Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona3/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Agar

do analizy mykologicznej ziarniaków jęczmienia, w celu poznania % ziarniaków porażonych

Op.

1 kg


1Potato Dextrose Agar

Pożywka będzie użyta do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Fusarium spp. Po 1 dobie minimalny wzrost grzyba na tym podłożu ok. 9 mm przy temp. inkubacji 22C. Wybarwienie kolonii po 7 dniach wzrostu, przy niektórych gatunkach całkowite wybarwienie następuje po 14 dniach wzrostu

Drechslera spp.

Bipolaris spp. Minimalny wzrost tych grzybów na tym podłożu po 1 dobie ok. 2mm w temp. 22C. Po 14 dniach min. średnica kolonii 9cm. Wybarwienie min. po ok. 6-7 dniach. Po 7-8 dniach wzrostu powinny tworzyć się zarodniki

Exserohilum spp. Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1 dobie ok. 4mm przy temp. wzrostu 22C. Wybarwienie powinno zaistnieć po 5-6 dniach. Zarodnikowanie po 4-5 dniach.

Phomopsis spp. Minimalny wzrost kolonii na tej pożywce po 7 dniach hodowli ok. 60-70 mm, po 3-4 dniach powinny tworzyć aksamitną i wyraźnie strefowaną grzybnie powietrzną.


Op.

500 g


16Malt Extract Agar

Pożywka będzie użyta do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Drechslera spp.

Bipolaris spp.

Po 1 dobie minimalny wzrost kolonii na tym podłożu ok. 3 - 4mm przy temp. 22C. Wybarwienie powinno zaistnieć po 7-8 dniach.Exserohilum spp.

Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1 dobie przy temp. 22C ok. 4mm. Wybarwienie po 5-6 dniach, powinno być dość

szybkie zarodnikowanie.


Op.

500 g


8Czapek Solution Agar

Pożywki będą użyte do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Penicillium spp.

Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1-1,5 doby w temp. 22C ok. 4mm. Wybarwienie kolonii powinno nastąpić po 5-7 dniach.Aspergillus spp.

Powinien nastąpić szybki wzrost kolonii w temp. 22C oraz szybkie wybarwienie.Op.

500 g


5Czapek Solution Agar Dehydrated

Pożywka będzie służyć do hodowli m.in. takich gatunków grzybów: Phomopsis diachenii, P. coryli, P. juglans. Minimalny wzrost na tym podłożu po 6 dniach hodowli przy temp. 22C – 9 cm. Zarodniki konidialne  i  winny się wytworzyć po 9 dniach hodowli.

Op.

500 g


3Czapek Dox Broth

Pożywki będą użyte do hodowli między innymi takich grzybów jak:

Penicillium spp.

Minimalny wzrost grzyba na tym podłożu po 1-1,5 doby w temp. 22C ok. 4mm. Wybarwienie kolonii powinno nastąpić po 5-7 dniach.Aspergillus spp.

Powinien nastąpić szybki wzrost kolonii w temp. 22C oraz szybkie wybarwienie.Op.

500 g


1Pseudomonas agar F

Pożywka powinna wywoływać selektywny wzrost bakterii z rodzaju Pseudomonas.

Op.

500 g


1Nutrient agar
Op.

500 g


1Tryptic soy agar
Op.

500 g


1Potato Dextrose Agar

Agar ziemniaczano- glukozowy

Podłoże do hodowli, izolacji i identyfikacji grzybów i drożdży w organizmach roślinnych i produktach zasiedlonych przez mikroorganizmy. Pożywka wysoce specjalistyczna do celów fitopatologicznych o parametrach zapewniających uzyskanie kultur grzybowych wysokiej jakości i zgodnej z opisem w kluczach i monografiach specjalistycznych. Podłoże zgodne z normami UE oraz USP (United States Pharmacopeia).

Zabarwienie pożywki w stanie suchym lekko beżowe, a po rozpuszczeniu i zestaleniu bardzo jasno bursztynowe, lekko opalizujące. pH roztworu 5,6 +/- 0,2 w +250C.

Szczepy kontrolne:

Aspergillus niger 16404

Candida albicans 10231

Saccharomyces cerevisiae 9763

Trichophyton mentagrophytes 9533
Pożywka musi pozostać w stanie niezmiennym (barwa, przezroczystość, konsystencja) przez długi okres czasu i umożliwiać długotrwałe przechowywanie grzybów bez zmiany ich struktury i właściwości, tak iż mogą być wykorzystywane w późniejszym okresie do bardziej szczegółowych badań mikologicznych.

Opakowania po 500 g o ergonomicznym, walcowatym kształcie, łatwe w użyciu w warunkach laboratoryjnych.

Op.

500 g


20Agar granulated
Op.

500 g


4
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………
.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


\
Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków ZamówieniaL.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Krew barania

odwłókniona

Op.

100 ml


5Podłoże Eagle’a


Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


40Płyn Parkera


Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


40Płyn Hanksa

Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


10Podłoże RPMI

Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


2Podłoże F-10 (Ham) z L-glut i NaHCO3

Do hodowli tkankowej

Op.

100 ml


30Płyn PBS


Do hodowli tkankowej

Op.

500 ml


5Surowica końska


Składnik podłóż kom.


Op.

50 ml


1Krew barania odwłókniona

Do przygotowania podłóż bakteriolog.

Op.

100 ml


5Podłoże RPMI-1640

Podłoże RPMI-1640 z L-glutaminą i NaHCO3, podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych

Op.

100ml


10Płyn Hanksa

Stosowany jako podłoże wzrostowe do hodowli komórkowych

Op.

100ml


10TromboplastynaLiofilizowana zawiesina mózgów króliczych z dodatkiem sacharozy, służy do pomiaru czasu protrombinowego w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia krwi, okres ważności 3 lata, temp. przech. 2°C- 8°C

Op.

10 amp.


1Albumina bydlęca


Albumina wołowa 95%, substancja stała, jasnożółty proszek, pH obojętne dobrze rozpuszczalna w wodzie i płynie fizjologicznym, do wykorzystania w diagnostyce In Vitro


Op.

10 g


1Surowica cielęca płynna


Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego


Op.

50 ml


1Surowica końska płynna


Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych, przebadanych przez lekarzy weterynarii, preparat jałowy, płyn o barwie żółto-brązowej, pH 7,8±0,3, ciśnienie osm. 260-320mOsm/l, do użytku laboratoryjnego


Op.

50 ml


2Fibrynogen wołowy


Liofilizat, postać proszek dobrze rozpuszczalny w wodzie stosowany do celów laboratoryjnych, barwa biała bez zapachu.


Op.

1 g


2RPMI-1640 - pożywka dla komórek eukariotycznych w hodowli in vitro.

Podłoże wzrostowe i utrzymujące w hodowlach komórkowych. Zawierające aminokwasy, witaminy, składniki nieorganiczne dla prawidłowego wzrostu i namnażania się komórek. Sterylizowane przez filtrację. Z czerwienią fenolową i L – Glutaminą.

Op.

100ml


2Surowica cielęca do hodowli komórkowych

Nie traci wartości odżywczych przy wielokrotnym zamrażaniu i rozmrażaniu. Pochodzi z krwi zwierząt zdrowych klinicznie, wolnych od chorób zakaźnych. Sterylizowana przez filtrację.

Op.

20ml


1Odwłókniona krew barania

Krew jałowa, odwłókniona do diagnostyki in vitro, z 14 dniowym terminem ważności

Op.

100ml


8
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………


.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

do Specyfikacji Istotnych

Warunków ZamówieniaL.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Podłoże agarowe BHIOp.

500 g


1
Podłoże agarowe TBX


Op.

500 g


1
Podłoże agar wzbogacony


Op.

500 g


1
Podłoże Mueller-Hinton


Op.

500 g


1
Podłoże bulionowe LBOp.

500 g


2
Podłoże bulionowe MRS


Op.

500 g


1

Woda peptonowa


Op.

500 g


1
Podłoże SSOp.

500 g


1
Podłoże McConeyaOp.

500 g


1
Podłoże Muller Kaufmana


Op.

500 g


1


Podłoże Sabourand Dextrose with chloramfenicol

Op.

500 g


1
Blood Agar


Op.

500 g


1

Edwards LAB-AGARPodłoże mikrobiologiczne suche


Op.

500 g


1

Mueller Kauffman Broth BasePodłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1

Streptococcus Selective LAB-AGARPodłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1
Mac Conkey LAB-AGAR
Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1


Mannitol Salt LAB-AGAR


Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1
Wzbogacony LAB-AGAR
Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


3
Mueller Hinton No2 LAB-AGARPodłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


2
Sabouraud Dextrose LAB
Podłoże mikrobiologiczne suche

Op.

500 g


1
Agar bakteriologiczny


Op.

500 g


14
Slanetz and Bartley

Lab Agar

Op.

500 g


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna