„Usługi i instytucje opieki społecznej w Wielkiej Brytanii Ekspertyza”Pobieranie 0.61 Mb.
Strona1/13
Data07.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13„Usługi i instytucje opieki społecznej

w Wielkiej Brytanii

Ekspertyza”Mike Titterton

Sarah Pelling-Deeves

Pauline NolanProjekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


SPIS TREŚCI  1. Streszczenie 3

Wprowadzenie 5


  1. Anglia – usługi oraz instytucje opieki społecznej 10


Brytyjskie państwo socjalne: kluczowe zagadnienia dotyczące

usługi i instytucji opieki społecznej 65


  1. Wnioski i rekomendacje 79

Wykres porównawczy dla czterech krajów UK 83


Słowniczek 92

StreszczenieCel


Niniejszy dokument to ekspertyza dotycząca usług oraz instytucji pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, która powstała w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Celem raportu jest przedstawienie usług socjalnych oraz instytucji pomocy społecznej w czterech krajach wchodzących w skład Wielkiej Brytanii.

Zalecenia

1. Z badania brytyjskiego państwa socjalnego można wyciągnąć bardzo pouczające wnioski dla innych europejskich krajów. Obejmują one strategie zwalczania biedy oraz przemocy, a także inicjatywy mające na celu poprawę zdrowia, opieki społecznej oraz wyników kształcenia zagrożonych dzieci, dorosłych lub rodzin.


2. Europejscy obserwatorzy muszą uwzględnić fakt, że Wielka Brytania składa się z czterech krajów: Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej, z których każdy posiada własny system polityczny, administracyjny i organizacyjny, a często także prawny, któremu podlega opieka społeczna i jej świadczenia.
3. Cztery kraje oferują cenne możliwości czerpania wiedzy dla innych obszarów UK oraz całej Europy w zakresie tego jak praktyka oraz polityki mogą różnić się, podobnie jak ich skutki, w ramach jednego unitarnego systemu.
4. Z różnych doświadczeń dotyczących tworzenia systemów regulacji usług oraz personelu, akredytacji, rozpatrywania skarg oraz zabezpieczania praw jednostki w połączeniu z przyjętymi standardami można wyciągnąć cenne wnioski.
5. Jednakże w Wielkiej Brytanii napotkamy też na przykłady ryzyka „przeregulowania”, „nadopiekuńczości” oraz „awersji do ryzyka” w usługach opieki społecznej. Pracownicy opieki społecznej, w szczególności ci odpowiedzialni za bezpieczeństwo bezbronnych dzieci oraz dorosłych, wymagają większego wsparcia oraz szkolenia, a także lepszego zrozumienia ich pracy przez media, polityków oraz społeczeństwo.
6. Tak czy inaczej, Wielka Brytania ma do zaoferowania wiele przykładów dobrych praktyk dotyczących polityk pozytywnego podejmowania ryzyka oraz praktyk w ramach swoich placówek i personelu. Te przykłady należy upowszechniać oraz analizować.
7. W odniesieniu do pozytywnego podejmowania ryzyka, potrzebne jest ostrożne podejście regulacyjne oraz wskazówki dotyczące polityki i systemów prawnych muszą być tak zaprojektowane, by pozwalały na kreatywność pracowników opieki społecznej oraz poprawę wyników u ich podopiecznych. Wszelkie opracowane standardy opieki społecznej muszą odzwierciedlać prawo wrażliwych osób do podejmowania ryzyka w celu prowadzenia normalnego życia.
8. Zamiast inwestować w drogie organy nadzoru, co zrobiono w UK, zaleca się, by inne kraje europejskie w zamian zainwestowały środki w szkolenie pracowników opieki społecznej oraz innych specjalistów, zaopatrując ich w wiedzę i umiejętności, by mogli dokonywać profesjonalnych ocen na opartych dowodach.
9. Wspólne standardy dzielone przez specjalistów z różnych dyscyplin, podopiecznych oraz opiekunów nieformalnych mają istotne znaczenie. Dlatego też zaleca się regularne zaangażowanie osób korzystających z usług oraz ich rodzin. Opracowanie wrażliwych, możliwych do adaptacji oraz reakcji systemów standardów oraz ich monitorowanie jest także niezwykle istotne.
10. Ewidentna rola organizacji charytatywnych oraz opartych na wolontariacie musi zostać dostrzeżona oraz uzyskać wsparcie władz rządowych i lokalnych. Uznanie potrzeby budowania agencji w ramach trzeciego sektora oraz NGO jest niezbędne, jeżeli ich rola ma być utrzymana.
11. Najlepiej jest unikać obciążania personelu oraz wolontariuszy zbędnymi biurokratycznymi kontrolami oraz legalistycznymi ograniczeniami mającymi cechy „awersji do ryzyka”, które teraz obserwujemy w UK. Wysiłki wolontariuszy mają kluczowe znaczenie dla tak wieku działań w ramach opieki społecznej. Elastyczny system rozsądnej weryfikacji oraz zabezpieczenia mogą być wdrożone, jednakże nie powinny się opierać na założeniu „winny, aż nie udowodni swojej niewinności”.
12. Zaleca się kłaść większy nacisk na wysiłki mające na celu promocję zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób z zagrożonych grup. Praca profilaktyczna w odniesieniu do budowania podejścia w społeczności, a także budowania możliwości i odporności to najlepsza inwestycja na przyszłość.
Wstęp
Niniejszy dokument to raport ekspertów w sprawie usług oraz instytucji pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, który powstał w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 2. Jego autorami są: Dr. Mike Titterton, Ms. Sarah Pelling-Deeves and Dr. Pauline Nolan w imieniu HALE (Health & Life for Everyone). HALE to przedsiębiorstwo socjalne typu non-profit z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którego celem jest pomoc dzieciom i dorosłym zagrożonym krzywdą w Wielkiej Brytanii i zagranicą.
Informacje kontaktowe:
Dr. Mike Titterton

Director

HALE (Health & Life for Everyone)

80 Relugas Road

Edinburgh EH9 2LZ

Scotland, UK

Tel: +44 (0)131 667 6883

Website: www.haletrust.com

E-mail: mike @haletrust.com

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna