Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona3/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części I zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część I - dostawa serwera z KVM, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część I zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części I zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część I zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część I zamówienia – serwer i KVM


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametryObudowa
Płyta główna

Chipset

Procesor

RAM

Zabezpieczenia pamięci RAM

Gniazda PCI

Interfejsy sieciowe


Napęd optyczny

Dyski twarde


Porty

Kontroler RAID

Karta graficzna

Elementy redundantne HotPlug


Zasilacze


Bezpieczeństwo


Diagnostyka


Zarządzanie i monitoring
Certyfikaty

Warunki gwarancji

Dokumentacja użytkownika


- konfiguracja 2

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametryKVM
................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części II zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część II– dostawa urządzeń sieciowych, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część II zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części II zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część II zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część II zamówienia – urządzenia sieciowe


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametryObudowa
Procesory


Pamięć RAM

Płyta główna

Sloty PCI
Dyski HDD
Kontroler RAID
Karta sieciowa


Karta graficzna


Porty


Zasilanie

Zarządzanie

System operacyjny


Gwarancja i serwis


Wyposażenie


Zaświadczenia/certyfikaty- konfiguracja2Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametryObudowa


Pamięć RAM

Pamięć Flash

Protokół łącza danych

Protokół sieciowy/transmisji

Protokół trasowania

Protokół zdalnego zarządzania

Dodatkowe funkcje

Zgodne standardy

Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia

Liczba wolnych slotów na moduły rozszerzeń

Metody uwierzytelniania

Zasilacz

Bezpieczeństwo/certyfikaty
Spełniane normy w zakresie emisji elektromagnetycznej

Zakres temperatur w zakresie eksploatacji

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji

Masa

Gwarancja


- konfiguracja 3Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametryObudowa


Procesor

Liczba portów


Dodatkowe informacje na temat portów

Rozmiar tablicy adresów MAC

Zarządzanie

Warstwa przełączania

Funkcje warstwy 3

Prędkość magistrali

Przepustowość


Ilość obsługiwanych VLAN


Funkcje wysokiej dostępności

Bezpieczeństwo

Auto MDIX

Agregacja portów

QoS


Monitorowanie
Oprogramowanie

Gwarancja


Serwis


Pozostałe funkcje

Zasilanie
Możliwość rozszerzenia o następujące protokoły

Dodatkowe informacje

................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części III zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część III – dostawa serwerów, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... zł


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna