Vertalingen in het Pools (1810 – 1945) Vertalingen voor 1918 – Russisch PolenPobieranie 87.09 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar87.09 Kb.
Vertalingen in het Pools

(1810 – 1945)
Vertalingen voor 1918 – Russisch Polen


Schrijver

Titel in het Pools

Originele titel

Vertaler

Uitgever en plaats van uitgave

Jaar

Anna Bosboom-Toussaint

Major Franek. Powieść z życia niderlandzkiego

Major Frans. Een Roman uit het Nederlandse leven

Onbekend

Warszawa, Nasze Kłosy (bijlage van Dobra Gospodyni. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet 9)

1909

Hendrik Conscience

Powieści belgijske z życia rodzinnego. Zawiera: cz. I. Niewidomy, Skąpiec, Cierpienia matki, cz. II. Zubożały szlachcic, Przygody Lamberta Hensmansa)

I. De loteling, De gierigaerd; Wat eene moeder lijden kan; II. De arme edelman; Lambrecht Hensmans (uit het Frans)

Franciszek Salezy Dmochowski

Warszawa: Hindemith

1858

Wieczory zimowe, obrazy z życia rodzinnego dla młodych osób (cz. I. Niewidomy, Skąpiec, Cierpienia matki, cz. II. Zubożały szlachcic, Przygody Lamberta Hensmansa).

De loteling, De gierigaerd; Wat eene moeder lijden kan; De arme edelman; Lambrecht Hensmans

Franciszek Salezy Dmochowski

Warszawa: uitgegeven door de vertaler

1861 (herdruk)

Louis Couperus

Przeznaczenie

Noodlot

J.J.

Warszawa, bijlage in Kurier-Codzienny

1903

Frederik van Eeden

Mały Janek

De kleine Johannes

F.L. Lubod­ziecka

Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych nr 335

1904

Mały Janek. Opowiadanie dla dzieci

De kleine Johannes

Anoniem (=F.L. Lubod­ziecka), bewerking Maria Szafirowa

Warszawa-Kraków: J. Mortkowicz

1913

Mały Janek. Opowiadanie dla dzieci

De kleine Johannes

Anoniem (=F.L. Lubod­ziecka), bewerking Maria Szafirowa

Warszawa: J. Mortkowicz

1915 (herdruk)

Herman Heijermans

Wnętrza (Służąca, Małżeństwo). Nowele

Interieurs II (De meid; Huwelijk)

Adolf Strzelecki

Warszawa: M. Arct (Książky dla wszystkich nr 224)

1905

Miasto dyamantów, cz. I, II

Diamantstad

Bronisława Neufeldówna

Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych nr 567-568

1908

W przestrzeni. Humoreska z niedalekiej przyszłości

Gevleugelde daden

Z. W.

Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych nr 550

1908

W przestrzeni (Humoreska z niedalekiej przyszłości)

Gevleugelde daden

L. W.

s.l.

1909 (herdruk)

Amnestya. Epilog dramatyczny w jednym akcie

Feest

Andrzej Marek (=Marek Arenstein)

Warszawa: Gebethner i Wolff (Teatr Amatorski nr 100)

1911

Multatuli (ps. van Eduard Douwes Dekker)

Multatuli. Osobistość jego i wybór z pism

Max Havelaar; Minnebrieven; Japansche gesprekken;Ideeën (fragmenten, vert. uit het Duits)

Marya Feldman

Warszawa: Wydawnictwo „Przeglądu Tygodniowego” (Dodatek popularno-naukowy do „Przeglądu Tygodniowego”)

1901

Multatuli i wybór z pism. 1. Zarys życia i dieł. 2. Saidjach i Adinda. 3. Prahistoria o autorytecie. 4. Powiastki – bajki – parabole - idee

Multatuli – keuze uit zijn werk. 1. Leven en werk. 2. Saïdjah en Adinda. 3-4. Ideën

onbekend

Warszawa: Wydawnictwo „Przeglądu Tygodniowego”

1901

Maks Havelaar. Powieść

Max Havelaar

Bronisława Neufeldówna

Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych nr 297-298/A.T. Jezierski

1903

Wybór pism

Max Havelaar; Minnebrieven; Ideeën; Japansche gesprekken (fragmenten)

Malwina Pos­ner-Garfei­nowa

Warszawa: Księgarnia Naukowa

1903

Wybór pism

Max Havelaar; Minnebrieven; Ideeën; Japansche gesprekken (fragmenten)

Malwina Pos­ner-Garfei­nowa

Warszawa: Księgarnia Naukowa

1906 (herdruk)

Kto z was bez winy… Rzecz napisana i ogłoszona drukiem w formie listu otwartego w 1863 r. następnie pomieszczona w książce „Myśli” t. II

Idee 448. Wie van jullie zonder zonden is.

Izabela Zielińska

Warszawa: Księgarnia Naukowa (Biblioteka Abolicjonistyczna nr 3)

1907


Vertalingen voor 1918 – Duits Polen


Schrijver

Titel in het Pools

Originele titel

Vertaler

Uitgever en plaats van uitgave

Jaar

Hendrik Conscience

Choroba wyobraźni

De ziekte der verbeelding

J. Stagraczyń­ski

Poznań/Posen: Tytus Daszkiewicz (als bijlage in Tygodnik Katolicki)

1871

Trzy powieści (Ciotka van Rosemael, historya prawdziwa żyjącej jeszcze panny; Co matka wycierpieć może; Jak się to zostaje malarzem)

Siska van Rosemael. Ware geschiedenis van eene jufvrouw die nogleeft; Wat eene moeder lijden kan; Hoe men schilder wordt. Eene ware geschiedenis van eenen schilder die nog leeft.

Onbekend

Pelplin: J.N. Roman

1875

Wybór dzieł Henryka Conscience’a. Cz. I. Ubogi szlachcic. Cz. II. Pamiętny rok. Cz. III. Szczęście w bogactwie)

De arme edelman; In ’t wonderjaer; Het geluk van rijk te zijn

Onbekend

Poznań/Posen: Księgarnia św. Wojciecha & New York: The Polish Book Imp. Cp. Inc.

1914

Lew z Flandrii. Powieść historyczna z XIV wieku osnuta na tle bohaterskich walk Flamandczyków o niepodległość ojczyny

De Leeuw van Vlaanderen

Onbekend

Poznań/Posen: Księgarnia św. Wojciecha & New York: The Polish Book Imp. Cp. Inc.

1915Vertalingen voor 1918 – Oostenrijks Polen


Schrijver

Titel in het Pools

Originele titel

Vertaler

Uitgever en plaats van uitgave

Jaar

Hendrik Conscience

Talizman. Powieść flamandzka

Simon Turchi of de Italianen te Antwerpen, 1550. Historische taferelen uit de XVIe eeuw

W.L.P.

Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta (Biblioteka Najcelniejszych Powieści i Romansów LXVII)

1859

Ubogi szlachcic. Roman

De arme edelman

Benedykt Pobóg (=Benedykt Filipowicz)

Sambor: J. Czapiński (Biblioteka Domowa)

1880

Louis Couperus

Władca pokoju

Wereldvrede

Onbekend

Kraków: Księgarnia Stefana Kavki

1906

Cécilie Goekoop-de Jong van Beek en Donk

Kobiety, które wołanie dosłyszały

Hilda van Suylenburg

onbekend

Lwów, Ster, dwutygodnik dla spraw wychowania i pracy kobiet (in verschillende afleveringen als feuilleton)

1908-1911

Herman Heijermans

Nadzieja”. Dramat rybacki w 4 obrazach

Op hoop van zegen

Jan Kasprowicz

Lwów: H. Altenberg (Bibl. Utworów Dramatycznych cz. II)

1902

Ahasver. Jeden akt

Ahasverus

Czesław Kędzierski

Lwów: Księgarnia Maniszewski i Kędzierski

1905

Ahasver. Jeden akt

Ahasverus

Art(ur) S(chroeder)

Tygodnik Ilustrowany Nasz Kraj VIII, vol. II, pp. 27-32

1906

Ghetto. Dramat w 3-ch aktach

Ghetto

Andrzej Marek (=Marek Arenstein)

Lwów-Złoczów: W. Zukerkandel

1906

Ogniwa. Pogodne sceny z życia rodzinnego w czterech aktach

Schakels

Władysław Prokesch

Lwów-Złoczów: W. Zukerkandl (Biblioteka Powszechna nr 556-557)

1906

Podpalacz. Dramat w 1 akcie

In de Jonge Jan

Juljusz Tenner

Lwów: Wiek Nowy (Uitg. H. Altenberg, Lwów & E. Wende, Warszawa)

1908

Ghetto. Dramat w 3-ch aktach

Ghetto

Andrzej Marek (=Marek Arenstein)

Lwów-Złoczów: W. Zukerkandl Biblioteka Powszechna nr 556-557)

1910 (2e druk)

Podpalacz. Dramat w 1 akcie

In de Jonge Jan

Juljusz Tenner

Lwów: L.I. Chmielewski

1910

Wilhelm van der Hoek

Nieszczęśliwy żeglarz czyli skutki niesłuchania napomnień ojcowskich. Prawdziwa historia przez niego samego napisana.

Vermoedelijk uit Schouw-toneel van wederwaardigheden of Verzameling van rampspoedige en ongelukkige reistochten van en naar verscheide gewesten van den aardbodem, gedaan door Nederlandsche en andere schepen (Amsterdam, ca. 1785)

Franciszek Gnoiński

Kraków: Franciszek Gertner

1810

Multatuli (ps. van Eduard Douwes Dekker)

Listy miłosne.

Minnebrieven (fragmenten)

Allor

Lwów: Skarbnica polska, Serya IV, nr 40

1914

Jan van Ruusbroec

Rusbrock przedziwny

Ruusbroec de wonderbare (vert. uit het Frans door Ernest Hello, Rusbrock l’Admirable. Oeuvres choisies, Paris 1869)

X. W. P. (=ks. Walerian Przewłocki)

Lwów. Nakladem tłumacza

1874


Opmerking: Lwów is sinds 1945 Lwíw (Oekraïene), Sambor ligt sinds 1945 eveneens in de Oekraïene.
Voorts kwamen nog de bundels uit:
1805 - Zbiór podróży po wszystkich częściach świata przedsięwziętych dla oświecenia i zabawy młodzieży. Ułożony przez Campe. Z niemieckiego języka przetłumaczony. Kartą ieograficzną i ozdobnymi obrazkami upiękniony. Wrocław: Wilhelm Bogumił Korn, II, 209p. Op p. 97-174 fragment van Willem Ijsbrandsz. Bontekoe, Journael ofte gedecnkwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysvbrantsz. Bontekoe van Hoorn, 1646; in anonieme vertaling: Podróż do Indyów Wschodnich wykonana w roku 1618 i 1619 przez Wihelma Bonteku kapitana okrętu hollenderskiego.

1808 - Biblioteka geograficzna i innych wiadomości dla młodzieży, czyli zbiór podróży najciekawszych w różnych częściach świata, dla zabawy i oświecenia młodzieży, przełożony z rozmaitych języków. II. Zawierający podróże Vasco da Gama i Monetka do Indyi Wschodnich, tudzież przypadki pani Godin w Ameryce. Wrocław: Wilhelm Bogumił Korn. Hierin herdruk van de vertaling van 1805.

1896 - (red.) Piotr Chmielowski & Edward Grabowski, Obraz literatury powszechnej w streszczeniach i przykładach. II. Czasy nowożytne. Warszawa: Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki, 648p. In deze literatuurgeschiedenis zijn op p. 503-511 fragmenten opgenomen van de schrijvers Nicolaas Beets, W. Bilderdijk Tijm, G. Jonckbloet, Laurillard, K.M. Pol de Mont, Soera Ranma (ter Burgh), V.G.J.A.M. Schaepman, H.J. Schimmel, L. Stratenus, H. Swart, Albert Verwey, Joost van den Vondel en W.L. Welter in een vertaling van de hand van Wł. Trąmpczyński.

1911 - (red.) G. Haller, O czem tegoczesny człowiek wiedzieć powinien? Katechizm zasadniczych pojęć dzisiejszych i wskazań głównych. Warszawa: Księgarnia i Skład Nut J. Fiszera, 100p. Op p. 67-68 is een essay van J. ten Brinke opgenomen.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna