Vi bielskie teatralia bibliografia zalecana do finału konkursu1 I bibliografia podmiotowa: teksty dramatóWPobieranie 13.03 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.03 Kb.
VI BIELSKIE TEATRALIA
BIBLIOGRAFIA ZALECANA DO FINAŁU KONKURSU1
I BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA:
TEKSTY DRAMATÓW2:

 1. Eurypides. Elektra. Przeł. i oprac. Jerzy Łanowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.

 2. Głowacki Janusz. Antygona w Nowym Jorku. W: Janusz Głowacki. 5 1/2: Dramaty. Warszawa: Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.

 3. Sofokles. Antygona. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. ISBN 83-04-01423-8

 4. Sofokles. Król Edyp. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004. ISBN 83-7389-826-3


SPEKTAKLE TEATRALNE3:

 1. Antygona [Film DVD] / reż. Andrzej Seweryn; zdj. Adam Sikora; muz. Andrzej Milanowski; wyk. Agnieszka Grochowska, Krzysztof Gosztyła, Izabela Olszewska, Dominika Bednarczyk, Joanna Bogacka. Spektakl Teatru TV.

 2. Antygona w Nowym Jorku [Film DVD] / Janusz Głowacki; reż. Kazimierz Kutz; oprac. muz. Joanna Wnuk-Nazarowa ; wyk. Anna Dymna, Jan Peszek, Jerzy Trela. Spektakl Teatru TV.

 3. Elektra [Film DVD] / reż. Piotr Chołodziński; scenogr. Andrzej Majewski; muz. Czesław Niemen; wyk. Krystyna Janda, Jacek Mikołajczak, Halina Winiarska, Krzysztof Globisz; oprac. Jerzy Łanowski. Spektakl Teatru TV.

 4. Król Edyp [Film DVD] / reż. Gustaw Holoubek; muz. Wojciech Borkowski; zdj. Jan Holoubek; wyk. Piotr Fronczewski, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Jerzy Trela, Krzysztof Gosztyła, Jerzy Kamas, Jan Kociniak, Marian Kociniak. Spektakl Teatru TV.


II BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA4:

 1. Berthold Margot. Historia teatru. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. Grecja, s. 106-138.

 2. Historia literatury światowej. Pod red. Tadeusza Skoczka. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS. Tom I. Starożytność, s. 352-353, s. 361-381.

 3. Historia teatru. Pod red. Johna Russella Browna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Teatr grecki, s. 13-48.

 4. Kudliński Tadeusz. Vademecum teatromana. Warszawa: Ludowa spółdzielnia Wydawnicza, 1985. Początki i rozwój dramatu. Rozdział I: Rodowód antyczny. Dramat starogrecki, s. 14-23; Początek i rozwój sceny. Rozdział I: Scena antyczna, s. 119-124; Aktor starogrecki, s. 201.

 5. Nicoll Allardyce. Dzieje dramatu. Warszawa: PIW, 1983. Od antyku do Rzymu, s. 9-92.

 6. Nicoll Allardyce. Dzieje teatru. Warszawa: PIW, 1977. Teatr grecki, s. 7-45.

 7. Srebrny Stefan. Teatr grecki i polski. Warszawa: PWN, 1984. Teatr antyczny a teatr współczesny, s. 54-59; Początki komedii attyckiej, s. 60-72; Komedia attycka V wieku, s. 73-88, Tragedia, jej narodziny i rozwój, s. 109-128; Zagadnienie psychologizmu w tragedii greckiej, s. 129-139; O wartościach formalnych dramatu i teatru greckiego, s. 164-177; Scena i inscenizacja w teatrze ateńskim, s. 187-183; Sofokles, s. 327-407.

 8. Srebrny Stefan. Wstęp. Do: Sofokles. Antygona. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. s. III-CXVI.

 9. Stabryła Stanisław. Wstęp do: Antologia tragedii greckiej. Oprac. Stanisław Stabryła. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989. s. 5-18; Sofokles, s. 231-241; Eurypides, s. 357-368.

 10. Starnawski Jerzy. „Antygona” Sofoklesa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. ISBN 83-02-01418-4
1Zwykłą czcionką wskazano teksty obowiązujące uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Pogrubioną czcionką podano teksty obowiązkowe dla uczniów szkół ponadgimnazjanych.

2Dopuszcza się znajomość wskazanych tekstów w innym tłumaczeniu. Uczeń może posłużyć się także dowolnym wydaniem dramatów.

3Wskazane spektakle dostępne są m. in. w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku-Białej (Wydział zbiorów audiowizualnych).

4Znajomość wszystkich opracowań nie jest obowiązkowa, gwarantuje jednak dobrą znajomość zagadnień będących przedmiotem konkursu. Uczeń może korzystać z innych źródeł. Finalista winien mieć bardzo dobrą orientację w historii teatru i dramatu starogreckiego oraz sprawnie analizować i interpretować wskazane w bibliografii podmiotowej teksty kultury (teksty literackie i spektakle). Zaleca się także zapoznanie z wybranymi recenzajami spektakli teatralnych. Obowiązuje znajomość recenzji jako formy wypowiedzi i gatunku publicystyki.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna