VI. raport z sesji planowania strategicznegoPobieranie 25.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.17 Kb.

Strategia Rozwoju Gminy Bliżyn Rozdział VI

VI. RAPORT Z SESJI PLANOWANIA STRATEGICZNEGO6.1. Geneza i zakres raportu

W dniu 1 kwietnia 2000 r. w Szkole Podstawowej w Bliżynie w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Bliżyn odbyła się „Sesja Planowania Strategicznego”.

Udział w sesji wzięli mieszkańcy Gminy zaproszeni przez władze samorządowe oraz przedstawiciele Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.. Celem sesji było określenie misji oraz kierunków rozwoju gminy na podstawie analizy SWOT. Uczestnicy sesji pracowali w czterech grupach. W każdej z nich przeprowadzona została analiza SWOT. Na zakończenie przedstawione wstępne wyniki prac.

Raport zawiera:
 • listę uczestników sesji,

 • propozycje zgłoszone przez poszczególne grupy:

- mocnych stron Gminy

- słabych stron Gminy

- szans rozwoju Gminy

- zagrożeń rozwoju Gminy • zestawienia pięciu najważniejszych zagadnień w każdym z elementów analizy SWOT w każdej z grup,

 • propozycje misji gminy

 • listę osób wybranych do prac w ramach Warsztatów Planowania Strategicznego

6.2. Lista obecności na Sesji Planowania Strategicznego w gminie Bliżyn


 1. Piotr Żak

 2. Michał Tkaczyk

 3. Aleksandra Tusznio

 4. Krystyna Krakowiak

 5. Alina Ołownia

 6. Anna Ołownia

 7. Katarzyna Ptaszek

 8. Anna Kowalik

 9. Janina Lis

 10. Jan Janiec

 11. Tadeusz Durlik

 12. Zofia Adamczyk

 13. Helena Jurczyk

 14. Teresa Stańczuk

 15. Henryk Żak

 16. Tadeusz Kopeć

 17. Andrzej Chrzan

 18. Tomasz Pela

 19. Agnieszka Piwowarska

 20. Agnieszka Więckowska

 21. Jan Łukomski

 22. Jan Ciura

 23. Jan Harabin

 24. Bogdan Świerczyński

 25. Mieczysław Bąk

 26. Zenon Lisowski

 27. Ryszard Olejarz

 28. Zdzisław Figiel

 29. Eugeniusz Kwaterski

 30. Andrzej Pietrzyk

 31. Waldemar Zbroja

 32. Czesław Tusznio

 33. Justyna Kowalik

 34. Anna Gula

 35. Ewa Kabała

 36. Barbara Siek

 37. Elżbieta Nowak

 38. Janina Gajewska

 39. Elżbieta Nowakowska

 40. Jarosław Bednarz

 41. Janina Kuszewska

 42. Anna Leżańska

 43. Grzegorz Gołębiewski

 44. Paweł Trzejak

 45. Adam Młodawski

 46. Cezary Wrona

 47. Mariusz Walachnia

 48. Antoni Paszkiel

 49. Lisowski Stanisław

 50. Zygmunt Krzepkowski

 51. Edward Mosioł

 52. Joanna Melnarzyk

 53. Andrzej Leciej

 54. Alina Krzepkowska

 55. Anna Miernik

 56. Ewa Łukomska

 57. Józefa Życińska

 58. Piotr Zbroja

 59. Adam Wójcik

 60. Jolanta Ciura

 61. Adam Szmidt

 62. Włodzimierz Wojciechowski

 63. Zbigniew Ślęzak

 64. Halina Ślęzak

 65. Wiesław Płatek

 66. Halina Orłowska

 67. Grażyna Kaczer

 68. Jerzy Żak

 69. Tomasz Rokita

 70. Wiesław Stępień

 71. Józef Dymarczyk

 72. Czesław Kopeć

 73. Leszek Janusz

 74. Jolanta Sieczka

 75. Krzysztof Kowalik

 76. Stanisław Sroka

 77. Wiesława Bafian

 78. Teresa Garczyk

 79. Zbigniew Włodarczyk

 80. Krystyna Garczyk

 81. Marek Chrzanowski

 82. Wiesława Grygiel

 83. Zdzisław Rożek

 84. Zenon Pustuła

 85. Piotr Przygoda

 86. Krystyna Adamczyk

 87. Ludwik Wąsowski

 88. Iwona Głuszek

 89. Janusz Jarosz

 90. Agnieszka Wolska

 91. Beata Wójcik

 92. Agnieszka Leciej

 93. Anna Bilska

 94. Wiesława Kostrzewa

 95. Dorota Lisowska


6.3. Analiza SWOT
Propozycje mocnych stronPropozycje słabych stron


Propozycje szans rozwoju

Propozycje zagrożeń

Zestawienia pięciu najważniejszych zagadnień w każdym z elementów analizy SWOT w każdej z grup
6.4. Misja Rozwoju Gminy
Definicja Misji Rozwoju Gminy, wypracowana przez poszczególne grupy:
Grupa A
Gmina Bliżyn:

Za dziesięć lat będzie czysta ekologicznie, z zadbanymi drogami, odnowionymi zabytkami. Zmaleje bezrobocie, powstaną nowe zakłady pracy, obiekty sportowe i kulturalne, które będą się wznosić wśród pięknego krajobrazu tego rejonu.


Grupa B
Gmina Bliżyn:

 • rozwija się dzięki rozwojowi małych i średnich firm, wykorzystaniu walorów turystycznych, dobrego położenia i dobrych połączeń komunikacyjnych;

 • sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy; ma kompleksowo rozbudowaną infrastrukturę techniczną; infrastruktura społeczna odpowiada potrzebom mieszkańców;

 • „inwestuje w młodych”:

 • jest przyjazna dla środowiska.

Grupa C
Gmina Bliżyn to gmina aktywna gospodarczo, przedsiębiorcza, otwarta, wykorzystująca walory turystyczne i ekologiczne, bezpieczna i bogata.


Grupa D
Gmina Bliżyn, dzięki aktywności mieszkańców stwarza warunki rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Jest gminą bezpieczną, dbającą o środowisko, otwartą.
6.5. Lista osób wybranych do prac w ramach Warsztatów Planowania
Strategicznego

Grupa A

1. Stanisław Karpeta

2. Jerzy Żak

3. Janusz Jarosz

4. Anna Leżańska
Grupa B

1. Helena Jurczyk

2. Zdzisław Rożek

3. Zbigniew Włodarczyk

4. Teresa Stańczuk
Grupa C

1. Grażyna Kaczer

2. Anna Gula

3. Halina Orłowska

4. Krzysztof Kowalik
Grupa D

1. Michał Traczyk

2. Wiesław Stępień

3. Jan Sztab

4. Janina Kuszewska

5. Agnieszka WięckowskaŚwiętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. Strona
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna