Viii forum bibliotekarzy dolnośLĄskich pn. Nowe technologie – nowe oblicze bibliotekPobieranie 12.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.42 Kb.L.dz. NI-1421-1/2016

VIII FORUM BIBLIOTEKARZY DOLNOŚLĄSKICH

pn. Nowe technologie – nowe oblicze bibliotek
Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58, Wrocław; sala konferencyjna (III p.)

Czas: 27 kwietnia 2016 roku, godz. 10.00 – 14.00
PROGRAMCZĘŚĆ PIERWSZA

09.45 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Otwarcie ForumJolanta Ubowska, z-ca dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Wręczenie nagrody za zajęcie I miejsca w kategorii „Aktywna promocja IBUKA Libry wśród czytelników” w ramach akcji „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”Agnieszka Fiedorek, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka


w Grębocicach

10.15 – 10.25

Statystyka 2015. Inforgraficzna prezentacja liczb Renata Słonik, Izabela Drapała instruktorki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

10.25 – 10.45

Dolnośląskie e-czytanie: Trendy. Perspektywy. Propozycje.
Mariusz Gabrysiak, kierownik działu Automatyzacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

10.45 – 11.15

NASBI/OSBI  – platforma e-booków, audio-booków i wideo-kursów
kompleksowa oferta dla bibliotek – Adam Popek, przedstawiciel  NASBI – Grupa  Helion S.A.

11.15 –12.00

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ DRUGA
12.00 – 13.00

Biblioteki w świecie interaktywnych i mobilnych technologii – dr Grzegorz Gmiterek, pracownik naukowy w Instytucie Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

13.00 – 13.45

Kodowanie w bibliotece. Gminne Ośrodki Programowania ­– Mateusz Krasicki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu.

13.45 – 14.00

Komunikaty

Zakończenie FORUM

Rejestracja elektroniczna: http://goo.gl/forms/zicAGTIRaj

PRELEGENCI VIII FORUM BIBLIOTEKARZY DOLNOŚLĄSKICH:

Grzegorz Gmiterek ̶ pracownik naukowy w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się możliwościami stosowania nowych technologii w bibliotekach (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania przez bibliotekarzy elementów i narzędzi wchodzących


w skład szeroko pojmowanego zjawiska Web 2.0). W 2011 roku obronił pracę doktorską pt. „Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu (Biblioteka 2.0)”. Stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program „Library
& Information Science”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki na temat zjawiska biblioteki drugiej generacji, za którą w 2012 r. otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Mariusz Gabrysiak ̶ ukończył specjalizację „zarządzanie instytucjami kultury” na Wydziale Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydział bibliotekarski w Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, a także szkołę i staż trenerski w ramach Programu stażowego STOP-PRB. Jego zainteresowania i doświadczenie zawodowe od dawna są związane
z szeroko rozumianym zastosowaniem informatyki w działalności bibliotek. Współtworzył Dolnośląski Zasób Biblioteczny, administrował systemami bibliotecznymi, organizował regionalne projekty dostępu do dokumentów elektronicznych. Obecnie jest kierownikiem Działu IT w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

Mateusz Krasicki ̶ absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Zespole Szkół w Serbach. Od 2010 roku zarządza Gminną Biblioteką Publiczną w Przedmościu. Interesuję się sportem, informatyką, prowadzi z dziećmi zajęcia z pierwszej pomocy oraz zajęcia z robotyki.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna