Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona8/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 24

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. 50.

Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego

Zestaw odczynników do oznaczania białka całkowitego metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

200 ml3

 1. 51.

Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego

Zestaw odczynników do oznaczania cholesterolu całkowitego metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

200 ml3

 1. 52.

Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu HDL (bezpośredni)

Zestaw odczynników do oznaczania cholesterolu frakcji HDL metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

60 ml


4

 1. 54.

Zestaw do oznaczania stężenia glukozy

Zestaw odczynników do oznaczania glukozy metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

400 ml


3Zestaw do oznaczania stężenia kreatyniny

Zestaw odczynników do oznaczania kreatyniny metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

150 ml


2Zestaw do oznaczania stężenia kwasu moczowego


Zestaw odczynników do oznaczania kwasu moczowego metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

150 ml


2Zestaw do oznaczania stężenia mocznika

Zestaw odczynników do oznaczania mocznika metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

150 ml


2Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów

Zestaw odczynników do oznaczania triglicerydów metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

200 ml


3Zestaw do oznaczania stężenia fosforu

Zestaw odczynników do oznaczania fosforu metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

80 ml


5Zestaw do oznaczania stężenia magnezu

Zestaw odczynników do oznaczania magnezu metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

80 ml


5

 1. 66.

Zestaw do oznaczania stężenia wapnia arsenazo

Zestaw odczynników do oznaczania wapnia metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

200 ml


3Zestaw do oznaczania stężenia miedzi

Zestaw odczynników do oznaczania miedzi metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

100 ml


3Zestaw do oznaczania stężenia cynku

Zestaw odczynników do oznaczania cynku metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

100 ml


3Zestaw do oznaczania stężenia żelaza

Zestaw odczynników do oznaczania żelaza metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

150 ml


3Zestaw do oznaczania zdolności wiązania żelaza

TIBC


Zestaw odczynników do oznaczania zdolności wiązania żelaza metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

60 ml


1Zestaw do oznaczania gammaglutamylo-transferazy

Zestaw odczynników do oznaczania gammaglutamylo-transferazy metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

60 ml


2Zestaw do oznaczania dehydrogenazy mleczanowej

Zestaw odczynników do oznaczania dehydrogenazy mleczanowej metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

60 ml


1

 1. 79

Zestaw do oznaczania aminotransferazy asparaginianowej

Zestaw odczynników do oznaczania aminotransferazy asparaginianowej metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

150 ml


3

 1. 81.

Zestaw do oznaczania aminotransferazy alaninowej

Zestaw odczynników do oznaczania aminotransferazy alaninowej metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

150 ml


3

 1. 83.

Zestaw do oznaczania fosfatazy alkalicznej

Zestaw odczynników do oznaczania fosfatazy alkalicznej metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

60 ml


3

 1. 85.

Zestaw do oznaczania albuminy

Zestaw odczynników do oznaczania albuminy metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

200 ml


2

 1. 87.

Zestaw do oznaczania bilirubiny całkowitej

Zestaw odczynników do oznaczania bilirubiny całkowitej metodą spektrofotometryczną

Materiał badawczy: surowica, osocze

Odczynniki wymagają aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynniki zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

150 ml


2BioCal Multikalibrator

Multikalibrator do oznaczania m.in. enzymów, substratów, jonów.

Odczynnik wymaga aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynnik zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego Metrolab


Op.

12 ml


2

 1. 81.

Kalibrator HDL

Odczynnik wymaga aplikacji do analizatora biochemicznego Metrolab

Firma oferująca odczynnik zapewnia autoryzowany serwis producenta analizatora biochemicznego MetrolabOp.

3ml


2Surowica wołowa kontrolna patologiczna

Surowica wołowa kontrolna patologiczna

Op.

10 ml


2Surowica wołowa kontrolna normalna

surowica wołowa kontrolna normalna

Op.

10 ml


2Roztwór płuczący R3

Odczynnik do analizatora biochemicznego Metrolab

Op.

4x100 ml


1Roztwór myjący R1+R2

Odczynnik do analizatora biochemicznego Metrolab

Op.

4x100 ml


1Odczynniki specjalistyczne do aparatu hematologicznego Abacus Junior Vet

Skład:

Diluid ABACUS

Cymet ABACUS

Rinse ABACUS

Proclean ABACUS


Op.

Komplet


min.500 oznaczeń

1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………...

……………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 25

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. 50.

Zestaw (kit) do oznaczania peroksydazy glutationowej

Metoda spektrofotometryczna

Materiał badawczy:

krew


Op.


1

 1. 51.

Zestaw (kit) do oznaczania dysmutazy ponadtlenkowej

Metoda spektrofotometryczna

Materiał badawczy:

krew


Op.1

 1. 52.

Zestaw (kit) do oznaczania całkowitego potencjału oksydacyjnego

Metoda spektrofotometryczna

Materiał badawczy:

surowica lub osocze


Op.


1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………...

………………1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna