Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona4/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 6

do Specyfikacji Istotnych

Warunków ZamówieniaL.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Campylobacter Blood Free agar Base
Op.

500 g


1Suplement dla Campylobacter spp.(CCDA

Selective Suplement)


Op.

10 szt.


1CampyGen-generatory środowiska mikroaerofilnego
Op.

10 szt.


8
Suma wartości brutto

kolumna 9;

…………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych

Warunków ZamówieniaL.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Bulion mózgowo - sercowy

Podłoże do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach pokarmowych zalecane do hodowli streptokoków, Neisseria, Haemophilus sp.,

Op.

250 g


2Bulion kazeinowo – sojowy (TSB)

Podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów,

Op.

250 g


1Agar-Agar

Agar bakteriologiczny. Czynnik zestalający podłoża.

Op.

500g


1MRS

MRS podłoże – podłoże wybiórcze do namnażania hodowli i izolacji oraz określania liczby bakterii mlekowych szczególnie z rodzaju Lactobacillus,

Op.

500g


4Agar Columbia + 5% krew barania

Podstawowe podłoże do określania typu hemolizyOp.

20 płytek6Agar wzbogacony
Op.

250 g


8Agar Sabouranda z chloramfenikolem

Op.

250 g


4Bulion wzbogacony
Op.

1 kg


1Eskulina
Op.

10 g


1Podłoże Chapmana
Op.

250 g


1Podłoże ENDO

Op.

100 g


1Podłoże Eijkmana
Op.

100 g


1Podłoże MacConceya

Op.

250 g


1Zestaw odczynników do Grama

Op.

2Brain Hart Infusion Media (Oxoid)


Dotyczy pożywki agarowej

Op.


3AnaeroGen


Generatory na słój o pojemności 2,5 l

Op.

4AnaeroGen Compact

Op.

4CampyGenOp.


2CO2GEN

Op.

2Akcesoria do zestawów Compact

Op.

1Podłoże Anaerobe Basal Agar
Op.

500 g


1Podłoże Schaedler Anaerobe Agar

Op.

500 g


1Wilkinschalopen Anaerobe Agar

Op.

500 g


1Podłoże Pseudomonas Cetrimide Agar

Op.

500 g


1Płyn do rozcieńczeń

Roztwór fizjologiczny z peptonem w postaci beżowego proszku

Op.

250 g


1Agar Sabourauda z chloramfenikolem

Kremowy proszek do izolacji i identyfikacji grzybów w tym grzybów chorobotwórczych

Op.

500g


2Podłoże MacConkeya

Beżowy proszek. Podłoże wybiórcze do wstępnej kontroli obecności Shigella, Salmonella i bakterii i grupy coli

Op.

100 g


3
Agar zwykły

Podłoże uniwersalne do hodowli drobnoustrojów o podwyższonych wymaganiach pokarmowych. Kremowy proszek

Op.

250 g


1Agar wzbogacony

Podłoże uniwersalne do hodowli drobnoustrojów o podwyższonych wymaganiach pokarmowych, w tym

Chorobotwórczych. Kremowy proszekOp.

250 g


3
Płyn Lugola

Roztwór do barwienia

Op.

100 ml5
Agar bakteriologiczny
Op.

1 kg


4Agar-agar
Op.

500 g


4Podłoże z chloramfenikolem (YGC)


Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drożdży oraz pleśni w produktach spożywczych.


Op.

500 g


1Agar - Agar

Agar bakteriologiczny. Czynnik zestalający podłoża.
Postać - proszek
Moc żelowania - powyżej 900g/cm2
Temperatura żelowania - 33-36 st.C
Temperatura topnienia - powyżej 91,5 st.C
Rozpuszczalność
w wodzie (2%) - całkowita
pH 2% roztworu - 6,0 - 7,5

Op.

500g


2Agar E.M.B.

Podłoże wybiórcze do wykrywania, izolacji i różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
Skład podłoża (g / l):
Pepton 10,00
Laktoza 10,00
Wodorofosforan dipotasu 2,00
Eozyna Y 0,40
Błękit metylenowy 0,065
Agar 15,00
Końcowe pH 7.1 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, bladoróżowy
GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, brunatnoczerwone

Op.

500g


1Agar glukozowo - ziemniaczany

Podłoże do hodowli pleśni i drożdży zapewniające typowe rodzajowo wzrost i wybarwienie grzybni.
Skład podłoża (g/litr):
skrobia ziemniaczana - 4.0
dekstroza - 20.0
agar - 15.0
pH 3,9% roztworu - 5,6±0,2


Op.

500g


10Agar na brzeczce

Podłoże do wykrywania, izolacji i określania liczebności drożdży i pleśni oraz hodowli szczepów testowych.
Skład podłoża (g / l):
Pepton K 2,50
Pepton 2,50
Ekstrakt słodowy 30,00
Agar 15,00
Końcowe pH 5.5 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUC

Op.

500g


1Agar odżywczy

Podłoże uniwersalne do hodowli mikroorganizmów o podwyższonych wymaganiach pokarmowych.
Skład podłoża (g / l):
Ekstrakt mięsny 2,00
Ekstrakt drożdżowy 2,00
Pepton 5,00
Chlorek sodu 4,00
Glukoza 10,00
Agar 15,00
Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)

Op.

500g


9Aminobak - pepton

Enzymatyczny hydrolizat wyselekcjonowanej tkanki zwierzęcej zawierającej głównie peptydy o średniej
masie cząsteczkowej. Składnik wielu podłoży mikrobiologicznych.

Op.

500g


3Bulion M – 17

Podłoże służy do izolacji Streptococcus thermophilus z produktów mlecznych np. jogurtu.
Skład podłoża (g / l):
Pepton Tryptone - 2,5
Pepton mięsny - 2,5
Pepton SP - 5,0
Ekstrakt drożdżowy - 2,5
Ekstrakt mięsny - 5,0
Glicerofosforan sodu - 19,0

Op.

500g


3Bulion mózgowo-sercowy

Podłoże do hodowli drobnoustrojów (w tym chorobotwórczych) o wysokich wymaganiach pokarmowych,
zalecane do hodowli streptokoków, Neisseria, Haemophilus sp. i innych.
Skład podłoża (g / l):
Pepton 10,00
Wyciąg z mózgu cielęcego 12,50
Wyciąg z serc wołowych

Op.

500g


1Bulion MRS – podstawowe

Podłoże wybiórcze do namnażania, hodowli i izolacji bakterii mlekowych, szczególnie z rodzaju Lactobacillus
ze wszystkich typów materiałów.
Skład podłoża (g / l):
Ekstrakt drożdżowy 4,00
Ekstrakt mięsny 8,00
Pepton K 10,00
Glukoza 20,00
Cytrynian triamonu 2,00
Wodorofosforan dipotasu 2,00
Octan sodu 5,00
Siarczan magnezu x 7H2O 0,20
Siarczan manganu(II) x 4H2O 0,05
Końcowe pH 6.3 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, kremowy
GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, żółtawe

Op.

500g


10Bulion zwykły

Podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów.
Skład podłoża (g / l):
Pepton 5,00
Ekstrakt mięsny 2,00
Ekstrakt drożdżowy 2,00
Chlorek sodu 4,00
Końcowe pH 7.5 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, kremowy
GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte

Op.

500g


1Ekstrakt drożdżowy

Suchy autolizat drożdżowy. Źródło azotu i witamin.
Postać – proszek
Kolor – żółty
Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita
pH 2% roztworu – 7,0 ± 0,2
Azot całkowity – min. 11,0%
Azot aminowy – min. 5,0%

Op.

500g


10Ekstrakt mięsny

Wyciąg ze świeżego mięsa wołowego. Składnik wielu podłoży mikrobiologicznych stosowanych w diagnostyce,
jak i hodowli bakterii w większej skali.
Postać – proszek
Kolor – brązowy
Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita
pH 2% roztworu – 7,0 ± 0,5

Op.

500g


2Ekstrakt słodowy

Wyciąg ze słodu, bogate źródło węglowodanów, nie wykazujący aktywności enzymatycznej. Wykorzystywany
w podłożach dla pleśni i drożdży.
Postać – proszek
Kolor – jasnożółty
Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita
pH 2% roztworu – 5,0 ± 0,5

Op.

250g


2Peptobak - pepton

Składnik podłoży mikrobiologicznych
Enzymatyczny hydrolizat wyselekcjonowanej tkanki zwierzęcej, zawierającej głównie peptydy o średniej masie cząsteczkowej
Postać - proszek
Rozpuszczalność
w wodzie (2%) - całkowita
pH 2% roztworu - 6,5 ± 0,5

Op.

500g


3Pepton K (kazeinowy)

Pankreatynowy hydrolizat kazeiny. Stosowany w wielu podłożach do rutynowej kontroli mikrobiologicznej, jak
również w podłożach do przemysłowej hodowli bakterii mlekowych, Bacillus, Brucella, itd.
Postać – proszek
Kolor – jasnożółty
Rozpuszczalność w wodzie

Op.

500g


2Pepton SP (sojowy)

Papainowy hydrolizat soi.Op.

500g


2Pepton Tryptone

Pepsynowy hydrolizat kazeiny. Mieszanka peptydów, gdzie odpowiednie proporcje azotu oraz układ
aminokwasów dostarczają warunków dla rozwoju różnych grup drobnoustrojów.
Postać – proszek
Kolor – jasnożółty
Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita
pH 2% roztworu – 7,3 ± 0,5
Azot całkowity – min. 13,0%
Azot aminowy – min. 4,4%
Chlorki – max 3,0%

Op.

500g


1Płyn Ringera

Produkt do przygotowania roztworu izotonicznego. Płyn do przygotowywania rozcieńczeń.
Skład podłoża (g/l):
Chlorek sodu 9,00
Chlorek potasu 0,42
Chlorek wapnia 0,48
Wodoroweglan sodu 0,20
Końcowe pH 7.0 ± 0.1 w 25 o C (po sterylizacji)

Op.

250g


1Podłoże Baird-Parkera – podstawowe

Podłoże do izolacji i różnicowania gronkowców, szczególnie Staphylococcus aureus w produktach
spożywczych i innych materiałach.
Skład podłoża (g / l):
Pepton K 10,00
Ekstrakt drożdżowy 1,00
Ekstrakt mięsny 5,00
L-glicyna 12,00
Pirogronian sodu 10,00
Chlorek litu 5,00
Agar 15,00
Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, kremowy
GOTOWEGO: stałe; przezroczyste, żółte – podstawa; nieprzezroczyste, opalizujące, żółtawe

Op.

500 g 


2Podłoże Eijkmana (LPB)

Podłoże różnicujące do stwierdzania zdolności fermentacji laktozy przez bakterii z grupy coli w analizie wody.
Skład podłoża (g / l):
Pepton 10,00
Laktoza 5,00
Chlorek sodu 5,00
Purpura bromokrezolowa 0,01
Końcowe pH 7.0 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, beżowy
GOTOWEGO: płynne, klarowne, fioletowe

Op.

500 g


2Podłoże laktozowe z purpurą bromokrezolową

Podłoże do wykrywania rozkładu laktozy przez drobnoustroje, szczególnie do identyfikacji E. coli i bakterii z
grupy coli.
Skład podłoża (g/l):
Pepton 10,00
Laktoza 10,00
Chlorek sodu 5,00
Purpura bromokrezolowa 0,02
Końcowe pH 7.6 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji

Op.

500 g


1Podłoże maltozowe (Sabouraud z 4% maltozą)

Podłoże do hodowli, izolacji oraz identyfikacji grzybów nitkowych i drożdży.
Skład podłoża (g/l):
Pepton 5,00
Pepton K 5,00
Maltoza 40,00
Agar 15,00
Końcowe pH 5.6 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, beżowy
GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, żółte

Op.

500g


3Podłoże MRS (Agar MRS) – podstawowe

Podłoże wybiórcze do namnażania, hodowli, izolacji oraz określania liczby bakterii mlekowych, szczególnie z
rodzaju Lactobacillus we wszystkich typach materiałów.
Skład podłoża (g / l):
Ekstrakt drożdżowy 4,00
Ekstrakt mięsny 8,00
Pepton K 10,00
Glukoza

Op.

500g


5Podłoże z azydkiem sodowym i fioletem krystalicznym

Podłoże wybiórcze do namnażania paciorkowców, bakterii z rodzaju Enterococcus i Streptococcus.
Skład podłoża (g / l):
Pepton 20,00
Glukoza 15,00
Chlorek sodu 5,00
Wodorofosforan dipotasu 2,70
Diwodorofosforan potasu 2,70
Azydek sodu 0,40
Fiolet krystaliczny 0,00125
Purpura bromokrezolowa 0,032
Końcowe pH 7.0 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, beżowy
GOTOWEGO: płynne, klarowne, fioletowe

Op.

250g


1Podłoże z chloramfenikolem (YGC)

Podłoże wybiórcze do izolacji i określania liczby drożdży oraz pleśni w produktach spożywczych, w tym mleczarskich. Skład podłoża (g/l): Ekstrakt drożdżowy 5,00, Glukoza 20,00, Chloramfenikol 0,10, Agar 15,00, Końcowe pH 6.6 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji), Wygląd podłoża: SUCHEGO: proszek, kremowy, GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, żółte

Op.

500g


4Podłoże z żółcią i zielenią brylantową

Podłoże wybiórcze do namnażania i określania miana i NPL E.coli i bakterii z grupy coli w wodzie, mleku, i
innych materiałach w tym produktach spożywczych.
Skład podłoża (g / l):
Pepton 10,00
żółć wołowa 20,00
Laktoza 10,00
Zieleń brylantowa 0,0133

Op.

500 g


1Pożywka Rappaport-Vassiliadis

(R-V)


Podłoże do wybiórczego namnażania Salmonella sp. (z wyjątkiem S.typhi) z produktów spożywczych, kału i innych materiałów.

Op.

250g


1Pożywka z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem (DRBC)

Podłoże do określania liczby drożdży i pleśni w paszach, produktach spożywczych i innych materiałach.

Op.

500g


1Proteobak- pepton

Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej o dużej zawartości wysokocząsteczkowych peptydów. Składnik wielu podłoży mikrobiologicznych.
Postać – proszek
Kolor – jasnożółty
Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita
pH 2% roztworu – 6,8 ± 0,5
Azot całkowity

Op.

500g


2Woda peptonowa

Podłoże do hodowli i wykrywania zdolności do wykorzystywania cukrów przez drobnoustroje.
Skład podłoża (g / l):
Pepton 10,00
Chlorek sodu 5,00
Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, kremowy
GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte

Op.

250g


1Zbuforowana woda peptonowa

Podłoże do wstępnego nieselektywnego namnażania bakterii, szczególnie chorobotwórczych Enterobacteriaceae z produktów żywnościowych i innych materiałów.

Op.

250g


2Żółć wołowa bakteriologiczna

Suplement do podłoży mikrobiologicznych, Świeża, częściowo oczyszczona, wysuszona żółć wołowa.
Postać – proszek
Kolor – Żółto-zielony
Rozpuszczalność w wodzie (2%) – całkowita
pH 2% roztworu – 7,0 ± 0,5


Op.

500g


1Agar z ekstraktem drożdżowym (dla wodociągów)

Podłoże do hodowli i oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów, podłoże polecane jest przy badaniu jakości wody Skład podłoża (g/l) Pepton Tryptone 6,00 Ekstrakt drożdżowy 3,00 Agar 15,00

Op.

500 g


1Bulion słodowy

Podłoże do hodowli i namnażania drożdży i pleśni. Skład podłoża (g/l): Ekstrakt słodowy 17,00; Pepton SP 3,00; Końcowe pH 4.8 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji). Postać -proszek beżowy.

Op.

500 g


1Podłoże agarowe z żółcią, czerwienią obojętną i fioltem krystalicznym (VRBL)

Podłoże wybiórcze do wykrywania i określania liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (w tym bakterii z grupy coli i E.coli), stosowane w produktach mleczarskich i innych produktach spożywczych.

Op.

500 g


1Podłoże agarowe MYP - wg Mossela

Podłoże wybiórcze do wykrywania, izolacji i określania liczby Bacillus cereus w produktach spożywczych.

Op.

500 g


1Podłoże Hektoena

Podłoże wybiórcze do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae. Stosowane do wykrywania pałeczek Salmonella i Shigella. Wysiewy na to podłoże wykonuje się z produktów spożywczych, kału i innych materiałów.

Op.

500 g


1Bulion Frasera - podstawowe

Podłoże wybiórcze namnażające wykorzystywane podczas oznaczania obecności Listeria monocytogenes.
Skład podłoża (g/l):
Pepton 5,00
Pepton K 5,00
Ekstrakt wołowy 5,00
Ekstrakt drożdżowy 5,00
Chlorek sodu 20,00
Wodorofosforan disodu 12,00
Wodorofosforan dipotasu 1,35
Eskulina 1,00
Chlorek litu 3,00
Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, kremowe
GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte, opalizujące na niebiesko

Op.

500g


1Agar Palcam

Podłoże wybiórczo-różnicujące do wykrywania i izolacji Listeria monocytogenes z produktów spożywczych,
kału i innych silnie zanieczyszczonych materiałów mikroflorą towarzyszącą.
Skład podłoża (g/l):
Pepton Tryptone 23,00
Ekstrakt drożdżowy 3,00
Chlorek litu 15,00
D-Mannitol 10,00
Eskulina 0,80
Glukoza 0,50
Chlorek sodu 5,00
Skrobia 1,00
Cytrynian amonu żelaza(III) 0,50
Czerwień fenolowa 0,08
Agar 13,00
Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, różowy
GOTOWEGO: stałe, przezroczyste, czerwone

Op.

250g


1Bulion pół-Frasera - podstawowe

Podłoże wybiórcze stosowane do wstępnego namnażania bakterii z gatunku Listeria monocytogenes z
produktów żywnościowych i pasz.
Skład podłoża (g/l):
Pepton 5,00
Pepton K 5,00
Ekstrakt wołowy 5,00
Ekstrakt drożdżowy 5,00
Chlorek sodu 20,00
Wodorofosforan disodu x 2H2O 12,00
Wodorofosforan dipotasu 1,35
Eskulina 1,00
Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, kremowy
GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte, opalizujące

Op.

500g


1Podłoże Mueller-Hinton

Podłoże do badania wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy metodą dyfuzyjną.
Skład podłoża (g/l):
Pepton KA 17,50
Ekstrakt wołowy 2,00
Skrobia 1,50
Agar 17,00
Końcowe pH 7.3 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)

Op.

500g


2Podłoże Giolitti Cantoni

Podłoże wybiórcze do określania liczby gronkowców, wyznaczonej jako NPL lub do wybiórczego
namnażania gronkowców z produktów spożywczych.
Skład podłoża (g/l):
Pepton 10,00
Ekstrakt drożdżowy 5,00
Ekstrakt wołowy 5,00
Chlorek sodu 5,00
Chlorek litu 5,00
D-Mannitol 20,00
Glicyna 1,20
Pirogronian sodu 3,00
Końcowe pH 6.9 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)
Wygląd podłoża:
SUCHEGO: proszek, kremowy
GOTOWEGO: płynne, klarowne, żółte

Op.

500g


1Bacitracin 10 units

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 10 units

Op.

50 krążków1Nalidixic acid 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku:30 μg

Op.

5x 50 krążków1Chloramfenicol 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 30 μg

Op.

5x 50 krążków1Streptomycin 10

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 10 μg

Op.

50 krążków1Trimethoprim 5

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 5 μg

Op.

50 krążków1Erythromycin 15

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

5x 50 krążków1Penicylin G 10U

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Novobiocin 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Carbenicilin 100

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Kanamycin 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Polymyxin B 300U

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Rifampicin 5

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Vancomycin 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Cefotaxime 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Doxycyline 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg


Op.

50 krążków1Ampicillin 10

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Gentamycin 120

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Tetracycline 30

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Amoxycillin 25

Testy na lekowrażliwość są używane do mierzenia wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki. Suche papierowe filtry nasączone są specyficznie stężonymi antybiotykami.
Stężenie w krążku: 15 μg

Op.

50 krążków1Agar odżywczy

Podłoże uniwersalne do hodowli mikroorganizmów o podwyższonych wymaganiach

pokarmowych
Op.

0,5kg


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna