Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lubliniePobieranie 48.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.83 Kb.


UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE


Dział Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych

NIP: 712-010-36-92

REGON: 000001353
PN/22-2015/DOP-p Lublin, dn.01.09.2015r.
Miejsce publiczne dostępne w siedzibie Zamawiającego

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wraz z montażem mebli do jednostek UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: PN/22-2015/DOP-p)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

W Części I – dostawa i montaż mebli do Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

WENA Beata Turek Zimna Woda, 38-203 Szebnie

Uzasadnienie:

Wyżej wskazana oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa – waga 90%, okres gwarancji – waga 10%, którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj.: 97,50 pkt.


W Części I postępowania oferty złożyli Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Łączna punktacja w Część I

1.

TRONUS POLSKA spółka z o.o.

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa27,90 pkt

2.

Zakład Produkcji Mebli DORMI Adam Wasiak

Teodorówka 7A, 38-450 Dukla85,25 pkt

3.

EMI PLUS Spółka Jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski

ul. M. Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin88,54 pkt

4.

ALNAG Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków54,24 pkt

5.

WENA Beata Turek Zimna Woda, 38-203 Szebnie

97,50 pkt

6.

Meblove –Lublin

ul. Kunickiego 90, 20-412 Lublin77,95 pkt

7.

Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski Al. Warszawska 150,

20-824 Lublin93,45 pkt

8.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o. ul. Rapackiego 12,

20-150 Lublin75,91 pkt

9.

GOBI Adam Boryń ul. Krochmalna 22A, 20-401 Lublin

91,67 pkt


W Części II - dostawa i montaż mebli do Wydziału Prawa i Administracji

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

WENA Beata Turek Zimna Woda, 38-203 Szebnie

Uzasadnienie:

Wyżej wskazana oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa – waga 90%, okres gwarancji – waga 10%, którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj.: 97,50 pkt.


W Część II postępowania oferty złożyli Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Łączna punktacja w Część II

1.

TRONUS POLSKA spółka z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

29,61 pkt

2.

Zakład Produkcji Mebli DORMI Adam Wasiak

Teodorówka 7A, 38-450 Dukla87,73 pkt

3.

EMI PLUS Spółka Jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski

ul. M. Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin69,48 pkt

4.

ALNAG Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków38,89 pkt

5.

WENA Beata Turek Zimna Woda, 38-203 Szebnie

97,50 pkt

6.

Meblove –Lublin

ul. Kunickiego 90, 20-412 Lublin71,20 pkt

7.

Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski Al. Warszawska 150,

20-824 Lublin56,99 pkt

8.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o. ul. Rapackiego 12,

20-150 Lublin68,92 pkt

9.

GOBI Adam Boryń ul. Krochmalna 22A, 20-401 Lublin

72,64 pkt


W Części III – dostawa i montaż krzeseł do Wydziału Prawa i Administracji

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

Meriwa Spółka Jawna Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin

Uzasadnienie:

Wyżej wskazana oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa – waga 90%, okres gwarancji – waga 10%, którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj.: 97,50 pkt.


W Części III postępowania oferty złożyli Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym:


Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Łączna punktacja

w Część III

1.

TRONUS POLSKA spółka z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

26,02 pkt

3.

EMI PLUS Spółka Jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski

ul. M. Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin82,84 pkt

4.

ALNAG Barbara Wróbel ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków

43,48 pkt

7.

Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski Al. Warszawska 150,

20-824 Lublin

97,50 pkt

8.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o. ul. Rapackiego 12,

20-150 Lublin81,55 pkt

9.

GOBI Adam Boryń ul. Krochmalna 22A, 20-401 Lublin

81,35 pkt

ZatwierdziłZastępca Kanclerza ds. Techniczno –Majątkowych

mgr inż. Renata Bylicka

Miejsce publikacji:

1. Strona internetowa : http:// www.przetargi.umcs.pl;

2. Miejsce publiczne dostępne w siedzibie Zamawiającego
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl

sekretariat : +48 81 537 51 12
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna