Uniwersytet WarszawskiPobieranie 155.89 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar155.89 Kb.

Uniwersytet Warszawski


Uniwersytet Warszawski


Łączna liczba projektów realizowanych w uczelni:

72

  1. samodzielnie:

20

Kwota wydatkowana na stypendia pracowników i studentów (w EURO):


4.311.438

1
JEP nr

i rodzaj


Tytuł/


Cel

Liczba stypendiów

(Prac./Stud.);

dane do roku 1998/99Kwota wy-

datkowana na stypendia

(w EURO);

dane do roku

1998/99


Kwota wy-

datkowana na zakup sprzętu

(w EURO);

dane do roku 1998/992JEPy ogólnouczelniane7658-94

S

13498-98

UM
14104-99

UM
14234-99

UM

14320-99

UM
14324-99

UM
14461-99

UMDział Fianansowy

NABUCOVA - New approach in budget and cost valuation for the administration


Rektorat

Strategic planning, public responsibility and management of change - STRADEV


Transformation of Administration and Financial Services at Polish Universities (TRAF)
EXPAND - External Partnerships’ New Dimensions

University Quality Evaluation (UNIQUE)

System of Quality of Administrative Services - (SQUADS)
New Educational Tools - NET

10/-

13/-

8.787

11.100

71.453

22.226


Wydział Biologii


1950-91

S
2349-91

S


2691-91

S
7006-94

S

Development of curriculum in the field of veterinary medicine


Teaching program on sexual plant reproduction, cell biology, tissue culture and electron microscopy with respect to breeding (bio)technology
BIOLOGY - Biotechnology and environmental protection
European PhD in biological sciences

18/10


3/1

18/48
30/3453.734


9.534

245.041
176.49630.170


3.672

51.853
63.973Wydział Chemii


1379-90

S

1987-91

S
3572-92

M
7891-94

S
12177-97

S

Development of theoretical/experimental program for postgraduate/doctoral students on environment protection and aquatic systems management


Modernisation of teaching programs in selected fields of chemistry
Education program on trace elements in the environment
Ecotechnology in chemistry: analytical control, clean technologies, recycling
University of Warsaw - chemical education for XXI century

5/9


8/9

16/8


6/6

32/5

30.238

28.668


38.942

20.607


26.671

58.720


69.793

12.251


43.539

62.510


Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych


1542-91

S
11390-96

S

The establishment of a new Europe in international relations


Mutual impact of European integration and postcommunist transition

16/-


16/7

29.304


60.396

24.683


13.928


Wydział Filozofii i Socjologii


0725-90

S

Upgrading social and political sciences through student mobility access5/10


113.120


21.227Wydział Fizyki


0119-90

S
4329-92

S
8343-94

M
9006-95

M
12232-97

S

Establishment of a microcomputer-based laboratory


Training and education of teachers and students in the field of physics and technology
European mobility scheme for physics students

Courses and projects for students in pure and applied physics


Completion of Bachelor/Master curricula with common core

-

40/33


10/8

100/70


27/-

-

121.446


49.923

308.452


26.485

7.331


80.454
11.063

27.995


45.471

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


0512-90

S
2150-91

S

7862-94

S
12140-97

S

Technologies and methodologies in environmental protection


Inter-university coordinating forum for E-W cooperation in the areas of environment, water and agricultural soils - EWA ring
Joint curricula development for soil and water resources protection (SWARP)
Development of curricula for a two-stage-degree system (CURTS)

1/-

5/9

19/5


8/-

7.000

42.808

34.008


7.146

-


4.352

15.558


19.029

Wydział Historyczny


0005-90

S

0221-90

S
3349-92

M
11424-96

M
12165-97

S
13158-98

UM

Postgraduate training program: upgrading and further development of East-European institutions of higher education


Teaching of European history and economic and social change
Academic cooperation in the modernisation of the education system in music and musicology
Mobility network for “Comparative European Ethnology”
Restructuring of the curriculum of the Institute of Library and Information Science
ECTS for archaeology

7/12


5/9

8/28


11/35

28/-
3/-87.063


29.937

93.319


93.408

24.608
3.305


-

45.89921.350

-

110.695


13.714

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich


1468-91

S
8036-94

S

Training in conference interpreting in Eastern Europe


European legal culture - communication

9/-
36/723.200
82.271-
16.951Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki


0053-90

S
0422-90

S
1095-90

S
1941-91

S
4323-92

S

EPICS - Education program in computer science

Neuman Network: computer studies teaching and technology transfer
Recursion: project to modernise mathematics education in Poland
Language, cognitive science and information technology
Advanced didactic environments for higher information technology education

12/6

19/7

-

5/125/6

33.487

40.815

-

47.75031.800

71.245

125.395

74.125


21.792

108.678


Wydział Nauk Ekonomicznych

3

0382-90

S

2651-91

S
3477-92

S
3719-92

S
4221-92

S

9346-95

M

Strengthening of expertise in social sciences, applied economics and management


Open and distance learning in market and economic organisation: the competitive firm and its environment
International economics at Warsaw University

Education in insurance, finance and actuarial science


Reform of studies in business administration in Poland

European economics at Warsaw University29/5

-
3/5

1/-


28/19

28/42


57.885

-
40.878

839


177.957

330.009


22.275

2.383
12.516

25.353


60.834

16.183


Wydział Neofilologii


4085-92

S
9892-95

S

Language - culture - translation

Uitbouw Nederlands in Warschau en Wrocław

22/23


29/16

80.289


100.811

12.895


38.833


Wydział Pedagogiczny


1703-91

S
2245-91

S
3011-92

S
7747-94

S

Innovation in teacher training and educational studies


Redesign in initial teacher education in Poland

ADEPT - to assist in the development of educational practice for trainers


Formation professionelle universitaire des pdagogues et des ducateurs sociaux pour le travail social


19/34
4/-


9/-

23/-


112.528
7.200


13.868

19.201


31.021
40.126


2.142

-


Wydział Prawa i Administracji


4141-92

M
4180-92

S

7356-94

S
8236-94

S

Law students mobility between CS, D, H, NL, PL

LEGIS - Modernisation of teaching programmes in the faculties of law and administration at the Universities of £ódŸ and Warsaw
EXCEL - Exchange in European law

Roman tradition in the formation of European law


2/20


28/13
15/5

24/13

82.174

102.840
102.04987.000

-

14.419


6.880

5.705


Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji


0571-90

S
7034-94

S

European education of social workers

Social welfare professionals for a market economy

21/35


15/5

77.900


54.594

5.338


47.640

Wydział Zarządzania


0032-90

S
0250-90

S
1913-91

S
7250-94

S
7542-94

S

Centre for Management Training

CUBIS - Joint development of a state-of-the-art. curriculum in business information history
Intensive management training in Poland

MBA program at CMT Warsaw

FIGURE - Development of curricula on information systems development and management for accounting, control and business administration among Polish teachers and students

22/16

10/19
-

2/-
9/4


71.690

44.421
-

2.196
19.723


78.111

90.617
18.837

39.652
32.058Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym


2716-91

S

Establishment of a Centre for Environmental Studies32/44


237.363


57.137


Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego


1473-91

S

Upgrading of practical training and research in the field of geography12/25


108.560


20.109


Międzywydziałowy Ośrodek Nauczania Języków Obcych


0151-90

S

Improvement of teaching of modern European languages11/11


73.792


7.970


Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych


1653-91

S
1930-91

S

Promoting and advanced system for learning English


Retraining for English language teacher-trainers

-
80/--
154.2809.565
70.883Centrum Europejskie


8215-94

S
9169-95

S

13241-98

IB

European culture and society

European Studies - curricula development

Training of the Polish Police in the EU Pillar III


9/14


6/5

8/-

75.075

26.2169.231

3.000


7.400

15.000

1 Mobility (M), Structural (S) w TEMPUsie I i II; Curriculum Development (CD), University Management (UM), Institution Building (IB) w TEMPUSie IIbis

2 Do tej grupy należą zarówno projekty, w których jednostki niższego szczebla nie zostały określone, jak i projekty realizowane przez biblioteki uczelniane lub jednostki administracji uczelnianej.

3 Dane tylko z roku 1992/93. Brak dalszej dokumentacji

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna