Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona7/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 17

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Kaseta sensorowa


Kaseta sensorowa do oznaczeń pH, oCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa+, Ccl-, Hct, temp. pracy 5-25°C, na 50 oznaczeń, do aparatu ABL 80 Flex

Op.

kaseta


1Kaseta sensorowa


Kaseta sensorowa do oznaczeń pH, oCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa+, Ccl-, Hct, temp. pracy 5-25°C, na 100 oznaczeń, do aparatu ABL 80 Flex

Op.

kaseta


1Kaseta płucząca


Kaseta płucząca do oznaczeń pH, oCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa+, Ccl-, Hct, temp. pracy 5-25°C, do aparatu ABL 80 Flex

Op.

kaseta


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………..................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 18

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Titrisol –

Standard 1000 mg Cu
Roztwór wzorcowy Cu

Do kalibracji Cu metodą AAS (Absorpcyjna spektometria atomowa)Op.

1 amp.

1
Titrisol –

Standard 1000 mg Zn
Roztwór wzorcowy Zn

Do kalibracji Zn metodą AAS (Absorpcyjna spektometria atomowa)


Op.


1 amp.

1
Olejek immersyjny do mikroskopii

Rozpuszczalność w wodzie: (20 °C) praktycznie nierozpuszczalny; gęstość 1.02 g/cm3 (20 °C)

Op.

500ml


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

…………….
.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 19

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9APTTs do koagulometru Chrom-7

Zestaw odczynników do oznaczania APTT przy użyciu koagulometru optycznego Chrom – 7. Zawiera: odczynnik i roztwór chlorku wapnia

Op.

Odcz.


5but.×8ml

Roztwór CaCl2

5but.×8ml


1Kalibrator do koagulometru Chrom-7

Osocze kalibracyjne wieloparametrowe

Op.

1but.×2ml2D-Dimery zestaw L do koagulometru Chrom-7

Zestaw odczynników do oznaczania stężenia D-dimerów przy użyciu koagulometru optycznego Chrom – 7. Zawiera: Bufor, odczynnik liofilizowany

Op.

Odcz.


1but.×1ml

Bufor


1but.×10ml

2AT III zestaw R

Zestaw odczynników do oznaczania aktywności (%aktywności) AT III przy użyciu koagulometru optycznego Chrom – 7.

Op.

2but.×8ml2
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………..................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 20

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. 13.

Odczynniki do aparatu hematologicznego VET Pack

(R1 – roztwór enzymatyczny o działaniu proteolitycznym but.0,5 l);

(R2 – środek rozpuszczający erytrocyty stosow. Do zliczania i różnicowania krwinek białych oraz oznaczania hemoglobiny but. O poj.0,3 l);

(R3- izotoniczny, buforowany roztwór do oznaczania i różnicowania krwinek oraz pomiaru hematokrytu but. O poj. 3,4 l)


Op.


12

  1. 14.

ABX Minoclair

Do analizatora hematologicznego SCIL VET ABC PLUS+

Op.

0,5 l


1

  1. 15.

Krew kontrolna

Minotrol 16 NORMALDo analizatora hematologicznego SCIL VET ABC PLUS+

Op.

(1 probówka - 2,5 ml)12Odczynniki do aparatu hematologicznego ABC Vet


Pakiet odczynników (ABX Vet Pack)


Op.

4
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 21

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. 13.

Standard reference cassette (SRC3)

Kaseta do kalibracji, poziom 3

Do analizatora gazometrycznego VETSTATOp.

kaseta


1

  1. 14.

Standard reference cassette(SRC1)

Kaseta do kalibracji, poziom 1

Do analizatora gazometrycznego VETSTATOp.

kaseta


1

  1. 15.

Strzykawki do gazometrii na 2ml krwi z heparyną litową jako antykoagulant

Do analizatora gazometrycznego VETSTAT


Op.

Szt.


24Gaz do kalibracji


6% CO2, 14% O2, Balance N2


Op.

Szt.


1Terapia płynowa (pH,PCO2,HCO3,luka anionowa,Na,Cl-,K,+Co2)

Kasety plastikowe jednorazowe na próbkę


Op.

12szt.


2
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 22

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9Zestaw odczynników do oznaczania mocznika

Badanie poziomu mocznika – Spektrofotometr Mercel

Op.

2x100ml, 1x3ml, 1x1ml12
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 23

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. 13.

Zestaw odczynników do oznaczania Na, K, Ca2+

Analizator elektrolitów AVL 9180

Op.

1x350ml, 2x85ml, 1x100ml4

  1. 14.

Płyn kondycjonujący elektrodę Na

Analizator elektrolitów AVL 9180

Op.

125 ml

1


  1. 15.

Odczynnik czyszczący

Analizator elektrolitów AVL 9180

Op.

125 ml


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

………………

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna