Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona4/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

słownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część III zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części III zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część III zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część III zamówienia – serwery


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Obudowa2

Płyta główna3

Chipset4

Procesor


5

RAM


6

Zabezpieczenia pamięci RAM7

Gniazda PCI8

Interfejsy sieciowe9

Napęd optyczny10

Dyski twarde


11

Porty12

Kontroler RAID13

Karta graficzna14

Elementy redundantne HotPlug15

Zasilacze16

Diagnostyka17

Zarządzanie

i monitoring

18

Elementy dodatkowe19

Certyfikaty i normy20

Warunki gwarancji21

Dokumentacja


- konfiguracja 2

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Obudowa2

Płyta główna


3

Chipset4

Procesor


5

RAM6

Zabezpieczenia pamięci RAM7

Gniazda PCI8

Interfejsy sieciowe


9

Napęd optyczny10

Dyski twarde


11

Porty12

Kontroler RAID13

Karta graficzna14

Elementy redundantne HotPlug15

Zasilacze16

Diagnostyka17

Zarządzanie

i monitoring


18

Bezpieczeństwo19

Elementy dodatkowe20

Certyfikaty i normy21

Warunki gwarancji22

Dokumentacja


- konfiguracja 3

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Obudowa


2

Płyta główna3

Chipset4

Procesor5

RAM


6

Zabezpieczenia pamięci RAM7

Gniazda PCI8

Interfejsy sieciowe9

Napęd optyczny10

Dyski twarde11

Porty2

Kontroler RAID13

Karta graficzna14

Elementy redundantne HotPlug15

Zasilacze16

Diagnostyka17

Zarządzanie

i monitoring

18

Bezpieczeństwo19

Elementy dodatkowe20

Certyfikaty i normy21

Warunki gwarancji22

Dokumentacja

................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części IV zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część IV – dostawa przełącznika sieciowego, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część IV zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części IV zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część IV zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część IV zamówienia – przełącznik sieciowy


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametryArchitektura sieci


Porty sieciowe (RJ45)

Zarządzanie/monitorowanie


Protokoły uwierzytelniania i kontroli


Obsługiwane protokoły i standardy


Rozmiar tablicy adresów


Prędkość magistrali wewnętrznej


Bufor pamięci


Możliwość łączenia w stos


Obudowa i wyposażenie


Gwarancja / rękojmia


Masa


Wymaganie zgodności1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna