Uniwersytet warszawskiPobieranie 1.23 Mb.
Strona8/15
Data02.05.2016
Rozmiar1.23 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Formularz cenowy – część VII zamówienia


Komputery przenośne – według załącznika nr 1 – część VII zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6Notebooki – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część VII zamówienia

5
Netbooki – konfiguracja 2 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część VII zamówienia

5


RAZEM

X

10

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część VIII zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

Formularz cenowy – część VIII zamówienia


Urządzenie UPS – według załącznika nr 1 – część VIII zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6

1.

UPS – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część VIII zamówienia

1


RAZEM

X

1

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część IX zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.

Formularz cenowy – część IX zamówienia


Urządzenia multimedialne bez montażu – według załącznika nr 1 – część IX zamówieniaL.p.

Oferowany sprzęt

Liczba sztuk


Cena jednostkowa netto


Wartość netto

kol. 3 x kol. 4

Wartość brutto

kol. 5 + 22 %VAT

1

2

3

4

5

6

1.

Projektor multimedialny – konfiguracja 1 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część IX zamówienia

1


2.

Projektor multimedialny – konfiguracja 2 – zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część IX zamówienia

1


3.

Telewizor plazmowy – konfiguracja 3 - zgodnie z opisem zawartym w formularzu B oferty – część IX zamówienia

2


RAZEM

X

4

X


............................. ...............................................................

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

…………………………

pieczęć firmowa wykonawcy


FORMULARZ NR 4 – część III zamówienia

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WMIM-371-3/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW”.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna