Vi mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 22.3 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar22.3 Kb.

VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

I dzień – 25 października 2012 r.
10.00 – 11.00

Rejestracja uczestników, serwis kawowy

11.00 – 11.15

Otwarcie Kongresu – przywitanie uczestników

Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego11.15 – 14.00

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020

Waldemar Guba – Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi14.00 – 15.30

Obiad

15.30 – 16.00

PROW 2007–2013 w województwie mazowieckim – stan wdrażania, nabory, perspektywy

Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


16.00 – 16.30

Harmonogram działań Samorządu Województwa Mazowieckiego związanych z nadzorem
nad Lokalnymi Grupami Działania

Piotr Łukasik – Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


16.30 – 17.00

Informacja o wynikach konkursu dla LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

Piotr Łukasik – Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


17.00 – 17.30

Przedstawienie propozycji szkoleń i dalszej współpracy pomiędzy SWM a LGD

Piotr Łukasik – Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


19.30

Kolacja

II dzień – 26 października 2012 r.
10.00 – 10.30

Województwo mazowieckie wczoraj, dziś i jutro

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego10.30 – 10.45

Wręczenie nagród w konkursach: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne, Przyjazna wieś 2012

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego10.45 – 11.15

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego


w Warszawie

11.15 – 11.45

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – stan bieżący przygotowań oraz perspektywy

Edyta Wieczorkiewicz-Dudek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


11.45 – 12.15

Podejście Leader – ostatnie nabory, zasady finalizujące okres 2007-2013

Edyta Wieczorkiewicz-Dudek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


12.15 – 12.45

Stan realizacji podejścia Leader w województwie mazowieckim

Piotr Łukasik – Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


12.45 – 13.15

Dobre praktyki w podejściu Leader

Agnieszka Żukowska – Prezes LGD Aktywni Razem

Cezary Nowek – Prezes LGD Razem dla Radomki


13.15 – 13.45

Wnioski i dyskusja końcowa

13.45 – 14.00

Zamknięcie Kongresu

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego14.00 – 15.30

Obiad


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna