Ustala się następujący zestaw umundurowania kadeta Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w LubaszuPobieranie 25.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.64 Kb.
Ustala się następujący zestaw umundurowania kadeta Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Lubaszu:

- buty czarne, wysokie za kostki, np. wzór 92 lub 98 lub 93HD, • spodnie czarne wzór BDU-65,

 • koszulka t-shirt – kolor czarny jednolity lub czarny jednolity z emblematami szkoły.

 • bluza metro, wzór BDU-65,

 • kurtka zimowa wzór BDU-65,

 • czapka czarna lub beret czarny po zaliczeniu sprawdzianu kompetencyjnego „Czarny beret”.

 • w okresie zimowym dopuszczone jest noszenie szalików w kolorze odcienia munduru lub chusty tzw. Arafatki.

Munduru galowy: mundur szkolny uzupełniony białą koszulą i czarnym krawatem.


Mundur Sekcji ASG: umundurowanie i wyposażenie ustala opiekun profilu policyjno-wojskowego - dotyczy zajęć w ramach sekcji ASG i pokazów.
Dopuszcza się wykorzystanie munduru wojskowego wz. 93 w trakcie obozów, sprawdzianów kompetencyjnych (podstawa prawna RMON)

Mundur nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych, w zależności od pory roku, rozróżnia się okresy: •    letni - trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września; 

 •    zimowy - trwający od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

 •    przejściowy  - miesiące: marzec, kwiecień, październik i listopad.

Ubiór letni:

- buty czarne, wysokie za kostki, np. wzór 92 lub 98 lub 93HD,

- spodnie czarne wzór BDU-65,

- koszulka t-shirt – kolor czarny jednolity lub czarny jednolity z emblematami szkoły.

- bluza metro, wzór BDU-65,

- czapka czarna lub beret czarny.

Ubiór zimowy:

buty czarne, wysokie za kostki, np. wzór 92 lub 98 lub 93HD,

- spodnie czarne wzór BDU-65,

- koszulka t-shirt – kolor czarny jednolity lub czarny jednolity z emblematami szkoły.

- bluza metro, wzór BDU-65,

- kurtka zimowa wzór BDU-65,

- czapka czarna lub beret czarny.

W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich.

W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

W zależności od warunków atmosferycznych ubiór ustala:

1) w przypadku wystąpień zbiorowych – dyrektor szkoły;


 1. w przypadku wystąpień indywidualnych – dowódca szkoły.

Kadet profilu policyjno-wojskowego oraz profilu pożarniczego jest zobowiązany występować w szkole podczas zajęć lekcyjnych w mundurze, przy czym piątek jest dniem bez munduru.


Kadet profilu policyjno-wojskowego oraz profilu pożarniczego zobowiązany jest posiadać na mundurze wierzchnim (bluza) wyznaczniki:


- flagi biało-czerwone na rękawach,

- tarczy szkolnej,

- stopnia szkolnego

- imiennego identyfikatora


Na kurtce zimowej:

 • flagi biało-czerwone na rękawach,

 • imiennego identyfikatora

Nakrycia głowy:

  CZAPKA (wg. ustalonego wzoru, koloru czarnego)

BERET (wg. ustalonego wzoru, koloru czarnego, opiekunowie profilu oraz kadeci po zaliczeniu sprawdzianu kompetencyjnego „Czarny Beret”).
Beret, nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby przysłaniał ucho. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej udowej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia szkolnego skierowaną do przodu.

Na czapce i berecie dystynkcje nosi się pod kątem 45 º do krawędzi dolnej czapki, beretu.

Proporczyk nosi się wyłącznie na berecie z lewej strony w odległości 10 mm za oznaką stopnia szkolnego, równolegle do krawędzi beretu w odstępie 20 mm.

Wymiary: 1,5 x 5,5 cm (wysokość x podstawa). 


Kształt: prostokąt z wcięciem z prawej strony do skrzyżowanych przekątnych. 
Kolorystyka: Edukacja Lubasz (srebrno - niebieska). 


W szkole obowiązują następujące stopnie szkolne (dystynkcje):


 1. Młodszy kadet – uczeń klasy pierwszej.


 1. Kadet – uczeń klasy drugiej.


 1. Starszy kadet – uczeń klasy trzeciej.


 1. Dowódca plutonu – pierwszej klasy.
 1. Dowódca plutonu – drugiej klasy.


 1. Dowódca plutonu – trzeciej klasy.


 1. Zastępca dowódcy szkoły.


 1. Pierwszy zastępca dowódcy szkoły.


 1. Dowódca szkoły.
Dystynkcje mają rozmiar 8,5 cm x 6,5 cm i są noszone 2,5 cm nad lewą kieszenią bluzy, 2 cm od prawej krawędzi lewej kieszeni.

Odznaki nosi się na bluzie, przymocowane bezpośrednio do munduru lub na pasku skórzanym przypiętym do guzika prawej górnej kieszeni lub klapce prawej górnej kieszeni


Opiekunowie profilów mundurowych mają prawo nosić na umundurowaniu szkolnym dystynkcje odpowiadające stopniom jakie posiadali w chwili przejścia w stan spoczynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych służbach, mogą oni również występować w umundurowaniu wyjściowym służby, w której pełnili obowiązki służbowe przed przejściem w stan spoczynku w przypadkach wskazanych w tych przepisach.

Na początku każdej lekcji, w dniach od poniedziałku do czwartku sprawdzany jest sort mundurowy. Dowódca plutonu podaje w meldunku kadetów, którzy posiadają braki pełnego umundurowania, a nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku dyscypliny plutonu,


Dopisać w regulaminie LO

Zasady awansowania kadetów.

W szkole obowiązują stopnie szkolne opisane w zarządzeniu o umundurowaniu, stopniach szkolnych oraz sposobie noszenia odznak.

Kadet może być awansowany na następujące wyższe stopnie szkolne: • kadet dowódca drużyny,

 • kadet dowódca plutonu pierwszej klasy,

 • kadet dowódca plutonu drugiej klasy,

 • kadet dowódca plutonu trzeciej klasy.

Stopnie dowódcy szkoły i jego zastępców przypisane są do stanowiska i nie podlegają awansom.

Kadet może być awansowany na wyższy stopień szkolny na wniosek: • wychowawcy klasy,

 • opiekuna profilu mundurowego,

 • dyrektora szkoły.

Warunki jakie musi spełnić kadet mianowany na wniosek na wyższy stopień szkolny:

 • wzorowe zachowanie i nienaganna opinia,

 • średnia roczna ocena co najmniej 4,2,

 • angażowanie się w wolontariat,

 • reprezentowanie szkoły na zawodach oraz imprezach zewnętrznych,

 • pozytywna opinia dowódcy szkoły.

Stopień szkolny nadawany jest przez dyrektora szkoły w formie decyzji o nadaniu stopnia szkolnego w dniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego.

Decyzja o nadaniu stopnia szkolnego wydawana jest w przypadku awansu na wyższy stopień szkolny, w przypadku stopni szkolnych przypisanych do poszczególnych roczników, stanowisk nie jest wymagane wydawanie decyzji, wynikają one z faktu rozpoczęcia nauki w kolejnej klasie, bądź powierzenia stanowiska.Kadet zwolniony z pełnienia funkcji wraca do posiadanego wcześniej stopnia szkolnego.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach kadet może być awansowany na wyższy stopień szkolny w dowolnym terminie po spełnieniu wymagań opisanych w ... oraz zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną szkoły.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna