Uniwersytet warszawski



Pobieranie 1.23 Mb.
Strona5/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)



FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części V zamówienia



Oferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część V – dostawa stacji roboczych i monitorów, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... zł



słownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część V zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części V zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część V zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część V zamówienia – stacje robocze i monitory


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Procesor




2

Pamięć



3

Dysk twardy



4

Karta graficzna



5

Napęd optyczny



6

Złącza



7

Wbudowane wyposażenie


8

Dodatkowe wyposażenie


9

System operacyjny



10

Gwarancja



- konfiguracja 2

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Przekątna ekranu



2

Technologia wykonania

matrycy




3

Rozdzielczość



4

Złącza



5

Wbudowane urządzenia



6

Wyposażenie



7

Gwarancja






- konfiguracja 3

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Przekątna ekranu



2

Technologia wykonania

matrycy





3

Rozdzielczość



4

Złącza



5

Wbudowane urządzenia



6

Wyposażenie



7

Gwarancja



................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)



FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części VI zamówienia



Oferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część VI – dostawa drukarek i skanerów, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... zł



słownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część II zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części VI zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część VI zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część VI zamówienia – drukarki i skanery


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry



Prędkość drukowania





Jakość druku





Wydajność





Technologia druku





Zainstalowana pamięć własna





Maksymalna pamięć własna





Złącza





Praca w sieci





Druk dwustronny





Obsługiwane formaty nośników





Panel sterowania





Obsługiwane standardy (języki) druku





Podajniki papieru





Wymiary





Masa





Gwarancja


- konfiguracja 2



Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................



Lp.

Komponent

Oferowane parametry



Funkcje podstawowe





Prędkość drukowania





Jakość druku (rozdzielczość)





Wydajność druku





Technologia druku





Zainstalowana pamięć własna





Maksymalna pamięć własna





Złącza





Praca w sieci





Druk dwustronny





Obsługiwane formaty nośników





Panel sterowania





Obsługiwane standardy (języki) druku





Podajniki papieru.





Skaner





Faks





Wymiary





Masa





Gwarancja



................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części VII zamówienia



Oferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część VII – dostawa komputerów przenośnych, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... zł



słownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część VII zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:



Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części VII zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część VII zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część VII zamówienia – komputery przenośne:

- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Wyświetlacz



2

Procesor




3

Pamięć


4

Dysk twardy



5

Karta graficzna



6

Napęd optyczny



7

Złącza



8

Klawiatura/Touchpad



9

Wbudowane wyposażenie


10

System operacyjny



11

Masa



12

Bateria



13

Dodatkowa charakterystyka




14

Gwarancja






















- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Procesor



2

Matryca



3

Porty I/O



4

Pamięć RAM



5

Dysk twardy



6

Karta dźwiękowa



7

Karta graficzna



8

Komunikacja



9

Napęd optyczny



10

Obudowa



11

System operacyjny



12

Wyposażenie


13

Bateria



14

Gwarancja




15

Dodatkowe informacje


................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części VIII zamówienia



Oferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część VIII – dostawa urządzenia UPS, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... zł



słownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część VIII zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:



Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części VIII zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część VIII zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część VIII zamówienia – urządzenie UPS:

- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................



Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Moc wyjściowa



2

Ilość faz



3

Opis wejść


4

Charakterystyka prądowo-napięciowa




5

Charakterystyka pracy urządzenia



6

Wyposażenie



7

Zarządzanie i monitoring


8

Bezpieczeństwo oraz normy



9

Oprogramowanie




10

Dodatkowe informacje




11

Masa





Wymiary


12

Dodatkowe wymagania


................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części IX zamówienia



Oferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część IX – dostawa urządzeń multimedialnych bez montażu, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... zł



słownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część IX zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:



Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części IX zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część IX zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część IX zamówienia – urządzenia multimedialne:

- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................



Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Jasność



2

Kontrast



3

Rozdzielczość



4

Przekątna obrazu



5

Odległość wyświetlania



6

Żywotność lampy



7

Technologia wyświetlania



8

Ustawianie powiększenia

i ostrości





9

Złącza



10

Cechy dodatkowe



11

Wyposażenie



12

Masa



13

Gwarancja

- konfiguracja 2

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................



Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Jasność



2

Kontrast



3

Rozdzielczość



4

Przekątna obrazu



5

Odległość wyświetlania



6

Żywotność lampy



7

Technologia wyświetlania



8

Ustawianie powiększenia

i ostrości





9

Złącza


10

Cechy dodatkowe



11

Wyposażenie



12

Masa



13

Gwarancja


- konfiguracja 3

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry



Przekątna ekranu






Technologia matrycy





Rozdzielczość






Wbudowane tunery





Głośniki





Złącza





Wyposażenie






Gwarancja



................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części X zamówienia



Oferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część X – dostawa urządzeń multimedialnych z montażem, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... zł



słownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część IX zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:



Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części X zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część X zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część X zamówienia – urządzenia multimedialne:

  1. element 1 – system projekcji

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................



Lp.

Komponent

Oferowane parametry



Projektor multimedialny





Obiektyw





Uchwyt do projektora





Ekran elektryczny





Procesor graficzny - skaler





Dotykowy monitor interaktywny





Wizualizer






Przełącznik switcher USB





Matryca HDMI 4 X 4






Matryca 8 X 4 VGA + audio stereo






Przyłącze stołowe I





Przyłącze stołowe II






Klawiatura wandaloodporna





Okablowanie





  1. element 2 – system audio

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

  1. 1.

Głośnik średniotonowy






Głośnik basowy (tego samego producenta, co głośnik w poz. 1)





Cyfrowy procesor strefowy






Mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem i odbiornikiem






Wzmacniacz mocy





Mikrofon pojemnościowy stołowy






Przyłącze stołowe III






Statyw mikrofonowy podłogowy






Statyw mikrofonowy stołowy






Okablowanie





  1. element 3 – System sterowania

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

  1. 1.

Jednostka centralna systemu sterowania





Moduł zewnętrzny rozszerzeń portów RS





Moduł przekaźnikowy instalowany na szynie DIN





Karta rozszerzeń Ethernet do podłączenia do sieci LAN





Panel dotykowy





  1. element 4 – System wideokonferencyjny

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

  1. 1.

System wideo-konferencyjny





Element 5 – System rejestracji sygnałów multimedialnych

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................



Lp.

Komponent

Oferowane parametry



Urządzenie rejestrujące, ogólne





Urządzenie rejestrujące, system zarządzania materiałami i automatyzacji







Urządzenie rejestrujące, interaktywność oraz przeglądanie materiałów rejestrowanych i streamingowanych





Urządzenie rejestrujące, raportowanie





Urządzenie rejestrujące, bezpieczeństwo






Urządzenie rejestrujące, skalowalność systemu






Urządzenie rejestrujące, integracja






Kamera





Statyw do kamery trójnożny





Monitor LCD - TV





Szafa sprzętowa typu Rack



................................. ...................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 1

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że

spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:


1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;


2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;


4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 2

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegamy

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

załącznik do Formularza Nr 2:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy


UWAGA: Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty – wg art. 4 § 4 niniejszej SIWZ.

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



FORMULARZ NR 3

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Lp.

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom RZECZOWY

1



2



3



4


Należy wykazać (określić), jaki zakres rzeczowy zamówienia wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom. Pozostałe roboty wykonawca wykona siłami własnymi.

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część I zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna