Uniwersytet XXXXX wydział XXXXPobieranie 153.17 Kb.
Strona1/4
Data02.05.2016
Rozmiar153.17 Kb.
  1   2   3   4

UNIWERSYTET xxxxx

WYDZIAŁ xxxx

INSTYTUT PSYCHOLOGII

w xxxxx

Jan Kowalski

(numer albumu)

Pisanie prac magisterskich zgodnie z oczekiwaniem promotora. Wydanie VII.

Tytuł pracy w języku angielskim1


Praca magisterska

napisana pod kierunkiem


prof. dr. hab. Władysława Jacka Paluchowskiego

Akceptuję pracę


……………………………

20XX

[Panu] Promotorowi [serdecznie] dziękuję za inspirację oraz pomoc

w sformułowaniu problemu i konstrukcji metod badawczych; że mogłem pod jego kierunkiem zdobywać wiedzę i doświadczenie; za życzliwą

oraz miłą atmosferę sprzyjającą pracy naukowej itp. itd.

mgr [dr] XY

za pomoc, na którą zawsze mogłem liczyć, szczególnie przy obliczeniach statystycznych.

mgr [dr] XY

za cenne wskazówki i pomoc podczas badań terenowych..

Mężowi [Żonie, Krzysztofowi, Joannie] dziękuję za organizacyjną pomoc w zebraniu materiałów,

Rodzicom za niesłabnące wsparcie uczuciowe,

jakiego mi udzielali podczas pisania tej pracy,

Wszystkim za cierpliwość,

a przyjaciołom za głębokie, choć dołujące

uwagi do wcześniejszej wersji tej pracy

Streszczenie

Streszczenie, umieszczone na osobnej stronie, po karcie tytułowej; tekst powinien zawierać:

1. Opis bibliograficzny pracy, pkt 12: nazwisko, imię autora (data obrony). Tytuł. Praca magisterska pod kierunkiem (imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy), Poznań: Instytut Psychologii UAM, liczba ogólna stron, liczba wykorzystanych pozycji bibliograficznych, liczba aneksów + np. ilustracji


Przykład opisu: Nowakowska, Dorota (2007). Internet jako źródło informacji kulturalno-turystycznej. Praca magisterska pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Wandy Pindlowej, Poznań: Instytut Psychologii UAM, 200 s., 145 poz. bibl., 6 aneksów + 10 tabl.

2. Napis, pkt 14: Streszczenie (ześrodkowany)

3. Tekst streszczenia w języku polskim2 oraz angielskim, czcionka pkt 12 (przedmiot i cel pracy, najważniejsze elementy treści, eksponujące nowe metody badawcze i nowe osiągnięcia, główne tezy i najważniejsze wnioski lub argumenty autora, charakterystyka wykorzystanych źródeł i opracowań, omówienie WYNIKÓW BADAŃ z uwzględnieniem wyników liczbowych; por. odnośniki dolne)

4. Napis, pkt 14: Słowa kluczowe (max. 5 słów kluczowych w języku polskim oraz angielskim WERSALIKAMI, ułożonych w porządku alfabetycznym, oddzielanych o siebie pauzami)

Słowa kluczowe3: patrz http://www.youtube.com/watch?v=loMjUl4e8jY

Summary4

word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word
Keywords:

SPIS STREŚCI


1. Oczekiwania wobec prac .................................................................................... strona

1.1 Strona tytułowa i tytuły ...................................................................................... strona

1.2 Układ strony ....................................................................................................... strona

1.3 Cechy formalne tekstu ........................................................................................ strona

1.4 Tabele i rysunki .................................................................................................. strona

1.5 Cytowanie literatury ............................................................................................ strona

1.5.1 Literatura cytowana .......................................................................................... strona
2. Strona merytoryczna pracy ................................................................................. strona

2.1 Przygotowanie ...................................................................................................... strona

2.2 Struktura i styl pracy ............................................................................................ strona

2.3 Spis treści – założenia formalne ........................................................................... strona

2.4 Opis wykorzystywanych w pracy narzędzi .......................................................... strona
3. Kryteria oceny prac magisterskich .................................................................... strona

3.1 Tytuł a treść pracy .............................................................................................. strona

3.2 Ocena układu pracy ............................................................................................. strona

3.3 Merytoryczna ocena pracy ...................................................................................... strona

3.4. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł ...................................................... strona

3.5. Ocena formalno językowa ...................................................................................... stronaLiteratura cytowana .................................................................................................. strona

Spis tabel, rysunków i rycin ....................................................................................... strona

Załącznik 1. Kwestionariusz oceny pracy magisterskiej ................................................ strona

  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna