

 5. rising tide - przypływ; falling tide - odpływ

 6. at high/low tide w czasie przypływu/odpływu

 7. deadly – śmiertelny

 8. surface – powierzchnia

 9. fault line - linia uskoku

 10. to slide – zsunąć, ześlizgnąć

 11. to ripple – falować , pomarszczyć się

 12. a ripple – drobna fala

 13. to increase in speed – zwiększać prędkość

 14. impact against sth – uderzenie w / impact on sb – wpływ na kogoś

 15. initial – początkowy

 16. tremendous damage – olbrzymie zniszczenie

 17. to flatten building – zrównać z ziemią

 18. a tectonic plate – płyta tektoniczna

 19. to destroy everything in its path – niszczyć wszystko na swojej drodze

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna