Vi diecezjalny konkurs wiedzy religijnejPobieranie 35 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar35 Kb.

Imię i nazwisko

uczestnikaNazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

Liczba

punktów

VI DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ

dla szkół podstawowych
etap rejonowy


Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej

w Koszalinie przy współpracy

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Patronat honorowy: J.E.ks.bp Paweł Cieślik


Drogi Uczniu,

Test składa się z 25 zadań, na ich rozwiązanie masz

45 minut. W zadaniach zamkniętych zaznacz krzyżykiem jedną, poprawną odpowiedź. Jeśli się pomylisz, źle zaznaczoną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz właściwą.

W zadaniach otwartych wpisz poprawną odpowiedź

w wyznaczonym miejscu.

Maksymalnie możesz uzyskać 35 punktów.

Powodzenia !
1.Podaj adres biblijny tekstu klasycznego dla sakramentu pokuty, który mówi o przekazaniu Apostołom i ich następcom władzy odpuszczania grzechów.
…………………………………………………………………………………………………...
2.Jak Kościół przyczynia się do nawrócenia tych, którzy przystępują do sakramentu pokuty ?
…………………………………………………………………………………………………...
3.Pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty rodzi dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia w człowieku spowodowane przez grzech. Podaj dwa przykłady takich pojednań.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4.Jaka biblijna historia, według papieża Franciszka, najlepiej wyraża głębokie powiązanie sakramentów uzdrowienia ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5.Uzupełnij wypowiedź Ojca Świętego:
„Zawstydzenie jest cnotą człowieka …………………………. , ………………………………
mężczyzny i kobiety.”
6.W jaki sposób czterech ludzi przyniosło do Jezusa paralityka, który leżał na łożu ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7.Gdzie znajdował się Lewi, syn Alfeusza, gdy Jezus rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” ?
…………………………………………………………………………………………………..
8.Dlaczego Pan Jezus jadł i pił z celnikami i grzesznikami ?
…………………………………………………………………………………………………...
9.Ile elementów pokuty musi przyjąć dobrowolnie grzesznik ?


 1. jeden

 2. trzy

 3. pięć

 4. siedem

10.Kto to jest penitent ?


…………………………………………………………………………………………………..
11.Co to jest żal za grzechy ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
12.Który żal odpuszcza grzechy powszednie ? Podkreśl prawidłową odpowiedź.
żal z miłości żal ze strachu
13.Jak często, zgodnie z przykazaniem kościelnym, powinniśmy wyznawać swoje grzechy ciężkie ?
…………………………………………………………………………………………………...
14.Uzupełnij cytat:

„Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził


grzech. Grzesznik powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien
"zadośćuczynić” w odpowiedni sposób lub ………………………… za swoje grzechy.”
15.Katechizm Kościoła Katolickiego podaje przykłady pokuty, którą może nałożyć spowiednik na osobę spowiadającą się. Wymień trzy z nich.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
16.Wymień cztery drogi współpracy Kościoła i Chrystusa nad jednaniem świata z Bogiem.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
17.Który poprzednik Jana Pawła II użył określenia „cywilizacja miłości’ ?

 1. Jan Paweł I

 2. Paweł VI

 3. Jan XXIII

 4. Pius XII

18.Na czym polegała praktyka tzw. drugiej pokuty ?


…………………………………………………………………………………………………...
19.Do którego wieku obowiązywała zasada jednorazowości sprawowania sakramentu pojednania?
…………………………………………………………………………………………………...
20.Który sobór powszechny pogłębił i uporządkował naukę o sakramencie pokuty?

 1. Sobór Jerozolimski

 2. Sobór Nicejski

 3. Sobór Laterański IV

 4. Sobór Trydencki

21.Co to jest absolucja ? 1. żal za grzechy

 2. wyznanie grzechów

 3. odpuszczenie grzechów

 4. popełnianie grzechów

22.Jakie dwa elementy, według ks. Marka Dziewieckiego, nie są istotą grzechu w świetle Ewangelii ?


…………………………………………………………………………………………………...
23.Dlaczego krzywdząc człowieka , zadajemy cierpienie samemu Bogu ?
…………………………………………………………………………………………………...
24.Jak Jezus zasłania nas przed krzywdą i grzechem ?
…………………………………………………………………………………………………...
25.Który warunek spowiedzi realizuje się, jeśli uczymy dziecko, że należy oddać zabawkę zabraną koledze bez pytania ?
…………………………………………………………………………………………………...


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna