Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona6/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Formularz cenowy – część I zamówienia


Serwer i KVM– według załącznika nr 1 – część I zamówienia


L.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto

Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6Serwer – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część I zamówienia

1KVM – konfiguracja 2 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część I zamówienia

1
RAZEM

X

2

X

.............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część II zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

Formularz cenowy – część II zamówienia


Urządzenia sieciowe – według załącznika nr 1 – część II zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6Serwer sieciowy – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1
Ruter – konfiguracja 2 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1
Switch – konfiguracja 3 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część II zamówienia

1


RAZEM

X

3

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część III zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

Formularz cenowy – część III zamówienia


Serwery – według załącznika nr 1 – część III zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6Serwer projektowy – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część III zamówienia

1
Serwer obliczeniowy – konfiguracja 2 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część III zamówienia

1
Serwer bazodanowy – konfiguracja 3 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część III zamówienia

1


RAZEM

X

3

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część IV zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna