V konkurs muzyczno-literacki w zakresie gry a vista I czytania prozy I poezjiPobieranie 41.57 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar41.57 Kb.
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
W TRZCIANIE


ogłasza

V KONKURS MUZYCZNO-LITERACKI W ZAKRESIE

GRY A VISTA I CZYTANIA PROZY I POEZJI

połączony z dyskusją na temat kształcenia gry a vista

CZYTANIE W TRZCIANIE”
Trzciana 2016


KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 16 kwietnia 2016.w Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie.

Konkurs objęty patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i dotyczy wszystkich sekcji instrumentalnych i śpiewu solowego. Zapraszamy do uczestnictwa także duety- fortepian na 4 ręce.
Konkurs składać się będzie z dwóch części:

części muzycznej i części literackiej. Każdy uczestnik może brać udział w jednej lub dwóch kategoriach.

Jury wyłoni laureatów oddzielnie w części muzycznej i oddzielnie w części literackiej.


 1. Przesłuchania będą odbywać się równolegle we wszystkich sekcjach oraz obu kategoriach konkursowych.

 2. Szkoła może wytypować dowolną liczbę uczniów z każdej kategorii konkursowej.

 3. W skład Jury będą wchodzić pracownicy Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Teatralnej w Krakowie. Skład Jury zostanie ogłoszony miesiąc przed rozpoczęciem Konkursu. Jury będzie pracować według odrębnego, zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

 4. Decyzje Jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

Kategorie konkursowe:
Część muzyczna: fortepian, fortepian na 4 ręce, instrumenty smyczkowe, gitara instrumenty dęte, akordeon i perkusja, oraz śpiew.

uczniowie szkół muzycznych I i II st.

Część literacka:

uczniowie szkół muzycznych I i II st.uczniowie ogólnokształcących szkół podstawowych, gimnazjów i liceów


Komisja konkursowa w części muzycznej będzie oceniać:

 • zgodność realizacji z zapisem,

 • zgodność realizacji z założeniami stylistycznymi epoki, w której utwór powstał,

 • zgodność ekspresji wykonawczej z zawartością ekspresyjną utworu,

 • umiejętność odczytywania i realizowania intencji kompozytora,

 • autentyczność przeżycia artystycznego,

 • ogólne wrażenie artystyczne.


Komisja konkursowa w części literackiej będzie oceniać:

 • poprawność odczytu,

 • dykcję,

 • właściwą ekspresję,

 • ogólny wyraz artystyczny.


W części muzycznej uczniowie będą oceniani w następujących sekcjach i grupach:

 • fortepian solo, duety fortepianowe

 • instrumenty smyczkowe + gitara

 • instrumenty dęte + akordeon+ perkusja

 • śpiew solowy


GRUPY: I STOPIEŃ

Grupa

Klasy

I

I / 6

II

II / 6

III

III/ 6 i I / 4

IV

IV/ 6 i II / 4

V

V / 6 i III / 4

VI

VI/ 6 i IV / 4
GRUPY: II STOPIEŃ:Grupa

Klasy

I

I

II

II

III

III

IV

IV

V

V

VI

VI

GRUPY: II STOPIEŃ ŚPIEW:Grupa

Klasy

I

I

II

II

III

III

IV

IV


Ramowy przebieg konkursu:
10.00– inauguracja V Konkursu Muzyczno Literackiego w zakresie gry a vista oraz czytania prozy i poezji
10.15– 13.00 przesłuchania konkursowe

13.30- obrady jury

14.00 – przerwa obiadowa;

15.00 – 16.00 - seminarium na temat gry a vista16.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

W pobliżu szkoły znajduje się restauracja „U Jana ‘’Trzciana 393, w której można zjeść posiłek.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenie uczestnictwa – wypełnioną kartę uczestnictwa( drukowanymi literami) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 30,00 zł od uczestnika( jeżeli uczestnik zgłosi się w dwóch kategoriach płaci raz) na konto Rady Rodziców przy SM
w Trzcianie: 04858900060030078015570001 w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika, Konkurs A vista 2016 .Kopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem:


 • do dnia 04 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data zgłoszenia drogą elektroniczną) na adres: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie

32-733 Trzciana 3, woj. małopolskie, z dopiskiem: Konkurs gry a vista „Czytanie
w Trzcianie” Trzciana 2016,

 • lub pocztą elektroniczną: sekretariat@smtrzciana.pl ( w tyt. zgłoszenie na konkurs A vista 2016.)

 • szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie zamieszczony

na stronie internetowej szkoły 11 kwietnia 2016 r.


Cele Konkursu:
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem czytania ze zrozumieniem muzyki oraz literatury przez dzieci i młodzież na różnych etapach edukacyjnych. Zależy nam na stworzeniu mechanizmów stymulacji i zachęty, zarówno dla pedagogów jak i uczniów, do ciągłego doskonalenia tych umiejętności.
Problem gry a vista jest najpotężniejszym z gatunku powszechnie występujących
w naszej edukacji muzycznej. Nie sposób przecenić tę umiejętność, która powinna być na możliwie najwyższym poziomie zarówno u muzyka – praktyka jak i muzyka – pedagoga.
Należy zatem zrobić wszystko, by każdy adept sztuki muzycznej pracę nad rozwojem tej sprawności rozpoczął jak najwcześniej.

Obserwacje umiejętności czytania nut (muzyki) prezentowanych przez uczniów i studentów
w sytuacjach egzaminowo-estradowych wzbudzają zrozumiałą troskę. W rozmowach
i dyskusjach na ten temat najczęściej pojawiającymi się argumentami tłumaczącymi to zjawisko są: brak czasu lekcyjnego, niewystarczające zdolności uczniów. Tymczasem dobre czytanie a vista nie jest „super wymaganiem”, bez którego „można też”. Pełna świadomość celowości pochylania się nad tym zagadnieniem powinna zaowocować wprowadzaniem do codziennej praktyki grę a vista.

Problem czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego jest również obecny w naszych szkołach. Umiejętność skupienia się na czytanym utworze jest często pomijana w czasie toku lekcyjnego. Nie zwraca się uwagi na dykcję, ekspresję czy ogólne zrozumienie czytanego tekstu, zadawalając się często czysto techniczną umiejętnością czytania. Dlatego celem konkursu jest popularyzacja pięknego czytania zadanego tekstu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO

V KONKURSU GRY A VISTA ORAZ CZYTANIA PROZY I POEZJI
„CZYTANIE W TRZCIANIE”
Trzciana 2016

Imię i nazwisko uczestnika:

1. ......................................................................……..............Stopień………………


Klasa …………… Cykl…………. Szkoła…………………………………………………….

(muzyczna I lub II stopnia, szkoła podstawowa lub gimnazjum i liceum,)

instrument…………………………..nauczyciel instrumentu………………………………


□ uczestnictwo w części muzycznej □ uczestnictwo w części literackiej

(zaznacz chęć uczestnictwa w części muzycznej i literackiej lub muzycznej)


2. ......................................................................……………..Stopień……….............

Klasa …………… Cykl…………. Szkoła…………………………………………………….

(muzyczna I lub II stopnia, szkoła podstawowa lub gimnazjum i liceum,)

instrument…………………………..nauczyciel instrumentu………………………………


□ uczestnictwo w części muzycznej □ uczestnictwo w części literackiej

(zaznacz chęć uczestnictwa w części muzycznej i literackiej lub muzycznej)


3. ......................................................................……………..Stopień.........................

Klasa …………… Cykl…………. Szkoła…………………………………………………….

(muzyczna I lub II stopnia, szkoła podstawowa lub gimnazjum i liceum,)

instrument…………………………..nauczyciel instrumentu………………………………


□ uczestnictwo w części muzycznej □ uczestnictwo w części literackiej

(zaznacz chęć uczestnictwa w części muzycznej i literackiej lub muzycznej)


4. ......................................................................……………...Stopień........................

Klasa …………… Cykl…………. Szkoła…………………………………………………….

(muzyczna I lub II stopnia, szkoła podstawowa lub gimnazjum i liceum,)

instrument…………………………..nauczyciel instrumentu………………………………


□ uczestnictwo w części muzycznej □ uczestnictwo w części literackiej

(zaznacz chęć uczestnictwa w części muzycznej i literackiej lub muzycznej)Pełna nazwa i adres szkoły, nr telefonu , e-mail:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

/podpis zgłaszającego/
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna