Uwaga – studia podyplomowe – Administracja samorządowaPobieranie 5.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.4 Kb.
Uwaga – studia podyplomowe – Administracja samorządowa

Informujemy, iż słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do złożenia w dziekanacie WNSiT do 15 czerwca 2016 r. kompletu dokumentów tj.:
  1. 2 egzemplarzy pracy dyplomowej – zbindowanych, drukowanych dwustronnie, z informacją na ostatniej stronie o samodzielnym wykonaniu pracy, w tym 1 egzemplarz zaakceptowany przez Promotora na pierwszej stronie.

  2. Egzemplarz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

  3. Uzupełnionego indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami.

  4. Dowodu wpłaty na kwotę 30,00 zł tytułem opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na swój indywidualny numer konta bankowego.

  5. Wypełnionej obiegówki.


Ważna informacja!!!
Przed dokonaniem wpłaty za dyplom – 30 zł, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z dziekanatem, aby szczegółowo dowiedzieć się o nadpłacie lub niedopłacie czesnego.

Do pobrania:  1. Karta obiegowa.

  2. Strona tytułowa.

  3. Oświadczenie potwierdzające samodzielność w pisaniu pracy dyplomowej (ostatnia strona pracy dyplomowej.

  4. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Informacja dla studentów, którzy nie złożą pracy dyplomowej do dnia 15.06.2016 r.:


Do dnia 15.06.2016 r. należy złożyć podanie do dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej (podanie do pobrania). Termin będzie przesunięty max. o 3 miesiące tj. do 15.09.2016 r.
Nie złożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych (§ 55 ust. 6 Regulaminu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna