Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013



Pobieranie 1.61 Mb.
Strona3/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Agar

do analizy mykologicznej ziarniaków jęczmienia, w celu poznania % ziarniaków porażonych

Op.

1 kg


1















Potato Dextrose Agar

Pożywka będzie użyta do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Fusarium spp. Po 1 dobie minimalny wzrost grzyba na tym podłożu ok. 9 mm przy temp. inkubacji 22C. Wybarwienie kolonii po 7 dniach wzrostu, przy niektórych gatunkach całkowite wybarwienie następuje po 14 dniach wzrostu

Drechslera spp.

Bipolaris spp. Minimalny wzrost tych grzybów na tym podłożu po 1 dobie ok. 2mm w temp. 22C. Po 14 dniach min. średnica kolonii 9cm. Wybarwienie min. po ok. 6-7 dniach. Po 7-8 dniach wzrostu powinny tworzyć się zarodniki

Exserohilum spp. Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1 dobie ok. 4mm przy temp. wzrostu 22C. Wybarwienie powinno zaistnieć po 5-6 dniach. Zarodnikowanie po 4-5 dniach.

Phomopsis spp. Minimalny wzrost kolonii na tej pożywce po 7 dniach hodowli ok. 60-70 mm, po 3-4 dniach powinny tworzyć aksamitną i wyraźnie strefowaną grzybnie powietrzną.


Op.

500 g


16















Malt Extract Agar

Pożywka będzie użyta do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Drechslera spp.

Bipolaris spp.

Po 1 dobie minimalny wzrost kolonii na tym podłożu ok. 3 - 4mm przy temp. 22C. Wybarwienie powinno zaistnieć po 7-8 dniach.



Exserohilum spp.

Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1 dobie przy temp. 22C ok. 4mm. Wybarwienie po 5-6 dniach, powinno być dość

szybkie zarodnikowanie.


Op.

500 g


8















Czapek Solution Agar

Pożywki będą użyte do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Penicillium spp.

Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1-1,5 doby w temp. 22C ok. 4mm. Wybarwienie kolonii powinno nastąpić po 5-7 dniach.



Aspergillus spp.

Powinien nastąpić szybki wzrost kolonii w temp. 22C oraz szybkie wybarwienie.



Op.

500 g


5















Czapek Solution Agar Dehydrated

Pożywka będzie służyć do hodowli m.in. takich gatunków grzybów: Phomopsis diachenii, P. coryli, P. juglans. Minimalny wzrost na tym podłożu po 6 dniach hodowli przy temp. 22C – 9 cm. Zarodniki konidialne  i  winny się wytworzyć po 9 dniach hodowli.

Op.

500 g


3















Czapek Dox Broth

Pożywki będą użyte do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Penicillium spp.

Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1-1,5 doby w temp. 22C ok. 4mm. Wybarwienie kolonii powinno nastąpić po 5-7 dniach.



Aspergillus spp.

Powinien nastąpić szybki wzrost kolonii w temp. 22C oraz szybkie wybarwienie.



Op.

500 g


1















Pseudomonas agar F

Pożywka powinna wywoływać selektywny wzrost bakterii z rodzaju Pseudomonas.

Op.

500 g


1















Nutrient agar




Op.

500 g


1















Tryptic soy agar




Op.

500 g


1















Potato Dextrose Agar

Agar ziemniaczano- glukozowy

Podłoże do hodowli, izolacji i identyfikacji grzybów i drożdży w organizmach roślinnych i produktach zasiedlonych przez mikroorganizmy. Pożywka wysoce specjalistyczna do celów fitopatologicznych o parametrach zapewniających uzyskanie kultur grzybowych wysokiej jakości i zgodnej z opisem w kluczach i monografiach specjalistycznych. Podłoże zgodne z normami UE oraz USP (United States Pharmacopeia).

Zabarwienie pożywki w stanie suchym lekko beżowe, a po rozpuszczeniu i zestaleniu bardzo jasno bursztynowe, lekko opalizujące. pH roztworu 5,6 +/- 0,2 w +250C.

Szczepy kontrolne:

Aspergillus niger 16404

Candida albicans 10231

Saccharomyces cerevisiae 9763

Trichophyton mentagrophytes 9533
Pożywka musi pozostać w stanie niezmiennym (barwa, przezroczystość, konsystencja) przez długi okres czasu i umożliwiać długotrwałe przechowywanie grzybów bez zmiany ich struktury i właściwości, tak iż mogą być wykorzystywane w późniejszym okresie do bardziej szczegółowych badań mikologicznych.

Opakowania po 500 g o ergonomicznym, walcowatym kształcie, łatwe w użyciu w warunkach laboratoryjnych.





Op.

500 g


20















Agar granulated




Op.

500 g


4
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………




.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


\
Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia



L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Krew barania

odwłókniona

Op.

100 ml


5















Podłoże Eagle’a


Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


40















Płyn Parkera


Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


40















Płyn Hanksa

Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


10















Podłoże RPMI

Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


2















Podłoże F-10 (Ham) z L-glut i NaHCO3

Do hodowli tkankowej

Op.

100 ml


30















Płyn PBS


Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


5















Surowica końska


Składnik podłóż kom.


Op.

50 ml


1















Krew barania odwłókniona

Do przygotowania podłóż bakteriolog.

Op.

100 ml


5















Podłoże RPMI-1640

Podłoże RPMI-1640 z L-glutaminą i NaHCO3, podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych

Op.

100ml


10















Płyn Hanksa

Stosowany jako podłoże wzrostowe do hodowli komórkowych

Op.

100ml


10















Tromboplastyna



Liofilizowana zawiesina mózgów króliczych z dodatkiem sacharozy, służy do pomiaru czasu protrombinowego w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia krwi, okres ważności 3 lata, temp. przech. 2°C- 8°C

Op.

10 amp.


1















Albumina bydlęca


Albumina wołowa 95%, substancja stała, jasnożółty proszek, pH obojętne dobrze rozpuszczalna w wodzie i płynie fizjologicznym, do wykorzystania w diagnostyce In Vitro


Op.

10 g


1















Surowica cielęca płynna


Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego


Op.

50 ml


1















Surowica końska płynna


Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego


Op.

50 ml


2















Fibrynogen wołowy


Liofilizat, postać proszek dobrze rozpuszczalny w wodzie stosowany do celów laboratoryjnych, barwa biała bez zapachu.


Op.

1 g


2















RPMI-1640 - pożywka dla komórek eukariotycznych w hodowli in vitro.

Podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych. Zawierające aminokwasy, witaminy, składniki nieorganiczne dla prawidłowego wzrostu i namnażania się komórek. Sterylizowane przez filtrację. Z czerwienią fenolową i L – Glutaminą.

Op.

100ml


2















Surowica cielęca do hodowli komórkowych

Nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu. Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych. Sterylizowana przez filtrację.

Op.

20ml


1















Odwłókniona krew barania

Krew jałowa, odwłókniona do diagnostyki in vitro, z 14 dniowym terminem ważności

Op.

100ml


8
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………


.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia



L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9





Podłoże agarowe BHI







Op.

500 g


1




















Podłoże agarowe TBX






Op.

500 g


1




















Podłoże agar wzbogacony






Op.

500 g


1




















Podłoże Mueller-Hinton






Op.

500 g


1




















Podłoże bulionowe LB







Op.

500 g


2




















Podłoże bulionowe MRS






Op.

500 g


1

















Woda peptonowa






Op.

500 g


1




















Podłoże SS







Op.

500 g


1




















Podłoże McConeya







Op.

500 g


1




















Podłoże Muller Kaufmana






Op.

500 g


1


















Podłoże Sabourand Dextrose with chloramfenicol





Op.

500 g


1




















Blood Agar






Op.

500 g


1

















Edwards LAB-AGAR



Podłoże mikrobiologiczne suche


Op.

500 g


1

















Mueller Kauffman Broth Base



Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1

















Streptococcus Selective LAB-AGAR



Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1




















Mac Conkey LAB-AGAR




Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1


















Mannitol Salt LAB-AGAR


Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1




















Wzbogacony LAB-AGAR




Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


3




















Mueller Hinton No2 LAB-AGAR



Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


2




















Sabouraud Dextrose LAB




Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1




















Agar bakteriologiczny






Op.

500 g


14




















Slanetz and Bartley

Lab Agar





Op.

500 g


1
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna