Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013



Pobieranie 1.61 Mb.
Strona5/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Błękit toluidynowy



Wzór chemiczny:

(C15H16ClN3)S2*ZnCl

Proszek barwy ciemnogranatowej


Op.

25 g



1















Odczynnik Giemsy

Stosowany w hematologii do bawienia elementów morfotycznych, do diagnostyki In vitro, postać ciecz, barwa fioletowa, pH 7,1, zapach alkoholowy, działa toksycznie na drogi oddechowe i skórę, łatwopalny

Op.

500 ml


1















Agar

czda

Op.

0,5 kg


1















Sudan III

plastic

Op.

100 g


2















Sudan IV


Op.

100 g


1















Eozyna

glass

Op.

10 g


1















Sudan czerwony

wykorzystywany do wykrywania lipidów

Op.

5 g


1















Czerwień obojętna WSK

wykorzystywana do wykrywania lipidów



Op.

10 g


1















Żelatyna

czda

Op.

500 g


1















Płyn Lugola




Op.

0,5 l


1
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………




.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 9

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Schiff’s Reagent


do mikroskopii i elektroforezy

(barwienie metodą PAS)



Op.

500 ml


2















Fixocyt

Preparat do utrwalania rozmazów cytologicznych

(spray)


Op.

100 ml


12















Hemacolor


Zestaw barwiący do mikroskopii – barwienie rozmazów krwi.

Hemacolor – roztwór 1(utrwalający)

Hemacolor – roztwór 2(eozyny)

Hemacolor – roztwór 3(tiazyny)

Tabletki buforu pH 7,2 wg.Weise


Op.

Zestaw


(3 butelki x500 ml

6 tabletek buforu pH 7,2)


2
















Immersion oil

(Benzyl benzoate)



Olejek imersyjny do mikroskopii

Op.

500 ml


1















  1. Zestaw roztworów do barwienia metodą GRAMA

W zestawie znajduje się: fiolet krystaliczny, roztwór; Safranina, roztwór do metody Grama: płyn Lugola: roztwór do odbarwiania

Op.

5
















Dodatek wybiórczy do bulionu FRASERA dla Listeria

suplement do podłoży mikrobiologicznych: Bulion Frazera i Bulion pół-Frazera

Op.

10 vials


2















Agar z kazeinianem wapnia wg FRAZIERA i RUPPA, zmodyfikowany

Selektywny agar do wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów metabolizujących białka w żywności według Frazier oraz Rupp (zmodyfikowana). Skład: (Składniki Gramów / litr) Pepton mięsny 4,0 Ekstrakt mięsny 2,0 Pepton kazeinowy 2,0 Kazeinian wapnia

Op.

500g


1















Safranina

proszek, barwnik wykorzystywany w mikroskopii

Op.

25 g


1
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………




.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 10

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia



L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Odczynnik Giemzy


Odczynnik do barwienia

Butelka


Op.

1 l


1















Sudan III

roztwór

Op.

0,5 l


1
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………


.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 11

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia



L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



M- Endo Agar Les

Podłoże wybiórcze do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli i E. coli w żywności i wodzie

Op.

250 g


1















Testy Biologiczne

Zestawy testów biochemicznych na płytkach do identyfikacji drożdży

Op.

10 szt


5
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………


.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 12

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia



L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Trypcase-soy broth

Bulion tryptozowo-sojowy do izolacji bakterii o niewysokich wymaganiach odżywczych


Op.

probówki 20 x 9 ml



1















Sabouraud liquid broth

Podłoże do hodowli drożdżaków i pleśni

Op.

probówki 20 x 9 ml



1















CHROMagar Candida

Podłoże selektywne do wstępnego różnicowania grzybów z rodzaju Candida


Op.

20 płytek



1















ChromID Candida

Podłoże selektywne do wstępnego różnicowania grzybów z rodzaju Candida


Op.

100 płytek



1















Płytki z podłożem SS -Salmonella Shigella agar

Ø90mm

Op.

20szt.


3















Płytki z podłożem Mueller-Hinton 2 agar

Ø90mm

Op.

20szt.


3















Podłoże Mac Concey




Op.

20szt.


3















Podłoża agar z krwią



Op.

1















Bulion Selenite F




Op.

20szt. po 9ml



2
















Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna