Uniwersytet gdański instytut filologii polskiejPobieranie 27.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar27.34 Kb.

UNIWERSYTET GDAŃSKI

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. (58) 523-21-85


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.......................

Gdańsk, dn.30.03.2012 r.

Katedra Polonistyki Stosowanej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-26 października 2012 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat:Jestem - więc mówię

Między niebytem a formami istnienia

Sygnalizowane problemy: • grzechy zaniedbania w kształceniu uczniowskiej ustnej wypowiedzi;

 • uczniowskie milczenie – papuzi słowotok – prawdziwie własna wypowiedź;

 • relacje między nieporadnością, agresją ustnych wypowiedzi uczniowskich a uczniowskimi próbami wykształcenia własnego języka;

 • metody, formy, narzędzia dydaktyczne wspomagające kształcenie ustnych wypowiedzi na różnych etapach edukacji szkolnej (co szczególnie przeszkadza, a co wspomaga kształcenie uczniowskich ustnych wypowiedzi?);

 • podstawa programowa – wymogi egzaminacyjne na różnych etapach kształcenia - a uczniowskie kompetencje związane z tworzeniem samodzielnej wypowiedzi ustnej;

 • kryteria oceny wypowiedzi ustnej na różnych etapach edukacji;

 • autentyzm a sztuczność uczniowskiej ustnej wypowiedzi (język własny i „cudzy”);

 • rola metody projektu w kształtowaniu uczniowskiej kompetencji komunikacyjnej;

 • schematy wypowiedzi ustnej, konstrukcje retoryczne a rozwój indywidualnego, podmiotowego języka ustnej wypowiedzi;

 • atomizacja typowo lekcyjnych wypowiedzi ustnych a potrzeba kształcenia koncepcyjnej organizacji ustnej wypowiedzi;

 • czas lekcyjny a kształcenie uczniowskich umiejętności związanych z samodzielną ustną wypowiedzią;

 • pragmatyczna komunikatywność ustnej wypowiedzi a potrzeby kształcenia takiej ustnej wypowiedzi, w której dochodzi do ujawnienia i prezentacji problemów egzystencjalnych, do wyrażania sfery wartości oraz towarzyszących im przeżyć, emocji;

 • uczniowska ustna wypowiedź interpretacyjna i jej miejsce w praktyce szkolnej;

 • relacje między krótkimi a dłuższymi formami ustnej wypowiedzi;

 • bezpośredniość, żywość wypowiedzi ustnej a reguły kultury słowa, etykiety wypowiedzi ustnej;

 • agresja językowa a kulturowy mit prawdziwie autentycznej wypowiedzi;

 • wpływ różnych tekstów kultury (literatura, film, media, muzyka, Internet), środowiska na uczniowską wypowiedź ustną ;

 • język wypowiedzi współczesnych bohaterów literackich;

 • problemy z kształceniem wypowiedzi ustnych na lekcjach polskiego jako obcego i swojego zarazem (kręgi polonijne);

 • kształcenie kompetencji związanych z mówieniem w koncepcjach nauczania języka w innych krajach;

 • mowa jako tworzywo wypowiedzi ustnej;

 • problemy z ekspresją słowną, jako efekt zaburzenia rozwoju mowy;

 • praca nad dykcją na poszczególnych etapach edukacyjnych;

 • rola kultury żywego słowa w kształceniu kompetencji nadawczych;

 • środki ekspresji żywej mowy a interpretacja głosowa tekstu.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień (tytuł, forma, adres kontaktowy, itd. – zgodnie z kartą zgłoszenia uczestnictwa) do końca czerwca 2012r. na podany niżej adres (z dopiskiem konferencja Jestem - więc mówię):

I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j UG

Katedra Polonistyki Stosowanej

ul. Wita Stwosza 55

80-952 Gdańsk

lub drogą elektroniczną

e-mail: kapelabea@wp.pl (Beata Kapela-Bagińska)filzp@univ.gda.pl (Zofia Pomirska)

Czas wystąpień nie powinien przekroczyć 20 minut (około 7-8 stron wydruku komputerowego).

Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł (wpłata do końca sierpnia 2012) obejmuje koszty wyżywienia, materiały konferencyjne, druk publikacji pokonferencyjnej.

Nr konta bankowego: Uniwersytet Gdański59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

z dopiskiem KF01

Noclegi planujemy zarezerwować w Hotelu Rzemieślnik przy ul. Piastowskiej 206 w Gdańsku.

Prosimy o wskazanie terminów noclegów i rodzaju pokoju:24/25; 25/26; 26/27 października 2012 r.

Przybliżony koszt noclegu ze śniadaniem:pokój jednoosobowy z łazienką : 160 zł/doba

pokój dwuosobowy z łazienką: 220 zł/dobaOpiekun naukowy konferencjiSekretarze konferencji

dr hab. prof. UG Grażyna Tomaszewska

tski@wp.pl

dr Beata Kapela-Bagińska dr Zofia Pomirskakapelabea@wp.pl filzp@univ.gda.pl

(tel. 501070046) (tel. 501109260)


Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji:Jestem - więc mówię

Między niebytem a formami istnienia

Instytut Filologii Polskiej UG

Katedra Polonistyki Stosowanej

Gdańsk, 25-26 października 2012 r.

Imię i nazwisko................................................................................................................................................

Tytuł i stopień naukowy .................................................................................................................................

Adres kontaktowy (telefon, e-mail) ............................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Miejsce pracy (nazwa instytucji, dokładny adres, NIP) ..........................................................................................................................................................................

Adresat faktury ................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................Proponowany temat referatu ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ogólny zakres problemowy

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Forma udziału w konferencji (proszę podkreślić): • referat

 • komunikat

 • udział w dyskusji

 • inne......................................................................................................................................................

Liczba noclegów (proszę zakreślić): 24/25.10; 25/26.10; 26/27.10.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna