Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona15/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

element 4 – System wideokonferencyjny
Lp.

Komponent

Minimalne wymagane parametry

1.

System wideo-konferencyjny

  • Praca w rozdzielczości HD 720p, 60 klatek na sekundę (encoding, decoding).

  • Praca w rozdzielczości HD 1080p, 30 klatek na sekundę (encoding, decoding).

  • Możliwość jednoczesnego przesyłania i odbierania głównego wideo w rozdzielczości HD 720p (30 klatek/sek.) oraz prezentacji H.239 DualStream o rozdzielczości HD 720p (30 klatek/sek.).

  • Kodowanie z użyciem H.264 głównego i dodatkowego (H.239) strumienia wideo z rozdzielczością HD 720p.

  • Współpraca z monitorami / telewizorami zewnętrznymi HD 720p oraz HD 1080p firm trzecich.

  • Współpraca z kamerami zewnętrznymi HD typu PTZ tego samego producenta.

  • Pełna obsługa wideoterminala i kamer (lokalnej i zdalnej) z pilota zdalnego sterowania.

  • Możliwość podłączenia komputera PC kablem VGA oraz DVI (obsługa prezentacji DualStream H.239).

  • Kodowanie dźwięku przy użyciu kodeka AAC-LC lub AAC-LD.

  • Automatyczne dostosowywanie rozdzielczości wideo do dostępnego w danej chwili pasma przy zachowaniu pełnej ilości klatek.

  • Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio-wideo.

  • Pełne zarządzanie i zdalna obsługa poprzez HTTPS, SSH, TELNET, SMTP.

  • Wsparcie dla IPv4 i IPv6.

  • Wsparcie priorytetyzacji ruchu DiffServ/TOS/QoS

  • Obsługa SIP.

  • Równoczesna obsługa SIP i H.323.

  • Możliwość podłączenia kamery dokumentowej (wizualizera).


Element 5 – System rejestracji sygnałów multimedialnych


Lp.

Komponent

Minimalne wymagane parametry

 1. 1.

Urządzenie rejestrujące, ogólne

 • Obudowa przygotowana do montażu w szafie rackowej 19” o wadze nie większej niż 11,5kg, głębokość obudowy mniejsza niż 45cm i wysokość obudowy nie większa niż 20 cm

 • Przechwytywanie i rejestracja sygnałów video cyfrowych oraz analogowych (composite oraz s-video) z wysokiej jakości kodowaniem (od 56k do 2MBps)

 • Przechwytywanie i rejestracja sygnałów video w formacie 4:3 o rozdzielczości do 640x480 jak również sygnałów w formacie 16:9 z szybkością co najmniej 30fps

 • Przechwytywanie i rejestracja sygnałów audio cyfrowych oraz analogowych zbalansowanych (poprzez złącza XLR) oraz niezbilansowanych (poprzez złącza RCA)

 • Wybór wielu profili streamingowania z wykorzystaniem różnych szybkości kodowania dla sygnałów video oraz audio

 • Możliwość integracji z systemem zintegrowanego sterowania kompatybilnym ze standardem przemysłowym (np. z AVIT, Crestron, AMX) i posiadać złącze RS232 do sterowania zdalnego

 • Zzłącze DVI do rejestracji prezentacji z komputerów oraz obrazów z prezenterów/wizualizerów

 • Wbudowana nagrywarkę płyt CD/DVD

 • Zapewniony proces kodowania w czasie rzeczywistym polegający na obróbce i cyfryzacji sygnałów podłączonych do złącz VGA i DVI do postaci wizualnej prezentacji obrazów zsynchronizowanych z kodowanymi strumieniami video i audio, pozwalającej na nawigowanie z wykorzystaniem linii czasowej oraz znaczników i indeksów

 • Przechwytywanie i rejestracja obrazów prezentacji w formatach 4:3, 16:9, 16:10, 15:9 oraz 15:10 o rozdzielczości do 1920x1080 oraz 480p, 720p i 1080i

 • Przechwytywanie, rejestracja i wyświetlanie prezentacji w postaci obrazów ruchomych I filmów oraz obrazów ruchomych i filmów zawartych w pojedynczych lub wybranych slajdach prezentacji

 • Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający zatrzymanie (Pause) oraz wznowienie (Resume) rejestrowanych i przechwytywanych materiałów multimedialnych w dowolnym czasie zarówno podczas rejestracji on-demand jak i rejestracji i przechwytywania w trybie live

 • Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający automatyczne (bez obecności personelu obsługi) rozpoczęcie jak i zakończenie rejestracji w oparciu o wcześniej zdefiniowany terminarz/kalendarz wykładów/seminariów. Terminarz/kalendarz rejestracji musi uwzględniać prezentacje i wykłady powtarzające się systematycznie jak i musi umożliwiać wprowadzanie wyjątków poprzez definiowanie dat wyjątkowych (wakacji, świąt, przerw, itp.)

 • Interfejs obsługi rejestracji umożliwiający:

  • zdalny monitoring i kontrolę z dowolnego miejsca poprzez aplikację web’ową opracowaną przez tego samego producenta,

  • zdalny monitoring funkcji włącznie z podglądem sygnałów audio, video i prezentacja,

  • zdalne sterowanie funkcjami Start/Pause/Stop

  • wybór i zamianę źródeł audio, video i VGA/DVI

  • korekcji jakości obrazu, czułości, częstotliwości skanowania (ilość rejestrowanych klatek na sekundę)

  • usuwanie materiałów z urządzenia rejestrującego

  • publikowania na serwerze materiałów zapisanych w urządzeniu rejestrującym

 • Możliwość zapisania zakodowanych materiałów zgromadzonych w urządzeniu rejestrującym bezpośrednio na płytach CD i DVD wraz z interfejsem web’owym

 • Generowanie kodowanego materiału, który jest automatycznie dostępny zarówno jako streaming „na żywo” jak i poprzez dostęp „na życzenie”

 • Generowanie kodowanego materiału multimedialnego, który może być edytowany z wykorzystaniem software dostarczonego przez tego samego producenta. Przy czym software służący do edytowania musi zawierać wygląd graficzny linii czasowej dla streamingowanych sygnałów audio, video i skojarzonych obrazów oraz umożliwiać dogrywanie filmów video, wycinanie sekwencji video, kompletną wymianę warstwy video, edytowanie, usuwanie i wymianę obrazów, zmianę czasu prezentacji danych obrazów oraz kreowanie rozdziałów.

 • Spełnione wymagania certyfikacji CE, stosowna deklaracja zgodności CE

 • Spełnione wymagania RoHS

 • Opracowanie oraz objęcie gwarancją i wsparciem technicznym przez tego samego producenta co oprogramowanie i aplikacje dostarczone wraz z urządzeniem (z wyjątkiem systemu operacyjnego)

 • Gwarancja tego samego producenta co oprogramowanieUrządzenie rejestrujące, system zarządzania materiałami i automatyzacji

 • Materiał zarejestrowany przez urządzenie rejestrujące musi mieć możliwość organizowania, indeksowania, przeszukiwania i zarządzania z wykorzystaniem systemu opracowanego przez tego samego producenta; system ten musi być wykorzystywać interfejs web’owy

 • System musi umożliwiać wcześniejsze ustalanie terminarza rejestracji prezentacji/wykładów i dodatkowo musi umożliwiać między innymi:

 • Wprowadzenie wcześniej ustalonej ilość rejestracji

 • Wprowadzenie wcześniej ustalonej ilości przerw w rejestracji danego wykładu/prezentacji

 • Wprowadzenie wcześniej zaplanowanych rejestracji wykładów/prezentacji powtarzalnych i wygłaszanych systematycznie

 • Wprowadzanie dat będących wyjątkami jednorazowymi lub globalnymi w zaplanowanych rejestracjach wykładów/prezentacji seryjnych (wakacje, święta, przerwy, itp.)

 • Wykorzystanie z przykładów do klonowania parametrów z istniejących prezentacji

 • Importowanie kalendarza spotkań z systemu zarządzania salami oraz aplikacji terminarzowych

 • Zaraz po zakończeniu rejestracji wykładu/prezentacji system musi pozwalać na automatyczne I natychmiastowe zrzucenie materiału w postaci gotowej do odtworzenia bezpośrednio do systemu zarządzania i zapewniać natychmiastowy dostęp do zarejestrowanego materiału dla upoważnionych osób

 • System musi zapewniać automatyczne tworzenie dowolnej ilości katalogów web’owych z zarejestrowanymi wykładami/prezentacjami zapewniając przy tym:

 • Dowolną ilość spersonalizowanych kategorii wykładów/prezentacji lub folderów do przechowywania materiałów,

 • Spersonalizowany wygląd interfejsu dla materiałów zarejestrowanych, banerów, grafiki i schematów kolorów

 • Kanały RSS umożliwiające autoryzowanym użytkownikom subskrypcję informacji o zawartości katalogów będących w ich zainteresowaniu

 • System musi zapewniać możliwość przypisywania prezentacji do wielu katalogów, kategorii i folderów dowolnie definiowanych przez użytkownika. Przy czym katalog musi zapewniać organizowanie, sortowanie, filtrowanie oraz przeszukiwanie zawartości prezentacji w oparciu o meta-dane prezentacji

 • System musi zapewniać możliwość tworzenia spersonalizowanych ankiet oraz możliwość tworzenia ankiet w oparciu o ankiety przykładowe oraz ankiety sporządzenie wcześniej

 • System musi zapewniać możliwość zadawania moderatorowi pytań przez osoby oglądające materiał zarówno w trybie „on-demand” jak i „live”

 • System musi zapewniać możliwość ładowania i zarządzania materiałów Microsoft Windows Media video zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące jak stworzone przez inne urządzenia oraz oprogramowanie narzędziowe

 • System musi być opracowany, wyprodukowany i objęty gwarancją przez jednego producenta. Wszystkie licencje oraz umowy gwarancyjne muszą być wystawione przez tego samego producenta.

Urządzenie rejestrujące, interaktywność oraz przeglądanie materiałów rejestrowanych i streamingowanych

 • Materiał zarejestrowany musi umożliwiać nawigowanie przy użyciu standardowych dla streamingu audio/video poleceń PLAY/PAUSE/SKIP BACK/TIMELINE VIDEO jak również poprzez wybór zakładek reprezentujących zapisane zdjęcia prezentacji

 • W trybie on-demand materiał zarejestrowany musi umożliwiać nawigowanie poprzez wybór spersonalizowanych znaczników rozdziałów

 • Odtwarzanie zarejestrowanego materiału musi zapewniać pełną synchronizację prezentacji wysokiej rozdzielczości ze streamingowanym sygnałem video. Synchronizacja musi być również zapewniona gdy użytkownik korzysta z wyżej opisanych narzędzi do nawigowania

 • Prędkość odtwarzania materiałów zarejestrowanych musi być regulowana w zakresie od „połowa prędkości rejestracji” do „2-krotna prędkość rejestracji”

 • System musi umożliwiać odtwarzanie zapisanych materiałów w trybach Full-side oraz Full-screen zapewniając prezentację obrazów z rozdzielczością do 1080i

 • System musi dawać użytkownikowi/widzowi możliwość powiększenia konkretnego fragmentu obrazu prezentacji do maksymalnej rozdzielczości 1080i

 • Interfejs służący do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać personalizowanie wyglądu poprzez umieszczanie na ekranie grafiki, logo, adresów stron internetowych, aplikacji oraz linków do dodatkowych materiałów prezentacyjnych

 • Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania słów w ścieżce audio a następnie odtwarzanie prezentacji od miejsca gdzie to słowo zostało znalezione

 • Interfejs do oglądania zarejestrowanych materiałów musi umożliwiać oglądanie materiałów na platformach Windows, Macintosh oraz Linux przy użyciu takich przeglądarek jak: Explorer, Safari, Chrome czy FireFox


Urządzenie rejestrujące, raportowanie

 • System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności wszystkich dostępnych prezentacji udostępnianych „na żywo” lub „na życzenie” z uwzględnieniem następujących informacji:

  • Łączna ilość materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie”

  • Częstotliwość oglądania w zadanym okresie czasu

  • Częstotliwość oglądania zadanego segmentu wykładu/prezentacji

  • Częstotliwość oglądania generowana z konkretnego adresu IP (oglądalność w ujęciu procentowym, całkowity czas oglądania, oglądalność „na żywo” i „na życzenie” dla określonego użytkownika/studenta oraz określonego adresu IP)

 • System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności dla materiałów „na żywo” lub „na życzenie” w ujęciu dla konkretnego autora/wykładowcy:

  • Całkowita ilość wykładów/prezentacji danego wykładowcy/autora

  • Ilość materiałów oglądanych przez użytkowników w trybie „na żywo” i „na żądanie”

 • System musi zbierać i wyświetlać w czasie rzeczywistym statystyki oglądalności wszystkich dostępnych prezentacji udostępnianych „na żywo” lub „na życzenie” w ujściu dla danego użytkownika/studenta:

  • Łączny czas i ilość materiałów oglądanych „na żywo” i „na życzenie”

 • System musi dawać możliwość personalizowania kryteriów raportowania oraz zapisywania spersonalizowanych formatów raportowania dla użycia w przyszłości jako wzorzec

 • System musi umożliwiać eksportowanie danych zbierane przez system raportowania do formatów .CSV i .XML celem ich dalszej obróbki w programie Microsoft ExcelUrządzenie rejestrujące, bezpieczeństwo

 • System musi zawierać zintegrowane procedury i schematy autoryzacji i bezpieczeństwa i zapewniać integrację z zewnętrznymi usługami katalogowymi (Microsoft Active Directory lub kompatybilnymi z LDAP) w celu definiowania i zarządzania autoryzacjami przydzielonymi poszczególnym użytkownikom/studentom i grupom

 • Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do zgromadzonych prezentacji/wykładów. Schematy zabezpieczeń muszą zapewniać bezpieczeństwo i umożliwiać nadawanie praw do oglądania ściśle określonych materiałów tzn. tylko konkretnego wykładu/prezentacji lub określonej kategorii wykładów/prezentacji zawartych w katalogach webowych

 • Schematy autoryzacji i bezpieczeństwa systemu muszą zapewniać kontrolowany dostęp do funkcji administracyjnych systemu.

 • Wszystkie obrazy oraz kanały audio i video udostępniane autoryzowanym studentom/słuchaczom/użytkownikom muszą być zabezpieczone przed udostępnianiem osobom nieautoryzowanym linków do prezentacji lub do znaczników umieszczanych w prezentacjach

 • Transfer video oraz obrazów z urządzenia rejestrującego do serwera streamingującego i serwera zawartości musi być zakodowany przy użyciu protokołu zabezpieczającego Secure FTP lub innego protokołu zabezpieczającegoUrządzenie rejestrujące, skalowalność systemu

 • System musi zapewnić skalowalność rozwiązania zarówno w odniesieniu do ilości zapisanych wykładów/prezentacji jak i w odniesieniu do ilości studentów/słuchaczy/użytkowników podłączonych jednocześnie do systemu

 • System musi być kompatybilny z Microsoft SQL Server w zakresie przechowywania i zarządzania meta-danych prezentacji

 • Systemowy mechanizm wsparcia bazy danych musi być skalowalny od niewielkich, pojedynczych ilości aż do ilości rzędu tysięcy użytkowników/studentów korzystających jednocześnie w określonym momencie z połączenia z systemem. Przy czym ilości tych połączeń nie dotyczą tylko użytkowania w trybie „na życzenie” albo tylko w trybie „na żywo”, lecz musi umożliwiać dowolną kombinację ilości użytkowników korzystających z zasobów w poszczególnych trybach

 • System musi umożliwiać połączenie ze Storage Area Network (SAN)

 • System musi być kompatybilny z korporacyjnymi/uczelnianymi rozwiązaniami gromadzenia informacji poprzez zapewnienie webowego interfejsu do monitorowania statusu wszystkich wykładów/prezentacji zarejestrowanych i przechowywanych w systemieUrządzenie rejestrujące, integracja

 • Poszczególne wykłady zarejestrowane przez system jak również całe katalogi zawierające zarejestrowany materiał muszą być kompatybilne i integrowalne z innymi aplikacjami włącznie z systemem zarządzania kursami/wykładami, systemem zarządzania nauczaniem, systemem zarządzania zawartością infrastruktury korporacyjnej/uczelnianej oraz z portalami internetowymi

 • Prezentacje zarejestrowane i wygenerowane przez system muszą umożliwiać ich osadzanie na innych stronach www oraz ich odtwarzanie bezpośrednio ze stron www

 • Urządzenie rejestrujące musi umożliwiać jego integrację z systemem zintegrowanego sterowania AVIT, Crestron i AMX.

 • System musi umożliwiać jego integrację z katalogami Microsoft Active Directory oraz innymi katalogami standardu LDAP.

 • System musi umożliwiać jego integrację z jednym z systemów wideokonferencyjnych takich jak Policom, Tandberg lub Lifesize

 • Certyfikat autoryzacyjny oferentaKamera

 • Rozdzielczość min 4,1 mln pikseli

 • Jakość zapisu HD 1080i

 • Typ przetwornika CMOS

 • Zoom optyczny 25 x

 • Zoom cyfrowy 300 x

 • Stabilizator obrazu - elektroniczny

 • Przekątna ekranu LCD min 2,5 cala

 • Zapis na kartach Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, SD, SDHC

 • Złącza: HDMI, komponent, USB

 • Waga poniżej 250 gStatyw do kamery trójnożny

 • Wysokość minimalna 51cm

 • Wysokość maksymalna 145cm

 • Waga poniżej 1,5 kg

 • W komplecie pokrowiec

 • Udźwig nie mniejszy jak 1,8 kgMonitor LCD - TV

  • Przekątna 20”

  • Rozdzielczość 1600 x 900 pikseli

  • Jasność 250 cd/m2

  • Kontrast 1000:1 (typowy)

  • Głośniki: min 2 x 3 W

  • Wbudowany tuner TV

  • Złącza: 1x komponent (5x BNC), 1 x S-video, wejście audio (2 x RCA), wyjście SPDIF,

  • 1 x HDMI, 1 x scart, wejście antenowe

  • Waga max 5 kg

  • Obudowa w kolorze czarnymSzafa sprzętowa typu Rack

 • Wymiary zewnętrzne: wysokość z kółkami max 86 cm, szerokość max 58 cm, głębokość max 59cm

 • Wymiary wewnętrzne: wysokość max 63 cm, szerokość max 50 cm, głębokość max 55 cm

 • Nośność min 225 kg

 • Drzwi frontowe pełne metalowe z zamkiem

 • 4 koła gumowo-metalowe

 • Na ścianach bocznych uchwyty ułatwiające transport szafy

 • Obudowa lakierowana proszkowo na kolor czarny
*niepotrzebne skreślić1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna