Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona5/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części V zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część V – dostawa stacji roboczych i monitorów, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część V zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części V zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część V zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część V zamówienia – stacje robocze i monitory


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Procesor
2

Pamięć3

Dysk twardy4

Karta graficzna5

Napęd optyczny6

Złącza7

Wbudowane wyposażenie


8

Dodatkowe wyposażenie


9

System operacyjny10

Gwarancja- konfiguracja 2

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Przekątna ekranu2

Technologia wykonania

matrycy
3

Rozdzielczość4

Złącza5

Wbudowane urządzenia6

Wyposażenie7

Gwarancja


- konfiguracja 3

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Przekątna ekranu2

Technologia wykonania

matrycy

3

Rozdzielczość4

Złącza5

Wbudowane urządzenia6

Wyposażenie7

Gwarancja................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)FORMULARZ OFERTY

Część B – szczegółowa dla części VI zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część VI – dostawa drukarek i skanerów, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część II zamówienia – (zob. ust. 11 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Po przedstawieniu przez Zamawiającego dokumentów wymienionych w art. 83, ust. 14, pkt 1 Ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11.03.2004, Dz.U 54, poz 535 uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku

VAT, zobowiązujemy się do zastosowania, na podstawie tej ustawy stawki VAT w wysokości 0%.

5. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:

Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 45 dni licząc od daty podpisania umowy

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części VI zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

9. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część VI zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11. Opis przedmiotu oferty – część VI zamówienia – drukarki i skanery


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametryPrędkość drukowania

Jakość druku

Wydajność

Technologia druku

Zainstalowana pamięć własna

Maksymalna pamięć własna

Złącza

Praca w sieci

Druk dwustronny

Obsługiwane formaty nośników

Panel sterowania

Obsługiwane standardy (języki) druku

Podajniki papieru

Wymiary

Masa

Gwarancja


- konfiguracja 2Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................Lp.

Komponent

Oferowane parametryFunkcje podstawowe

Prędkość drukowania

Jakość druku (rozdzielczość)

Wydajność druku

Technologia druku

Zainstalowana pamięć własna

Maksymalna pamięć własna

Złącza

Praca w sieci

Druk dwustronny

Obsługiwane formaty nośników

Panel sterowania

Obsługiwane standardy (języki) druku

Podajniki papieru.

Skaner

Faks

Wymiary

Masa

Gwarancja................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części VII zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część VII – dostawa komputerów przenośnych, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część VII zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części VII zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część VII zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część VII zamówienia – komputery przenośne:

- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Wyświetlacz2

Procesor
3

Pamięć


4

Dysk twardy5

Karta graficzna6

Napęd optyczny7

Złącza8

Klawiatura/Touchpad9

Wbudowane wyposażenie


10

System operacyjny11

Masa12

Bateria13

Dodatkowa charakterystyka
14

Gwarancja


- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Procesor2

Matryca3

Porty I/O4

Pamięć RAM5

Dysk twardy6

Karta dźwiękowa7

Karta graficzna8

Komunikacja9

Napęd optyczny10

Obudowa11

System operacyjny12

Wyposażenie


13

Bateria14

Gwarancja
15

Dodatkowe informacje


................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części VIII zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część VIII – dostawa urządzenia UPS, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część VIII zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części VIII zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część VIII zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część VIII zamówienia – urządzenie UPS:

- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Moc wyjściowa2

Ilość faz3

Opis wejść


4

Charakterystyka prądowo-napięciowa
5

Charakterystyka pracy urządzenia6

Wyposażenie7

Zarządzanie i monitoring


8

Bezpieczeństwo oraz normy9

Oprogramowanie
10

Dodatkowe informacje
11

Masa

Wymiary


12

Dodatkowe wymagania


................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części IX zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część IX – dostawa urządzeń multimedialnych bez montażu, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część IX zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części IX zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część IX zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część IX zamówienia – urządzenia multimedialne:

- konfiguracja 1

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Jasność2

Kontrast3

Rozdzielczość4

Przekątna obrazu5

Odległość wyświetlania6

Żywotność lampy7

Technologia wyświetlania8

Ustawianie powiększenia

i ostrości

9

Złącza10

Cechy dodatkowe11

Wyposażenie12

Masa13

Gwarancja

- konfiguracja 2

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................Lp.

Komponent

Oferowane parametry

1

Jasność2

Kontrast3

Rozdzielczość4

Przekątna obrazu5

Odległość wyświetlania6

Żywotność lampy7

Technologia wyświetlania8

Ustawianie powiększenia

i ostrości

9

Złącza


10

Cechy dodatkowe11

Wyposażenie12

Masa13

Gwarancja


- konfiguracja 3

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametryPrzekątna ekranu


Technologia matrycy

Rozdzielczość


Wbudowane tunery

Głośniki

Złącza

Wyposażenie


Gwarancja................................................ ........................... dnia ..............

(pieczęć firmowa wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

część B – szczegółowa dla części X zamówieniaOferujemy:

1. Wykonanie zadania p.n. dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW – część X – dostawa urządzeń multimedialnych z montażem, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ......................................................... złsłownie: ................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................,

w tym


kwota netto ............................................................................................................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................................... ...............................................................................................................................................)

należny podatek VAT w wysokości 22%, tj. ...................................... zł.

(słownie złotych: ................................................................................................................... ..................................................................................................................................).


2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, o standardach nie niższych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia – część IX zamówienia – (zob. ust. 10 niniejszego formularza).

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami


i dopłatami - koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport, dostarczenie, montaż i ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego .

4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:Zakończenie – zamówienie wykonamy w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy

5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy dla części X zamówienia, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ……………………… zł brutto.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

8. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi w opisie oferowanego sprzętu.

9. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na część X zamówienia w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. Opis przedmiotu oferty – część X zamówienia – urządzenia multimedialne:

  1. element 1 – system projekcji

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................Lp.

Komponent

Oferowane parametryProjektor multimedialny

Obiektyw

Uchwyt do projektora

Ekran elektryczny

Procesor graficzny - skaler

Dotykowy monitor interaktywny

Wizualizer


Przełącznik switcher USB

Matryca HDMI 4 X 4


Matryca 8 X 4 VGA + audio stereo


Przyłącze stołowe I

Przyłącze stołowe II


Klawiatura wandaloodporna

Okablowanie

  1. element 2 – system audio

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

  1. 1.

Głośnik średniotonowy


Głośnik basowy (tego samego producenta, co głośnik w poz. 1)

Cyfrowy procesor strefowy


Mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem i odbiornikiem


Wzmacniacz mocy

Mikrofon pojemnościowy stołowy


Przyłącze stołowe III


Statyw mikrofonowy podłogowy


Statyw mikrofonowy stołowy


Okablowanie

  1. element 3 – System sterowania

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................


Lp.

Komponent

Oferowane parametry

  1. 1.

Jednostka centralna systemu sterowania

Moduł zewnętrzny rozszerzeń portów RS

Moduł przekaźnikowy instalowany na szynie DIN

Karta rozszerzeń Ethernet do podłączenia do sieci LAN

Panel dotykowy

  1. element 4 – System wideokonferencyjny

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................

Lp.

Komponent

Oferowane parametry

  1. 1.

System wideo-konferencyjny

Element 5 – System rejestracji sygnałów multimedialnych

Nazwa handlowa modelu (w tym nazwa producenta) - ....................................................................................................Lp.

Komponent

Oferowane parametryUrządzenie rejestrujące, ogólne

Urządzenie rejestrujące, system zarządzania materiałami i automatyzacjiUrządzenie rejestrujące, interaktywność oraz przeglądanie materiałów rejestrowanych i streamingowanych

Urządzenie rejestrujące, raportowanie

Urządzenie rejestrujące, bezpieczeństwo


Urządzenie rejestrujące, skalowalność systemu


Urządzenie rejestrujące, integracja


Kamera

Statyw do kamery trójnożny

Monitor LCD - TV

Szafa sprzętowa typu Rack................................. ...................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 1

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że

spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:


1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;


2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;


4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ NR 2

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegamy

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

załącznik do Formularza Nr 2:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy


UWAGA: Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty – wg art. 4 § 4 niniejszej SIWZ.

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcyFORMULARZ NR 3

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Lp.

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom RZECZOWY

1234


Należy wykazać (określić), jaki zakres rzeczowy zamówienia wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom. Pozostałe roboty wykonawca wykona siłami własnymi.

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część I zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna