Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona7/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Formularz cenowy – część IV zamówienia


Przełącznik sieciowy – według załącznika nr 1 – część IV zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Przełącznik sieciowy – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część IV zamówienia

1


RAZEM

X

1

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część V zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

Formularz cenowy – część V zamówienia


Stacje robocze i monitory – według załącznika nr 1 – część V zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6Stacje robocze – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część V zamówienia

16
Monitory – konfiguracja 2 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część V zamówienia

16
Monitory – konfiguracja 3 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część V zamówienia

5


RAZEM

X

37

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część VI zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

Formularz cenowy – część VI zamówienia


Drukarki i skanery – według załącznika nr 1 – część VI zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6Drukarka – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część VI zamówienia

1
Urządzenie wielofunkcyjne – konfiguracja 2 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część VI zamówienia

1


RAZEM

X

2

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część VII zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna