Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nip 712-010-37-75, regon 000001896, tel. 081 445-66-03, 445-60-73, fax. 081 445-67-30 Znak Sprawy: azp/PN/7/2013Pobieranie 1.61 Mb.
Strona9/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 26

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. 50.

Formamid wysoko dejonizowany kompatybilny z aparatem ABI PRISM 3100 Avant

Hi-Di Formamide

Wysoko dejonizowany, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących; gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w aparacie ABI PRISM 3100 Avant, optycznie neutralny,Op.
25 ml

3

 1. 51.

Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM

Genetic Analyzer

10x Running Buffer with EDTA

10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3100 Avant ; - sprawdzony w użyciu, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną;


Op.
25 ml

5

 1. 52.

Bufor do przechowywania i stabilizowania komórkowego RNA

RNA Later (1,5 ml Tube)

Bufor do przechowywania i stabilizowania komórkowego RNA, eliminujący konieczność umieszczania próbek w ciekłym azocie. Pozwala na przechowywanie tkanek bez utraty ilości i jakości RNA. Kompatybilny z wieloma metodami izolacji RNA w tym przy użyciu kitów. Konfekcjonowany w 1,5 ml probówkach.Op.

50x1,5ml Tube1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………...

………………


.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 27

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. 50.

MS4-5 Pack

Odczynnik hematologiczny do aparatu MS4-5 Vet

zestaw zawiera:

Diluent- 2,5 l, Lysing Reagent – 0,25l, Detergent – 0,5l, Rinse Solution 2l, Eo-Diff – 0,5l


Op.

1
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………...

……………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 28

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia


L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. 50.

Odczynnik monoklonalny anty-b klon 9621A8

Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op.

2x5ml


1

 1. 51.

Odczynnik monoklonalny anty-d blend

Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op.

2x5ml


1

 1. 52.

Odczynnik monoklonalny anty-a klon 9113D10

Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op.

2x5ml


1

 1. 54.

Standard anty-d odczynnik do kontroli pta i len

Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op. 10x2ml

1Papaina stl odczynnik papainowy do badań serologicznych

Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op.

5x3ml z rozpuszczalnikiem1Konserwowane krwinki wzorcowe do układu abo kkw-abo i


Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op.

3x4ml


1Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał kkw i

Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op.

3x4ml


1Liss-L

Odczynniki do oznaczania grup krwi metoda manualną

Op. 1x100ml

5
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………...

………………
.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 29

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

J. m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. 50.

Sole do ekstrakcji pestycydów metodą Quechers


Tuby zakręcane o poj. 50 ml Długość z nakrętką 115 mm, średnica:29 mm,

+ Saszetki o składzie: 4g MgS04, 1 g NaCl,

1g Trisodium citrate dihydrate, 0,5g Disodium hydrogencitrate sesquihydrate

Q-sep Q110Op.

50 szt.


10

 1. 51.

Substancje do oczyszczania próbek pestycydów

Q-sep Q213

Substancje do oczyszczania

1 ml ekstraktu bezpośrednio w tubkach stożkowych do odwirowania w wirówce

Długość: 4,5 cm,

średnica: 9 mm

Skład: 150 mg MgS04, 25 mg PSA, 7.5 mg GCB


Op.

100 szt.


5
Suma wartości brutto

kolumna 9;

……………...

……………….................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 30

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia
………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Do

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin
OFERTA WYKONAWCY
Nazwa i adres Firmy: (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz inne dodatkowe określenia, firmą osoby prawnej jest jej nazwa):

……….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ......................................................................................................

Nr telefonu, nr faksu...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………e-mail …………………………………………………………………………………………

Nr NIP ......................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................
skierowana do:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin ul. Akademicka 13
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego znak sprawy AZP/PN/7/2013 na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.
CZĘŚĆ 1*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 2*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 3*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 4*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 4 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 5*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 6*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 7*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 7 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 8*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 8 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 9*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 9 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 10*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 10 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 11*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 11 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 12*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 12 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 13*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 13 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 14*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów mikrobiologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 14 do SIWZ,

Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 15*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 15 do SIWZ,
Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 16*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 16 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 17*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 17 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).

CZĘŚĆ 18*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 18 do SIWZ,
Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 19*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 19 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 20*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 20 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 21*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 21 do SIWZ.


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 22*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 22 do SIWZ.


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 23*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 23 do SIWZ.


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 24*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 24 do SIWZ.


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 25*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 25 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 26*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 26 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 27*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 27 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 28*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 28 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
CZĘŚĆ 29*

Oferujemy wykonanie dostawy produktów biochemicznych i hematologicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 29 do SIWZ,


Cena netto przedmiotu dostawy wynosi: ................................................................ zł,

(słownie: .......................................................................................................................).

stawka podatku VAT ......................... %,

Cena ofertowa brutto przedmiotu dostawy wynosi: .................................................................................................................................... zł,

(słownie: ....................................................................................................................zł).
Ponadto:

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż oferowany przez producenta produktów, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

2. Odbiorca przedmiotu umowy zbada każdorazowo przedmiot umowy pod względem ilościowym i jakościowym przed podpisaniem częściowego protokółu odbioru.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i dostarczyliśmy w ofercie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków żądanych przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 34 do specyfikacji.

6. Zobowiązujemy się do utrzymania wysokości cen podanych w załączniku nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 i/lub 27 i/lub 28 i/lub 29 do SIWZ, do końca obowiązywania umowy zawartej z Zamawiającym.

7. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

8. Zamówienie wykonam /-my,

- samodzielnie*,

przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia: (zakres zamówienia……….........................,

firma podwykonawcy…………………)*

9. Ofertę niniejszą składam/-my na……… kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. ……...............................................................................,

 2. ……...............................................................................,

 3. ……...............................................................................,

 4. ……...............................................................................,


.................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 31

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

…………………………………….

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzą nw. okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................ dnia ................. 2013 roku

( miejscowość)

……………….............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 32

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

………………………………….…

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.
oświadczamy, że

możemy ubiegać się o wykonanie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia,

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................... dnia ............ 2013 roku

( miejscowość)


............................................................Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 33A

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia
………………………..

(pieczęć wykonawcy)
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części, składamy:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia


12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271)),

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

L.p.

Nazwa podmiotu powiązanego


Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość)

.…………….............................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 33B

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia
…………………………..

(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP

O NIENALEŻENIU DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 2 PKT 5 PZP
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części, informujemy, że:

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. wprowadzonymi ustawą z dnia


12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 19.11.2012 r. poz. 1271))
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Przez grupę kapitałową, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przez przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

................................ dnia................. 2013 roku

(miejscowość).................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 34

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Projekt umowy

Umowa Dostawy Nr ........./2013
W dniu ........................ 2013 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP:……….., Regon …………. zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

..........................................................................,a

................................................., zarejestrowanym zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ........................, pod numerem ............................ lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wydział Handlu Urzędu Miejskiego w ................, pod numerem ewidencyjnym ...........................,* NIP: ……., Regon:………., wysokość kapitału zakładowego …………. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działa: ..........................................................................,

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, nr sprawy AZP/PN/7/2013, w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.2. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy dostawy produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części w zakresie części

…………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z wykazem zawierającym ceny, stanowiącym odpowiednio załącznik nr … do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do umowy, zwanych dalej przedmiotem umowy.

3. Za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Odbiorca czyni odpowiedzialnym Pana/Panią ……………………………………………………………………. .


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna